Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Satelitní vysílání DVB-S2 — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Česká televize šíří své programy satelitní cestou již od roku 1997, sama zajišťuje a garantuje vysílání DVB-S2 na orbitální pozici 23,5° východně. V současnosti nabízí prostřednictvím družice Astra 3B ČT1, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art ve vysokém rozlišení (HD – High Definition).

Satelitní přijímač

Pro zajištění satelitního příjmu programů ČT je nutný digitální satelitní přijímač DVB-S2. Protože programy vysílané v digitálních systémech jsou z velké většiny kódované (viz další odstavec), musí být přijímač vybaven buď přímo zabudovaným dekodérem podmíněného přístupu Irdeto, nebo musí být osazen univerzálním rozhraním CI (Common Interface) pro připojení modulu CAM (Conditional Access Module), do něhož se zasunuje dekódovací karta. Bez tohoto vybavení přijímače je příjem většiny programů ČT v zásadě nemožný. Dále je zapotřebí satelitní parabolická anténa (tzv. talíř) s konvertorem (LNB) nasměrovaná na požadovanou pozici družice na geostacionární dráze.

Kódování programů

Proč a k čemu? Na rozdíl od pozemního vysílání, které je omezeno na území České republiky už svým dosahem, je signál satelitního vysílání zachytitelný na velké části evropského kontinentu. Česká televize však k většině zakoupených pořadů disponuje vysílacími právy pouze pro území ČR (rozšíření těchto práv i na další území představuje zvláště u zahraniční produkce mimořádnou finanční náročnost a někdy ani není možné). ČT tedy musí dostupnost svého satelitního vysílání omezit technickými prostředky právě jen na území ČR. Proto jsou programy ČT zakódované a k jejich příjmu je nutná dekódovací karta. Ta je dostupná pouze pro diváky na území České republiky. Výjimku představuje zpravodajský program ČT24, na který ČT vlastní plná vysílací práva, a tak může být šířen volně, bez kódování.

Jak tedy postupovat?

Z výše uvedeného důvodu je dekódovací karta k dispozici všem poplatníkům TV poplatku s trvalým pobytem na území naší republiky, a to např. prostřednictvím prodejců satelitní techniky.

Podle typu přijímače potřebujete buď samostatnou dekódovací kartu, nebo kartu s modulem podmíněného přístupu CAM (pokud jím přijímač není vybaven). Spolu s kartou obdržíte i poučení o způsobu její aktivace. Dekódovací karta je po svém prvním zasunutí do přijímače aktivována na 10 dnů. Během této doby je zapotřebí vyřídit všechny potřebné náležitosti týkající se karty (registrace u jejího poskytovatele).

V současné době lze zakoupit dekódovací karty Irdeto.

Pro bezplatný příjem všech programů ČT slouží Karta ČT, pro širší programovou nabídku jsou určeny karty Skylink.

Informace o technických parametrech programů ČT jsou uvedeny zde.

Regionální vysílání

Česká televize v lednu 2011 rozšířila satelitní vysílání z družice Astra 3B na orbitální pozici 23,5° východně o regionální verze svých zpravodajských a publicistických pořadů pro severní a jižní Moravu. Vysílány jsou ve vybraných časech tři regionální varianty programu ČT1 označené jako ČT1, ČT1 JM (jihomoravská verze z Televizního studia Brno) a ČT1 SM (severomoravská verze z Televizního studia Ostrava).

Dostupnost programů ČT na satelitu

Vysoké rozlišení (HD)termín zahájení zkušebního provozu 8. 11. 2016

Programy ČT1, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art
Družice Astra 3B
Orbitální pozice 23,5° východně
Transponder 3.233
Vysílací kmitočet 12,344 GHz
Paprsek Europe Wide
Polarizace horizontální
Chybová korekce FEC 2/3
Symbolová rychlost 29,9 MS/s
Modulace 8PSK/Pilot OFF
Digitální systém DVB-S2, MPEG-4
Kódovací systém Irdeto
Příjem pomocí dekódovacích karet Irdeto a Irdeto ICE na území České republiky. Program ČT24 je možné přijímat volně bez dekódovací karty i v zahraničí.
Anténa doporučený minimální průměr na území ČR je 60 cm
Diagram pokrytí družice Astra 3B, paprsek Europe Wide

Diagram pokrytí družice Astra 3B, paprsek Europe Wide
Zdroj: SES ASTRA

Servisní noc – každá první noc z pondělí na úterý v měsíci

Na distribuční trase satelitního vysílání České televize na pozici 23,5° východně (Astra 3B) probíhá každé první úterý v měsíci od 2.00 do brzkých ranních hodin servisní noc. Během ní může docházet ke krátkým i delším výpadkům ve vysílání. V případě svátků nebo z jiných provozních důvodů může být termín servisní noci posunut. Děkujeme za pochopení.

Možnost příjmu programu ČT24 v Evropě bez dekódovací karty v paketu ANTIK

Družice: EUTELSAT 16A
Pozice: 16° východně
Transponder: B4
Vysílací kmitočet: 11,055 GHz
Polarizace: vertikální
Chybová korekce: FEC 4/5
Symbolová rychlost: 27,5 MS/s
Modulace: QPSK
Kódovací systém ČT24 volně
Digitální systém: DVB-S2, MPEG-4
Anténa: průměr 50 – 60 cm (na území ČR)
Vyzařovací diagram EUTELSAT 16A

Vyzařovací diagram EUTELSAT 16A
zdroj: LyngSat

EIRP (dBW) 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
Size (cm) 50–60 55–65 60–75 65–85 75–95 85–105 95–120 105–135 120–150 135–170 150–190

Programy České televize je možné naladit i v komerčním družicovém vysílání freeSAT (dříve UPC Direct) a Telly.

Poslední aktualizace 4. 2. 2021, Jarmila Burdová