Kde jsem:

XML

TV program — XML — Česká televize

XML export TV programu – všeobecné informace o použití

XML export pro konkrétní den a program získáte na URL adrese, jejíž tvar podléhá předpisům:

 • datum zadávejte ve formátu: dd.mm.rrrr
 • identifikátory televizních programů, které lze použít:
  • ct1 – ČT1
  • ct2 – ČT2
  • ct24 – ČT24
  • ct4 – ČT sport
  • ct5 – ČT :D
  • ct6 – ČT art
  • ct7 – ČT3
 • obecný předpis URL je tedy:
  https://www.ceskatelevize.cz/services-old/programme/xml/shedule.php?user=[login]&date=[dd.mm.rrrr]&channel=[ct1|ct2|ct24|ct4|ct5|ct6|ct7]

Příklad URL pro datum - 11.12.2023 a kanál ČT24:
https://www.ceskatelevize.cz/services-old/programme/xml/schedule.php?user=test&date=11.12.2023&channel=ct24

Popis XML souboru

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
hlavička dokumentu XML 1.0

<program>
Základní tag XML a tvoří kolekci vnořených tagů <porad>
Atributy
datum_vysilani: datum vysílání ve formátu rrrr-mm-dd
kanal: kanál programu ČT [ct1|ct2|ct24|ct4|ct5|ct6|ct7]
generovano: čas vygenerovaného souboru ve formátu rrrr-mm-dd H:i
Příklad
<program datum_vysilani="2008-05-06" kanal="ct1" generovano="2023-12-11 07:28:40">

<porad>
Tag tvoří skupinu vnořených tagů <linky>, <vps>, <cas>, <nazvy>, <dil>, <stopaz>, <noticka>, <regionalni>, <alternativa> a <ikonky>

<linky>
Tag tvoří skupinu vnořených tagů <program> a <ivysilani>

<program>
Odkaz na stránky pořadu
Příklad
<program>https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116619036-abeluv-cerny-pes/20651212035/>

<ivysilani>
Odkaz na iVysílání daného pořadu, může být prázdný, pokud neexistuje iVysílání
Příklad
<ivysilani>https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116619036-abeluv-cerny-pes/20651212035/'</ivysilani>

<vps>
VPS pořadu
Příklad:
<vps>106050915</vps>

<datum>
Reálné datum vysílání daného pořadu ve formátu yyyy-mm-dd
Liší se od data vysílacího dne při vysílaní po půlnoci.
Příklad:
<datum>2021-12-31</datum>

<cas>
Čas vysílání daného pořadu ve formátu hh:mm
Příklad:
<cas>09:15</cas>

<nazvy>
Tag tvoří skupinu vnořených tagů <nadtitul>, <nazev>, <original> a <nazev_casti>

<nadtitul>
Popisuje nadtitul pořadu, může být prázdný, pokud neexistuje nadtitul pořadu
Příklad
<nadtitul>TVŠ</nadtitul>

<nazev>
Název pořadu
Příklad
<nazev>Odhalené souvislosti</nazev>

<original>
Popisuje originální název pořadu, může být prázdný, pokud neexistuje tento název pořadu
Příklad
<original></original>

<nazev_casti>
Název části pořadu, může být prázdný, pokud neexistuje více částí
Příklad
<nazev_casti>Paraziti a boj o potravu</nazev_casti>

<dil>
Popisuje díl pořadu, formát dil/celkovyPocetDilu, může být prázdný, když toto není seriál
Příklad
<dil></dil>

<zanr>
Žánr pořadu
Příklad
<zanr>Zábava</zanr>

<stopaz>
Stopáž v minutách ve formátu mmm:ss
Příklad
<stopaz>014:00</stopaz>

<noticka>
Celkový popis pořadu, nemusí být vždy
Příklad
<noticka>Témata ze školní biologie ve světle nejnovějších poznatků vědeckých pracovišť. Pořad pro žáky 2. stupně ZŠ</noticka>

<regionalni>
Pokud se pořad vysílá pouze v regionu (Ostrava, Brno, Praha), bude tag obsahovat Y, v opačném případě N
Příklad
<regionalni>N</regionalni>

<alternativa>
Pokud bude pořad pouze alternativou ve vysílání, tag bude obsahovat značku Y, jinak N
Příklad
<alternativa>N</alternativa>

<ikony>
Tag tvoří skupinu vnořených tagů <zvuk>, <skryte_titulky>, <neslysici>, <live>, <premiera>, <cb>, <hvezdicka>, <puvodni_zneni> a <pomer>

<zvuk>
Jaký zvuk je k pořadu: M - mono, S - stereo, D - Duální zvuk, E - Dolby, B - Dolby Surround
Příklad
<zvuk>S</zvuk>

<ad>
Zvukový popis (Audio Description): 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<ad>1</ad>

<skryte_titulky>
Skryté titulky k pořadu: 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<skryte_titulky>1</skryte_titulky>

<neslysici>
K pořadu je vložen i komentátor(ka) uvádějící pořad ve znakové řeči pro neslyšící: 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<neslysici>0</neslysici>

<live>
Pokud se bude pořad vysílat v přímém přenosu: 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<live>0</live>

<premiera>
Pořad je premiérový: 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<premiera>0</premiera>

<cb>
Pořad se vysílá černobíle: 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<cb>0</cb>

<hvezdicka>
Pořad je nevhodný pro mládež (vysílaný až po 22. hodině): 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<hvezdicka>0</hvezdicka>

<labeling>
Vhodnost pro dětskou věkovou skupinu: 4+, 6+, 8+, 10+, 12+ nebo 15+
Příklad
<labeling>15+</labeling>

<puvodni_zneni>
Původní znění pořadu: 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<puvodni_zneni>0</puvodni_zneni>

<pomer>
Poměr vysílání pořadu 4:3 nebo 16:9
Příklad
<pomer>4:3</pomer>

<obrazky>
Obrázky k pořadu.
Tag tvoří skupinu vnořených tagů <tv_program>, <nahled>.

<tv_program>
Malý obrázek s rozměrem 50x80 pixelů, ve formátu gif nebo jpg.
Příklad
<tv_program>http://img.ceskatelevize.cz/program/porady/16111/foto/program.jpg</tv_program>

<nahled>
Náhledový obrázek pořadu, ve formátu jpg.
Minimální rozměry: 512x288 pixelů,
maximální rozměry: 1280x720 pixelů,
poměr stran je vždy 16:9.
Příklad
<nahled>http://img.ceskatelevize.cz/program/porady/16111/foto/uni.jpg</nahled>

<dostupnost>
Dostupnost videa v iVysílání.
Tag tvoří skupinu vnořených tagů <stav>, <od>, <do>.
Hodnoty se mohou průběžně měnit.

<stav>
Lze pořad přehrát?
ano - video je dostupné bez omezení,
ne - video není dostupné,
omezeno - video lze přehrát od a/nebo do určitého data,
pouze_zive - video lze přehrát pouze souběžně s TV vysíláním.
Pokud je omezení od/do, tak lze pořad přehrát pouze v tomto rozmezí.
Příklad
<stav>ano</stav>

<od>
Od kdy lze pořad přehrát. Může být prázdný.
Příklad
<od>2020-01-01 00:00:00</od>

<do>
Do kdy lze pořad přehrát. Může být prázdný.
Příklad
<do>2025-01-01 12:00:00</do>

 

Podmínky použití XML exportu TV programu

 • Služba je poskytována bez jakékoliv garance. Česká televize si vyhrazuje právo přístup ke službě nebo službu jako celek kdykoliv zrušit.
 • Uživatel nesmí poskytovaná data bez souhlasu České televize nijak modifikovat. Zejména není dovoleno odstraňovat hypertextové odkazy směřující na web ČT.
 • Uživatel je oprávněn načítat soubor s XML daty maximálně 1× za minutu.
 • Uživatel může pomocí poskytovaného XML souboru zobrazit a zveřejnit TV program ČT na svém webu, ale není oprávněn předávat data nebo samotný XML soubor třetí osobě ve strojově zpracovatelném formátu.
 • Uživatel není oprávněn předat třetí osobě přístup ke XML souboru získaný registrací.
 • Poskytovaná data je uživatel oprávněn použít výhradně v souvislosti s prezentací TV programu České televize.