Kde jsem:

Slovníček pojmů

PAL

Phase Alternating Line

Systém analogového kódování obrazu používaný v téměř celé Evropě včetně České republiky (viz též CVBS).

PDC

Programme Delivery Control System

Systém přenosu dat, který v rámci teletextu přenáší informace mající vztah k vysílanému programu, a který dokáže na dálku řídit domácí videorekordéry (systém podobný systému VPS).

Dodatkové služby — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Už analogové vysílání přinášelo divákům několik služeb navíc: teletext, skryté titulky, vícekanálový zvuk, signál VPS. Při digitálním vysílání jsou tyto možnosti ještě daleko rozsáhlejší: