Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

9. 3. 2020

Uměleckoprůmyslové muzeum hostilo třetí zasedání Divácké rady České televize

V pondělí 9. března se ke svému třetímu zasedání sešli členové Divácké rady České televize. Na čtyřicet zástupců významných institucí, jež zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů, diskutovalo nejen o činnosti České televize.

V rámci více než hodinu trvajícího setkání představitelé poradního orgánu České televize široce diskutovali například tlumočení živě vysílaných pořadů v souvislosti s aktuální situací ohledně koronaviru či finanční situaci České televize v důsledku dlouhodobě nezměněné výše koncesionářského poplatku.

Rozebírány byly rovněž otázky spojené s významem a podporou médií veřejné služby, pozitivně hodnoceno bylo množství pořadů, které Česká televize nad rámec zákonné povinnosti opatřuje skrytými titulky.

Na příštím zasedání se budou zástupci Divácké rady věnovat možným modelům fungování České televize v nadcházejících letech s ohledem na její finanční situaci.

Karolína Blinková, tisková mluvčí České televize