Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Kde naladit programy ČT — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.
Pokud máte potíže s naladěním pozemního vysílání, zkuste postupovat podle návodu

Programy České televize (ČT1, ČT2, ČT3, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art) je možné přijímat mnoha způsoby, v různých modifikacích a doprovázené různými dodatkovými službami. Je to výsledkem hledání možných cest, jak v co největším rozsahu a kvalitě dostat programy k divákovi za současných technických a ekonomických podmínek na telekomunikačním trhu.

Klasicky lze příjem zajistit pozemním nebo družicovým vysíláním, kde je možné velkou část pořadů sledovat i ve vysokém rozlišení. Následující tabulka uvádí, jaké složky signálu a v jaké kvalitě se daří České televizi šířit v jednotlivých distribučních sítích, jejichž služby hradí:

Typ distribuce Pozemní Pozemní Družicová
Programy ČT1, ČT2, ČT3, ČT24, ČT sport, ČT :D, ČT art ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D, ČT art ČT1, ČT2, ČT3, ČT24, ČT sport, ČT :D, ČT art
Rozlišení obrazu HD SD HD
Rozklad obrazu 1080p50 576i25 1080i25
Přenosová síť sítě 11 a 21 síť 1 družice Astra 3B
Přenosový systém DVB-T2 DVB-T DVB-S2
Celkový datový tok [Mbit/s] 33,3 19,9 40
Komprese obrazu HEVC MPEG-2 MPEG-4
Regionální vysílání ČT1 ČT1 ČT1
Základní zvukový doprovod stereo (AAC) stereo (MPEG1) stereo (MPEG1)
Původní zvukový doprovod, je-li k dispozici kromě ČT3 a ČT24, ČT sport (AAC) ne kromě ČT3 a ČT24, ČT sport (MPEG1)
Zvukový popis receiver mix (AAC) receiver mix (MPEG1) receiver mix (MPEG1)
Vícekanálový zvuk Dolby Digital, je-li k dispozici kromě ČT3 a ČT24 ne kromě ČT3 a ČT24
EPG na 7 dní na 2 dny na 7 dní
Skryté podtitulky DVB ano ne ano
HbbTV ano ano ano
Teletext v HbbTV ano ano ano
Teletext ano, společný pro všechny programy ano ano, společný pro všechny programy
Teletextové skryté podtitulky ne ano ne
Podmíněný přístup ne ne ano, kromě ČT24
Programy Českého rozhlasu ano ano ano

Některé pořady, k nimž má Česká televize autorská práva, jsou dostupné živě i v archivu prostřednictvím Internetu.

Česká televize poskytuje své programy i kabelovým televizím, do systémů IPTV a pro komerční družicové vysílání freeSAT (dříve UPC Direct) a Telly. Do těchto komerčních aktivit sice ČT nevstupuje, nicméně podle paragrafu 54, odst. 2 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání platí, že „Provozovatel převzatého vysílání v kabelovém systému je při vytváření nejnižší programové nabídky povinen zajistit, aby v ní bylo zahrnuto zemské vysílání všech programů nechráněných systémem podmíněného přístupu provozovatelů vysílání ze zákona, jež lze přijímat běžným koncovým zařízením v místě kabelového rozvodu, …“. Podle paragrafu 2, odst. 1b téhož zákona se převzatým televizním vysíláním rozumí "…vysílání původních televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací…".

Pokud pro příjem využíváte společnou televizní anténu a nepodaří se vám naše programy naladit, je třeba obrátit se na majitele domu a zjistit, zda, jakým způsobem a na jakých kanálech jsou tyto programy ve společné anténě k dispozici. Jako zdroj signálu pro tyto účely může vlastník domu použít naše pozemní nebo družicové vysílání.

Poslední aktualizace 8. 7. 2020, Jarmila Burdová