Kde jsem:

XML

TV program

Registrace — TV program — XML — Česká televize

XML export TV programu – registrace

Máte-li zájem odebírat TV program České televize a souhlasíte-li s níže uvedenými podmínkami, vyplňte laskavě registrační formulář.

Podmínky použití XML exportu TV programu

  • Služba je poskytována bez jakékoliv garance. Česká televize si vyhrazuje právo přístup ke službě nebo službu jako celek kdykoliv zrušit.
  • Uživatel nesmí poskytovaná data bez souhlasu České televize nijak modifikovat. Zejména není dovoleno odstraňovat hypertextové odkazy směřující na web ČT.
  • Uživatel je oprávněn načítat soubor s XML daty maximálně 1× za minutu.
  • Uživatel může pomocí poskytovaného XML souboru zobrazit a zveřejnit TV program ČT na svém webu, ale není oprávněn předávat data nebo samotný XML soubor třetí osobě ve strojově zpracovatelném formátu.
  • Uživatel není oprávněn předat třetí osobě přístup ke XML souboru získaný registrací.
  • Poskytovaná data je uživatel oprávněn použít výhradně v souvislosti s prezentací TV programu České televize.
Přihlašovací jméno:

(bez diakritiky, mezer a speciálních znaků)
E-mail:
URL kde bude XML použito:
Souhlas s podmínkami o použití XML: