Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Hlášení poruch a rušení ve vysílání — Pozemní vysílání DVB-T, DVB-T2 — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Poruchy ve vysílání je možné hlásit přímo provozovatelům vysílacích prostředků a rušení sítěmi mobilních operátorů Českému telekomunikačnímu úřadu, viz na následující kontakty:

Pozemní síť 21

  • B PLUS TV, a.s.: +420 556 420 360
  • Brabec: +420 603 424 349
  • České Radiokomunikace, a. s.: +420 844 900 001
  • KUSPOLA, s.r.o.: +420 603 201 198
  • Profi-Invest, a.s.: profiinvest@profiinvest.cz

Rušení příjmu terestrického TV signálu ve standardu DVB-T2 provozem sítí MFCN (Mobile Fix Communication Networks) mobilních operátorů

V případě problémů s příjmem terestrického TV signálu sítě DVB-T2 vzniklých po zprovoznění základnových stanic (BTS) mobilních operátorů je nutno se obrátit na Český telekomunikační úřad a to jedním z níže uvedených způsobů:

ČTÚ je správcem kmitočtového spektra a podle § 100 odst. 6 Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. má prostředky pro zjišťování zdrojů rušení a pravomoc zjednat nápravu.

Další informace naleznete na web stránce ctu.cz. Mapa BTS uvedených do provozu je k dispozici na adrese digi.ctu.cz (lze dohledat BTS všech mobilních sítí v trvalém i zkušebním provozu).

Družicové vysílání

Kabelové televize

Při poruchách příjmu pořadů ČT z rozvodu kabelové televize je nutno se obrátit s požadavkem o odstranění na provozovatele této kabelové televize.

Společné televizní antény

Při poruchách v rozvodech společných televizních antén se obraťte se žádostí o jejich odstranění na majitele objektu.

Po ověření, že se nejedná o poruchu na straně diváka, budou podniknuty nezbytné kroky k odstranění závady.

Poslední aktualizace 7. 7. 2021, Jarmila Burdová