Kde jsem:

Technické služby

Technické služby
Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

MHP

Multimedia Home Platform = multimediální platforma pro domácí přijímače

Jeden ze standardů, na kterém mohou býté jsou postaveny téměř všechny doplňkové služby digitálního televizního vysílání, především nejrůznější multimediální a většinou interaktivní aplikace.

Mód 2k/8k

Modulační princip OFDM je používán ve dvou modech – 2k nebo 8k. V módu 2k (používán pouze ve Velké Británii) přenosový kanál obsahuje 1705 subnosných kmitočtů, v módu 8k přenosový kanál obsahuje 6817 subnosných kmitočtů. Další z nastavitelných parametrů demodulátoru, někdy označovaný slovy FFT mode.

MPEG-1

Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku

MPEG-2

Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku, používaná v systému DVB. Stejný princip kódování je používán i u systému DVD, avšak obě varianty se většinou liší nastavením určitých parametrů.

MPEG-4

Novější kompresní metoda kódování obrazu známá jako H.264

Dokáže obraz komprimovat o 50 % účiněji než starší MPEG-2, je proto vhodná pro obraz v HD kvalitě.

Multiplex

Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám, upravený pro společné šíření prostřednictvím vysílací sítě.

Speciální technika — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

 • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.
 • přepisy denních prací na jedno světlo
 • přepisy s KEY CODEM a AATON CODEM
 • plná barevná korekce, tzv. full grading, včetně korekcí videozáznamu, tzv. tape to tape.
 • mokré snímání, k odstranění nečistot a mechanických poškození filmu
 • možnost přepisu všech filmových formátů, 16/S16 mm, 35/S35 mm a všech typů filmových materiálů od negativních po pozitivní, včetně intermediátů
 • anamorfóza na formát 16 : 9
 • synchronní snímání zvuku z optické stopy filmu i z dvoupásu

Technické vybavení

Nabízíme dvě sestavy pracovišť, lišící se jak technologickým vybavením, tak cenou.

Sestava č. 1

Sestava č. 1
Sestava č. 1
 • filmový snímač PHILIPS QADRA 4:4:4:4
 • barevný korektor DaVinci 8:8:8 DUI, s Power Windows, YSFX, Custom Curves
 • paměť pro ukládání jednotlivých snímků Áccom Digital Image Store 422
 • korektor šumu a mechanických poškození BTS -VS4
 • čtečka keycodu AATON keylink s universální hlavou pro čtení Arricodu a Aatoncodu
 • mokrá okenička Schmitzer pro oba formáty 16,35mm. Odstraňuje nečistoty a rýhy
 • magnetofon Studer pro přepisy separátního mag. zvukového pásu, včetně sterea

Sestava č. 2

Sestava č. 2
Sestava č. 2
 • filmový snímač SPIRIT DATACINE 2K, zpracovávající obraz ve vysokém rotlišení. Díky tomu umožňuje až několikanásobný zoom, do vybrané části obrazu
 • barevný korektor DaVinci 2K s výbavou Power Tier, poskytující až 6x Power Windows
 • paměť Áccom 2Xtrem, pro ukládání jak jednotlivých snímků, tak ucelených pohyblivých sekvencí
 • korektor šumu a mechanických poškození BTS - VS4

Ceník

  Kč/hod.
Filmový snímač – Bosch Quadra 2500,00
Barevný korektor Da Vinci 4500,00
Filmový snímač SPIRIT 5500,00
Barevný korektor Da Vinci 2K 8000,00
Stroj Betacam SP Analogue 700,00
Stroj Betacam Digital 800,00
Mokré snímání 600,00

Kontakt

Filmový snímač
Filmový snímač

Karel Vilímec, Miloš Hála
tel: +420 261 134 008
+420 261 134 526-7
fax: +420 261 134 532
email:
smenari.postprodukce@ceskatelevize.cz