Kde jsem:

XML

TV program — XML — Česká televize

XML export TV programu – všeobecné informace o použití

XML export pro konkrétní den a program získáte na URL adrese, jejíž tvar podléhá předpisům:

 • datum zadávejte ve formátu: dd.mm.rrrr
 • identifikátory televizních programů, které lze použít:
  • ct1 – ČT1
  • ct2 – ČT2
  • ct24 – ČT24
  • ct4 – ČT sport
  • ct5 – ČT :D
  • ct6 – ČT art
  • ct7 – ČT3
 • obecný předpis URL je tedy:
  https://www.ceskatelevize.cz/services-old/programme/xml/shedule.php?user=[login]&date=[dd.mm.rrrr]&channel=[ct1|ct2|ct24|ct4|ct5|ct6|ct7]

Příklad URL pro datum - 25.01.2022 a kanál ČT24:
https://www.ceskatelevize.cz/services-old/programme/xml/schedule.php?user=test&date=25.01.2022&channel=ct24

Popis XML souboru

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
hlavička dokumentu XML 1.0

<program>
Základní tag XML a tvoří kolekci vnořených tagů <porad>
Atributy
datum_vysilani: datum vysílání ve formátu rrrr-mm-dd
kanal: kanál programu ČT [ct1|ct2|ct24|ct4|ct5|ct6|ct7]
generovano: čas vygenerovaného souboru ve formátu rrrr-mm-dd H:i
Příklad
<program datum_vysilani="2008-05-06" kanal="ct1" generovano="2022-01-25 05:51:30">

<porad>
Tag tvoří skupinu vnořených tagů <linky>, <vps>, <cas>, <nazvy>, <dil>, <stopaz>, <noticka>, <regionalni>, <alternativa> a <ikonky>

<linky>
Tag tvoří skupinu vnořených tagů <program> a <ivysilani>

<program>
Odkaz na stránky pořadu
Příklad
<program>https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116619036-abeluv-cerny-pes/20651212035/>

<ivysilani>
Odkaz na iVysílání daného pořadu, může být prázdný pokud neexistuje iVysílání
Příklad
<ivysilani>https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116619036-abeluv-cerny-pes/20651212035/'</ivysilani>

<vps>
VPS pořadu
Příklad:
<vps>106050915</vps>

<cas>
Čas vysílání daného pořadu ve formátu hh:mm
Příklad:
<cas>09:15</cas>

<nazvy>
Tag tvoří skupinu vnořených tagů <nadtitul>, <nazev>, <original> a <nazev_casti>

<nadtitul>
Popisuje nadtitul pořadu, může být prázdný pokud neexistuje naddtiul pořadu
Příklad
<nadtitul>TVŠ</nadtitul>

<nazev>
Název pořadu
Příklad
<nazev>Odhalené souvislosti</nazev>

<original>
Popisuje originální název pořadu, může být prázdný pokud neexistuje tento název pořadu
Příklad
<original></original>

<nazev_casti>
Název části pořadu, může být prázdný pokud neexistuje více částí
Příklad
<nazev_casti>Paraziti a boj o potravu</nazev_casti>

<dil>
Popisuje díl pořadu, formát dil/celkovyPocetDilu, může být prázdný když toto není seriál
Příklad
<dil></dil>

<zanr>
Žánr pořadu
Příklad
<zanr>Zábava</zanr>

<stopaz>
Stopáž v minutách ve formátu mmm:ss
Příklad
<stopaz>014:00</stopaz>

<noticka>
Celkový popis pořadu, nemusí být vždy
Příklad
<noticka>Témata ze školní biologie ve světle nejnovějších poznatků vědeckých pracovišť. Pořad pro žáky 2. stupně ZŠ</noticka>

<regionalni>
Pokud se pořad vysílá pouze v regionu (Ostrava, Brno, Praha), bude tag obsahovat Y, v opačném případě N
Příklad
<regionalni>N</regionalni>

<alternativa>
Pokud bude pořad pouze alternativou ve vysílání, tag bude obsahovat značku Y, jinak N
Příklad
<alternativa>N</alternativa>

<ikony>
Tag tvoří skupinu vnořených tagů <zvuk>, <skryte_titulky>, <neslysici>, <live>, <premiera>, <cb>, <hvezdicka>, <puvodni_zneni> a <pomer>

<zvuk>
Jaký zvuk je k pořadu M - mono, S - stereo, D - Dolby Digital, B - dual
Příklad
<zvuk>S</zvuk>

<skryte_titulky>
Titulky k pořadu 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<skryte_titulky>1</skryte_titulky>

<neslysici>
K pořadu je vložen i komentátor(ka) uvádějící pořad ve znakové řeči pro neslyšící 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<neslysici>0</neslysici>

<live>
Pokud se bude pořad vysílat online 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<live>0</live>

<premiera>
Pořad je premiérový 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<premiera>0</premiera>

<cb>
Pořad se vysílá černobíle 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<cb>0</cb>

<hvezdicka>
Pořad je nevhodný pro mládež (vysílaný až po 10 hodině) 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<hvezdicka>0</hvezdicka>

<puvodni_zneni>
Původní znění pořadu 1 - ano, 0 - ne
Příklad
<puvodni_zneni>0</puvodni_zneni>

<pomer>
Poměr vysílání pořadu 4:3 nebo 16:9
Příklad
<pomer>4:3</pomer>

 

Podmínky použití XML exportu TV programu

 • Služba je poskytována bez jakékoliv garance. Česká televize si vyhrazuje právo přístup ke službě nebo službu jako celek kdykoliv zrušit.
 • Uživatel nesmí poskytovaná data bez souhlasu České televize nijak modifikovat. Zejména není dovoleno odstraňovat hypertextové odkazy směřující na web ČT.
 • Uživatel je oprávněn načítat soubor s XML daty maximálně 1× za minutu.
 • Uživatel může pomocí poskytovaného XML souboru zobrazit a zveřejnit TV program ČT na svém webu, ale není oprávněn předávat data nebo samotný XML soubor třetí osobě ve strojově zpracovatelném formátu.
 • Uživatel není oprávněn předat třetí osobě přístup ke XML souboru získaný registrací.
 • Poskytovaná data je uživatel oprávněn použít výhradně v souvislosti s prezentací TV programu České televize.