Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

20. 6. 2018

Česká televize uspořila v loňském roce na provozu 86 milionů

Česká televize dosáhla v roce 2017 shodné výše nákladů i výnosů v objemu 6 457 530 tisíc korun. Příjem z televizních poplatků činil 5,66 miliardy, tedy o 15 milionů korun více než předpokládal rozpočet schválený Radou České televize. Oproti rozpočtu dosáhla Česká televize úspory v oblasti mzdových, výrobních a provozních nákladů, které byly nižší o 86 milionů korun, a zůstaly tak i pod úrovní roku 2016.

Hospodaření České televize v roce 2017 bylo jedním z důležitých kritérií, na základě kterých dnes Rada České televize schválila přidělení bonusu generálnímu řediteli České televize ve výši 2,42 milionu korun. Bonus je udělován na základě splnění parametrů definovaných smluvní dohodou o pracovních podmínkách generálního ředitele.

Kritéria pro přiznání a určení výše ročního bonusu Radou ČT:

a. hospodářské výsledky ČT, zejména:

- vyrovnané hospodaření,

- dodržování plánovaného rozpočtu

b. úroveň televizního vysílání ČT, zejména:

- kvalita programové nabídky,

- posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu,

c. manažerské výsledky a plnění dalších povinností, zejména:

- dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT,

- komunikace s RČT a plnění jejích usnesení,

- komunikace s veřejností,

- plnění strategických plánů a realizace projektových záměrů,

- kvalita manažerských rozhodnutí,

- kvalita kontrolních procesů a činností.

Na konci roku 2017 zahájila Česká televize na základě přijaté diginovely také technologicky náročný přechod na nový vysílací standard DVB-T2/HEVC, který měl být i v budoucnu financován z prostředků získaných narovnáním možností v oblasti odpočtu DPH pro média veřejné služby. Česká televize tak v dobré víře zahájila investice do digitalizace a podepsala smlouvy na provozování nových sítí. Aktuální vládní novela, která opatření v oblasti DPH revokuje, by však mohla druhou vlnu digitalizace výrazně ovlivnit. Česká televize by v případě schválení novely přišla ročně o 350-400 miliónů korun a byla by nucena celý proces digitalizace urychlit a téměř ze dne na den ukončit souběžné vysílání v obou platformách. To by mělo vliv na příjem bezplatného šíření televizního vysílání pro více než 50% českých domácností. Pro další úspory by pak byla Česká televize nucena revidovat šíři služeb, které v tuto chvíli poskytuje.

Karolína Blinková, tisková mluvčí České televize