Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

5. 9. 2019

Příběhy lidí, jimž listopad 1989 převrátil život. Na obrazovky se po dvou letech vracejí nové Příběhy 20. století

Příslušníci Sboru národní bezpečnosti, kteří potlačovali protikomunistické demonstrace, političtí vězni a jejich děti, potomci vyvlastněných selských rodů nebo členové Pohraniční stráže. Těch všech se dotkla a přímo týkala listopadová revoluce v roce 1989. Konec totalitního režimu a budování demokracie pohledem pamětníků nové řady dokumentárního cyklu Příběhy 20. století, kterou bude od 8. září v 18.15 vysílat program ČT2.

Listopadová revoluce představovala zásadní zlom pro všechny obyvatele tehdejšího Československa. Po čtyřiceti letech se v listopadu 1989 zhroutil totalitní režim, skončila éra nesvobody a bezpráví. Zlom nepřijímali všichni stejně. Autoři jednotlivých filmů z cyklu Příběhy 20. století se pokoušejí postihnout, co znamenal pád komunismu pro různé skupiny lidí. „Nechtěli jsme ‚jen´ oslavovat převrat nebo rekonstruovat, co se v revolučních dnech dělo, zajímalo nás, jak se ta obrovská změna odrazila v životech jednotlivců. Co umožnila, ale co také uzavřela, jak ji kdo využil. A pochopitelně jsme chtěli vědět, jak lidé hodnotí pád komunismu s třicetiletým odstupem,“ říká scénárista Adam Drda a dodává: „Mnozí lidé, kteří představovali oporu komunistického režimu, například příslušníci Pohraniční stráže nebo SNB, patřili v listopadové revoluci k poraženým. Roky režimu sloužili a potom měli strach, co s nimi bude. Nic zlého se jim nestalo, většinou pak udělali dobré kariéry v jiných oborech, dobře se jim vedlo, polepšili si. A přesto se dodnes nejsou schopni podívat na svou minulost kriticky.“

Cyklus se věnuje v jednom z šestnácti nových dílů rodinám odbojářů z 50. let, za něž hovoří Zdena Mašínová, ale také široké veřejnosti téměř neznámá Ludmila Zouharová – dcera Václava Švédy, popraveného člena skupiny bratří Mašínů. Diváci se seznámí také s příběhem manželů Chnápkových, jimž ještě na sklonku roku 1989 komunistický aparát vyvlastnil mlýn v západních Čechách a revoluce jim zachránila domov. V dalším díle autoři sledují osudy lidí, kteří pracovali v někdejších Podnicích zahraničního obchodu - měli ale po převratu díky svým konexím a jazykovým znalostem jednodušší cestu k byznysu, jak se traduje? „Rozdíly ve vnímání a prožívání listopadu 1989 jsou obrovské. Kdybych měl uvést další příklad, zmínil bych nedobrovolné spolupracovníky Státní bezpečnosti,“ dodává Adam Drda: „Převrat pro některé z nich na jednu stranu znamenal osvobození, protože jim StB konečně dala pokoj, na druhou stranu se museli velice obtížně vyrovnávat s minulostí. Jen málokteří si dokázali přiznat selhání, archivy StB zůstávaly dlouho uzavřené, těm lidem se vlastně protahoval život v polopravdách a v utajování. Čili nejen listopadový převrat, ale i devadesátá léta byla pro každého odlišná. Za minulostí se tehdy udělala takzvaně tlustá čára, ale v jednotlivých životech nic takového udělat nelze.“

Televizní cyklus Příběhy 20. století viděli poprvé diváci před dvěma lety. Na projektu se opět podílejí režiséři Viktor Portel a Radim Špaček. Nově se k nim přidali Ivo Bystřičan a Robin Kvapil. „Cyklus navazuje na první úspěšnou sérii, která se věnovala období normalizace. Jedná se o speciálně vyvinutý formát, kde spolupracuje organizace Post Bellum a Česká televize, jehož základem jsou mnohahodinové rozhovory pro archiv Paměti Národa formou ‚direct eye‘. V cyklu se pak objeví jen krátká výseč těchto rozhovorů, ale většinou se dá právě díky tomu do dokumentu zpracovat to nejzajímavější, co bylo možné z respondentů k danému tématu získat a doplnit příslušnými archivními záběry, které umožní připomenout dobu co nejvěrněji,“ uzavírá kreativní producentka Martina Šantavá.

scénář: Adam Drda // režie: Viktor Portel, Radim Špaček, Robin Kvapil, Ivo Bystřičan // kreativní producentka: Martina Šantavá

Přílohy

Příběhy 20. století _ Mlátičky (584 kB)

Příběhy 20. století_Mlátičky 02 (564 kB)