Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

16. 12. 2020

Čtvrté zasedání Divácké rady České televize na téma vysílání v době koronaviru

V pondělí 14. prosince se ke svému čtvrtému zasedání sešli členové Divácké rady České televize. Vinou koronaviru poprvé formou online setkání. Představitelé poradního orgánu ČT široce diskutovali zejména o vysílání České televize v roce poznamenaném pandemií.

Členové Divácké rady vyzdvihli zpravodajský servis, který Česká televize divákům poskytuje a pozitivně hodnotili vznik mnoha nových projektů a pořadů, jež letos spustila. Od programu ČT3, přes vzdělávací Učítelku a portál ČT edu či projektů na podporu kultury (Česká tleská, přímé přenosy divadel a koncertů) i tuzemského cestovního ruchu (Českem tam a zpět).

Tématem bylo rovněž tlumočení pořadů do znakového jazyka a servis, který Česká televize nad rámec zákonné povinnosti nabídla hendikepovaným divákům.

Pětačtyřicet zástupců významných institucí, jež zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů, se v diskuzi dotklo rovněž finanční situace České televize v důsledku dlouhodobě nezměněné výše koncesionářského poplatku. Divácká rada se rovněž zajímala o situaci v Radě České televize a někteří členové vyjádřili znepokojení nad konfrontačním stylem, který jednání v posledním půlroce opanoval.

Tiskové oddělení České televize