Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

24. 10. 2018

Rada České televize zasedala v Ostravě

Ve středu 24. 10. 2018 se v ostravském televizním studiu konalo letošní 17. zasedání Rady České televize. Na jejím programu byly zařazeny i informace ředitele Televizního studia Ostrava. Ten radním v krátkosti představil jeho současný stav.

„Počet ostravských pořadů, které byly odvysílány na všech programech České televize, meziročně přibyl. Také program v hodinách má stoupající tendenci. V loňském roce dodalo ostravské studio pro všechny kanály ČT bezmála 4000 vysílacích hodin programů. Největší položku tvoří vzdělávací a dokumentární pořady, které zabraly téměř 1500 hodin. Velký podíl má i zpravodajství, kterého Ostrava dodala téměř 800 hodin,“ odprezentoval základní informace ředitel TSO Tomáš Šiřina, rovněž se zmínil o modernizaci techniky a studií: „V ostravském studiu došlo během minulého roku k několika důležitým krokům v modernizaci techniky. Významná byla rekonstrukce horní sféry studia 2. Za klíčový považuji hlavně fakt, že se v příštích měsících do Ostravy přesune přenosový vůz s HD technologií.“

Marcel Nevín představil činnost Centra dramaturgie, jehož tvorba zahrnuje široké spektrum žánrů - od lifestylového Dobrého rána, přes pátrací relaci Na stopě a magazíny pro národnostní menšiny jako Babylon a Sousedé, až po dětské pořady. Z nich zdůraznil především pořady, které v letošním roce oslavily jubilea – Postřehy odjinud (25 let), Bludiště (20 let), Babylon (15 let) a Šikulové (10 let). Informace zazněly také o dokumentech Banik!!! a Moravští Chorvaté – zrazený národ.

Se svou prezentací poté vystoupily kreativní producentky Kateřina OndřejkováLenka Poláková. První z nich upozornila na úspěšnou dramatickou tvorbu ozdobenou řadou prestižních cen (Učitelka, Spravedlnost), vyzdvihla také oceňovaný dokument Švéd v žigulíku. Představila i nové pořady – Zkáza Dejvického divadla, Strážmistr Topinka, Sarkofág pro královnu, které se ve vysílání objeví v příštím roce. Lenka Poláková se ve svém vystoupení dotkla ohlasu, který vyvolal cyklus Infiltrace, konkrétně díl Obchod se zdravím. Zaměřila se rovněž na historické dokumenty vytvořené ke sto letům Československa.

Radě ČT se svou tvorbou prezentovala také Redakce zpravodajství a Redakce sportu. Vedoucí redaktorka Redakce zpravodajství Gabriela Lefenda připomněla zpravodajské speciály ze Dnů NATO, z Colours of Ostrava a z komunálních voleb. Vedoucí redaktor Redakce sportu TSO Daniel Šumbera zdůraznil skutečnost, že za minulý rok bylo v Ostravě vyrobeno 243 sportovních zpravodajských příspěvků a odvysíláno 148 přímých přenosů a záznamů.

Radní zhodnotili práci ostravského studia a jeho přínos pro vysílání. Ocenili velké množství nápadů, projektů a také efektivitu práce. Rada ČT se na závěr shodla, že Televizní studio Ostrava plní své zákonné poslání.

Rada České televize zasedá v Ostravě jednou ročně pravidelně na podzim.