Kde jsem:

Detektiv Kurzor

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Kabelové vysílání DVB-C — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Tak jako se v pozemním vysílání přechází od analogových vysílačů k digitálním, začali i kabeloví provozovatelé s přechodem od analogové distribuce programů k distribuci digitální. Mezi hlavní přínos patří možnost umístit v rozvodu místo jednoho analogového programu přibližně až 10 digitálních, což podstatně rozšíří možný počet nabízených programů. Dále se nabízí použití stejných výhod jako u ostatních digitálních systémů (například EPG, volitelné titulky, volba různých jazykových mutací, podpora formátu 16 : 9, zmražení či lupa obrazu apod.) a především jednoduchá možnost interaktivity, tj. oboustranné komunikace. Součástí těchto rozvodů proto bývá i služba vysokorychlostního internetu, IP telefonie, příp. Video na přání apod.