Kampaně 2023 — Archiv kampaní — ČT podporuje kulturu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Česká televize žije kulturou. Podporuje nejen velké kulturní a společenské počiny, ale zároveň podává pomocnou ruku projektům menšího rozsahu se specifickým zaměřením a špičkovou dramaturgií. V roce 2023 byla hrdým partnerem následujících projektů.

Národní divadlo: Forsythe / Clug / McGregor

Národní divadlo: Forsythe / Clug / McGregor

Komponované představení z děl tří významných současných choreografů, uznávaných a talentovaných umělců, inovátorů světového tance, kteří obohatili svět baletu o originální jazyk a nový pohybový slovník.

Praha

spot

KRNAP 60. výročí

KRNAP 60. výročí

Ve středu 17. května 2023 uplynulo 60 let od založení Krkonošského národního parku. Oslavy tohoto významného výročí budou probíhat po celý rok.

Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje

Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje

Představit starobylý rod Harrachů a probudit zájem veřejnosti o něj je cílem 13. ročníku projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

1. 1. – 31. 12. 2023, Celá ČR

spot

Uměleckoprůmyslové museum - ART, LIFE. Umění pro život.

Uměleckoprůmyslové museum - ART, LIFE. Umění pro život.

Expozice představuje plastický a živý obraz evropského užitého umění od antiky až po design 20. a 21. století. Jejím ústředním tématem je umění v životním pohybu. Sleduje specifickou a zajímavou povahu užitého umění a designu, které přesahují čistě vizuální zážitky. Více než v jiných oblastech umělecké tvorby zde vystupuje do popředí existenciální smysl věcí, jejich účel, zjištění pro koho, jak a proč vznikly. Tyto souvislosti však nezastiňují kvalitu samotných exponátů, výjimečnost unikátních děl a jejich tvůrců, stejně jako poetiku a tajemství každodenních předmětů.

7. 2. – 31. 12. 2023, Praha

spot

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárního filmu zaměřený na problematiku lidských práv přináší filmy z celého svět zobrazující zásadní sociální, politická, mediální a environmentální témata týkající se stavu současného světa a lidských práv.

22. 3. – 2. 4. 2023, Praha + regiony

spot

JAZZFESTBRNO 2023

JAZZFESTBRNO 2023

Mezinárodní jazzový festival nabízí jazzovou hudbu domácích i zahraničních umělců. Tradiční večerní koncerty doplňují i klubové akce, jam sessions a workshopy.

duben 2023 (další speciální koncerty v průběhu roku), Brno

spot

FAMUFEST 2023

FAMUFEST 2023

Multižánrový filmový festival, který každoročně pořádají studenti Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze, umožňuje divákům mimo prostředí FAMU zhlédnout aktuální tvorbu studentů. Jedním z dlouhodobých cílů festivalu je představovat kulturní veřejnosti nové talenty, které budou spoluvytvářet budoucnost české kinematografie, televizní tvorby, fotografie a dalších médií. Pro nadcházející byla vybrána studentská koncepce s názvem „do naha!“

19. – 23. 4. 2023, Praha

spot

Academia Film Olomouc

Academia Film Olomouc

Jádrem programu festivalu jsou populárně-vědecké snímky, diskuze a přednášky o tématech, která hýbou společností. Od výzkumu vzdálených planet a globálního oteplování přes vývoj robotiky a umělé inteligence až po postavení žen ve vědě a společnosti. Organizační součástí festivalu jsou současní i bývalí studenti Univerzity Palackého. AFO je nejen profesionálním festivalem, ale rovněž zavedenou edukační platformou.

25. – 30. 4. 2023, Olomouc

spot

Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm

Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm

Soutěžní přehlídka celovečerních i krátkometrážních snímků představuje to nejlepší, co v oblasti animované tvorby vzniklo v mezinárodním a českém měřítku. Cílem festivalu je rozvíjet kulturní dědictví českého animovaného filmu, přispívat ke vzniku nových českých děl a podporovat mezinárodní koprodukce. Festival propojuje tvůrce, studenty, dramaturgy a dalšími profesionály z oblasti kinematografie a herního průmyslu s výtvarníky, vědci, mládeží či pedagogy. Program přináší kromě̌ projekcí řadu přednášek, workshopy a odborné semináře, výstavy, divadelní představení a koncerty. Hlavním tématem připravovaného ročníku bude humor a jeho sepětí s animovaným filmem.

2. – 7. 5. 2023, Liberec

spot

Svět knihy Praha

Svět knihy Praha

Knižní a literární veletrh v ČR přispívá k šíření povědomí o české knižní kultuře a literární scéně v rámci českého i mezinárodního prostoru a zároveň napomáhá propagaci a osvětě četby knih a literatury. Součástí festivalu jsou výstavy, spolupráce s nakladateli, překladateli i dalšími profesemi knižního odvětví. Letošní ročník se zaměří na poslání žít pro knihy, ukáže bohatství Itálie, dá prostor literatuře jako hlasu svobody a osloví malé čtenáře.

11. – 14. 5. 2023, Praha, Výstaviště Holešovice

spot

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

Mezinárodní hudební festival je interakcí a konfrontací špiček domácího a světového hudebního interpretačního umění. Uvádí světové skladatele v provedení současných interpretů, a to ve světových i českých premiérách. Pro rok 2023 pořadatelé připravují Zahajovací koncert (B. Smetana: Má vlast) s Orchestrem Velšské národní opery a dirigentem Tomášem Hanusem. Součástí festivalu je Mezinárodní hudební soutěž pro mladé interprety a také víkend soudobé hudby Prague OffSpring.

12. 5. – 2. 6. 2023, Praha

spot 1
spot 2

Divadelní svět Brno

Divadelní svět Brno

Mezinárodní festival Divadelní svět Brno nabídne divákům inscenace zahraničních souborů a samozřejmě také to nejzajímavější z české divadelní scény.Současně se festival stane i prostorem pro sérii debat a společné přemýšlení o tom, co nám roční divadelní odmlka přinesla, kde se otevírají „nové perspektivy“ naší divadelní budoucnosti.

13. – 27. 5. 2023, Brno

spot

ZUŠ Open

ZUŠ Open

Celostátní happening základních uměleckých škol poukazuje na význam základních uměleckých škol a podněcuje jejich aktivitu. Během akce se představí žáci základních uměleckých škol a umělecké soubory v rámci hudebních, tanečních, divadelních představení, výtvarných výstav, happeningů a performancí. Akce probíhají v kulturních domech, městských sálech, na náměstích, v ulicích a řadě dalších netradičních míst po celé ČR.

21. 5. – 3. 6. 2023, Celá ČR

spot

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis – předávání Cen Gloria musaealis za rok 2022

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis – předávání Cen Gloria musaealis za rok 2022

Kulturní projekt, vyhlašovaný již od roku 2002 AMG, MK ČR a Českým výborem ICOM s cílem upozornit veřejnost na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví a obecně na přínos muzeí/galerií ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně. Soutěž probíhá ve třech hlavních kategoriích (Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku). Nejvyšším oceněním je Cena Gloria musaealis, je vyhlašována i návštěvnická soutěž Muzeum roku.

25. 5. 2023, Smetanova síň Obecního domu v Praze

spot

Světový romský festival Khamoro

Světový romský festival Khamoro

Světový romský festival prezentuje romskou kulturu ve všech podobách a představuje ji jako součást bohatství české i světové kultury, čímž sbližuje romskou komunitu a majoritní společnost. Kromě koncertů tradiční a současné romské hudby, gypsy jazzu a koncertu klasické hudby inspirované romskými motivy jsou součástí doprovodného programu výstavy, dětské dny či konference. V roce 2023 se bude konat jubilejní 25. ročník festivalu, a to ve třech hlavních časových blocích v Praze, Písku, Táboře, Chodově a Pardubicích.

28. 5. – 3. 6. 2023, Praha + dílčí program během roku v regionech

spot

63. Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně

63. Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně

Nejstarší filmová přehlídka svého druhu na světě prezentuje celosvětovou filmovou tvorbu pro děti a mládež a nabízí kvalitní alternativy k běžně dostupnému audiovizuálnímu obsahu. Součástí programu je i Filmová soutěž či Film Industry Program pro filmové profesionály. Proběhnou animační, filmové a herecké workshopy, besedy, debaty a přednášky, které doplní i tematické výstavy.

1. – 7. 6. 2023, Zlín

spot

Tanec Praha

Tanec Praha

Festival současného tance představuje veřejnosti aktuální trendy tanečního umění s přesahy do dalších uměleckých žánrů. Otevřenost vůči novým přístupům a uvažování o dílech bez limitů či předsudků je podstatnou podmínkou celého výběrového procesu Umělecké rady. Posláním festivalu je inspirovat i konfrontovat domácí umělce a oslovit co nejširší veřejnost nejen v Praze, ale i v dalších městech.

7. – 27. 6. 2023, Praha a dalších cca 20 měst a obcí ČR

spot

Rock for people 2023

Rock for people 2023

Festival Rock for People je v mnoha ohledech na místní festivalové scéně vnímán jako „referenční festival“, který aplikuje nové trendy a inovace v oblasti kulturních eventů a ekologie.

8. – 11. 6. 2023, Hradec Králové

spot

Pražské Quadriennale

Pražské Quadriennale

Pražské Quadriennale je největší mezinárodní festival v oblasti scénografie a performance designu RARE jako téma 15. ročníku se obrací směrem k unikátnosti a autenticitě zážitků, prostorů a komunit, které jim vdechují život. V rámci PQ 2023 chtějí vytvořit prostor ke sdílení umění a scénografie pramenící z inspirace materiály, originálními uměleckými postupy a inovacemi, které jsou ovlivněny prostředím, lokalitou a geniem loci, ve kterém vznikají. Scénografové reprezentující svou zemi tak představí projekty reflektující společenské, kulturní a politické změny či ztvárňující post-pandemickou vizi divadla, performance a scénografie.

8. – 18. 6. 2023, Praha

spot

Smetanova Litomyšl

Smetanova Litomyšl

Mezinárodní operní festival s tradicí od roku 1946 je druhým nejstarším v České republice. Hlavní programovou tvoří hudební formy, v nichž dominuje vokální umění, prostor však dostává i hudba symfonická, instrumentální, komorní či balet. Dramaturgie tradičního festivalu klasické hudby bude mít v roce téma BELLE ÈPOQUE. Propojí 35 pořadů hlavního programu, které se z velké části odehrají pod širým nebem v areálu zámku Litomyšl, zapsaném na seznamu UNESCO. Doplní je bohatý doprovodný program různých žánrů ve Festivalových zahradách.

15. 6. – 2. 7. 2023, Litomyšl

spot

Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC

Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC

Mezinárodní trienále skla a bižuterie se zaměřuje na prezentaci toho nejlepšího, co se v této oblasti v posledních třech letech objevilo na českém trhu, sleduje také oblast umění a školství. V rámci projektu se uskuteční 5 tematických výstav ve vybraných objektech v Jablonci n. N. a řada doprovodných akcí. Projekt byl zařazen mezi nejvýznamnější akce odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR (vedle Bienále grafického designu Brno a Bienále architektury v Národní galerii). Cílem projektu je prezentace sklářství a bižuterie v ČR široké i odborné veřejnosti v kontextu zahraniční produkce a posílení povědomí o severních Čechách jako centru sklářské a bižuterní výroby.

16. 6. – 12. 11. 2023, Jablonec nad Nisou

spot

Metronome Prague

Metronome Prague

Mezinárodní hudební festival v centru Prahy, nabízí aktuální mezinárodní hvězdy v kombinaci s tím nejlepším z české hudební scény. Letošní ročník bude ve jménu hvězd jako jsou Jamiroquai, M83, Aurora, Moderat, Editors, White Lies podpořený speciálními koncerty českých interpretů šitých na míru pouze festivalu Metronome. Druhým rokem bude na festivalu samostatná rapová stage. Festival je inspirativní i co se týče inovativních produkčních řešení zaměřené mimo jiné i na ekologickou produkci festivalu. V rámci doprovodného programu dávají příležitost pro prezentaci různým spolkům a institucím, které zaštiťují zájmy zdravotně a sociálnně znevýhodněných skupin.

21. – 25. 6. 2023, Praha, Výstaviště Holešovice

spot

57. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

57. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Festival představí každoročně na 200 filmů z celého světa a pravidelně se na něm objevují slavní a významní filmoví tvůrci. MFF Karlovy Vary je určen laické i odborné veřejnosti a nabízí svým návštěvníkům pečlivě koncipovaný program, kvalitní zázemí a široký servis služeb.

30. 6. – 8. 7. 2023, Karlovy Vary

spot 1
spot 2
spot 3

Bohemia JazzFest

Bohemia JazzFest

Mezinárodní open air festival se koná na historických náměstích několika měst České republiky a přináší koncerty tuzemských i zahraničních hudebníků a umělců. Návštěvníky nelimituje vstupné ani kapacita, koncerty se konají ve veřejném prostoru. Každý rok na festivalu vystupují hvězdy jazzu, funku, blues, latin a world music (letos je v jednání např. Cécile McLorin Salvant, Red Baraat, Ravi Coltrane, Milan Svoboda, Emil Viklický a další). Festival pravidelně vyhlašuje soutěž mladých českých talentů, jejíž vítěz pak vystoupí na pódiu vedle světových špiček.

8. – 17. 7. 2023, Praha, Brno, Plzeň, Liberec, Domažlice, Hluboká nad Vltavou, Prachatice

spot

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

Festival klasické hudby kombinuje různé hudební žánry a sází na atraktivní interiérové prostory a open air koncerty. Velkokapacitní i komorní hudební zážitky se odehrávají v prostorách hradu a zámku Český Krumlov.

14. 7. – 5. 8. 2023, Český Krumlov

spot

Colours of Ostrava

Colours of Ostrava

Mezinárodní hudební festival se koná v místě památkově chráněných bývalých hutí, dolů a železáren v areálu Dolních Vítkovic.

19. – 22. 7. 2023, Ostrava – Dolní Vítkovice

spot

49. Letní filmová škola Uherské Hradiště

49. Letní filmová škola Uherské Hradiště

Letní filmová škola Uherské Hradiště, největší nesoutěžní filmový festival v České republice, každoročně nabízí bohatý doprovodný a odborný program: koncerty, divadelní představení, besedy s filmovými tvůrci a panelové diskuze o soudobých tématech a problémech ve filmovém průmyslu. V roce 2023 se chystá například retrospektiva Jana Procházky, pokračování seriálu FAMU History chronologicky mapujícím historii filmové školy.

28. 7. – 3. 8. 2023, Uherské Hradiště

spot

Slovácký rok v Kyjově

Slovácký rok v Kyjově

Národopisná slavnost regionu pořádaná od roku 1921 patří mezi nejstarší folklórní festivaly v České republice. Jednotlivé obce slováckého Kyjovska představují své lidové kroje a zvyky (jízda králů, stavění máje), probíhá přehlídka dechových a cimbálových kapel, taneční zábavy, jarmark, výstavy, přehlídka dětských souborů, krojovaný průvod aj.

10. – 13. 8. 2023, Kyjov

spot

20. Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná

20. Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná

Festival přináší to nejlepší z české i zahraniční novocirkusové scény. Součástí akce je doprovodný program, ať už jde o celodenní aktivity (výtvarné a cirkusové workshopy, interaktivní instalace aj.), nebo o venkovní představení, koncerty v barovém stanu, diskuse či debaty. V roce 2023 uvede několik zahraničních představení. Součástí programu je také festival České novocirkusové scény, kterému je věnováno jedno šapitó a také divadelní program pro dětského diváka.

17. 8. – 3. 9. 2023, Praha, Letenské sady

spot

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady 2023

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady 2023

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady je jedinečný nejen zaměřením na filmovou hudbu, ale také orientací na nové formy umění, multimédia a nejmodernější technologie, proměňující pasivní poslech hudby v interaktivní zážitek.

24. – 27. 8. 2023, Poděbrady

spot

Hradozámecká noc

Hradozámecká noc

Hradozámecká noc představuje památky v netradiční době a s netradičním programem. Do projektu se každoročně zapojují desítky památek – hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce.

26. 8. 2023, celá ČR

Nepindej-Kybertest

Nepindej-Kybertest

Kybernetická kriminalita také již dávno necílí jen na seniory a osamělé lidi, ale pachatelé se zaměřují na širokou veřejnost bez ohledu na věk či vzdělání. Česká bankovní asociace proto spouští rozsáhlou vzdělávací kampaň, která má upozornit na sílící nebezpečí podvodů na internetu. Pod názvem #nePINdej! představí nejčastější kybernetické útoky a formou hravého testu na naučí, jak jim nenaletět.

září – prosinec 2023, celá ČR

spot 1
spot 2

Prague Philharmonia – 30. koncertní sezona PKF

Prague Philharmonia – 30. koncertní sezona PKF

Ve 30. sezoně je naplánováno devět koncertů orchestrálního cyklu A, který je vlajkovou lodí PKF. Koncerty se uskuteční tradičně v Rudolfinu a v Obecním domě. Šest koncertů by měl dirigovat hudební ředitel a šéfdirigent PKF — Prague Philhramonia Emmanuel Villaume.

6. 9. 2023 – 18. 6. 2024, Praha

spot

Dvořákova Praha

Dvořákova Praha

Mezinárodní hudební festival propaguje českou kulturu prostřednictvím odkazu díla Antonína Dvořáka, jeho současníků a žáků. Na pódiích se setkávají špičkoví sólisté, dirigenti, mezinárodně uznávané orchestry a komorní soubory, které představují mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu i díla dalších světových skladatelů. V loňském roce začal tříletý projekt za kurátorství Pavel Haas Quartet, jehož tématem je kompletní provedení Dvořákových smyčcových kvartetů v kontextech světové kvartetní tvorby za spoluúčasti smyčcových kvartet světové a tuzemské kvartetní špičky.

7. – 25. 9. 2023, Praha

spot

Mezinárodní festival DIVADLO

Mezinárodní festival DIVADLO

Významný středoevropský divadelní festival vytváří platformu pro pravidelné setkávání divadelních kultur a umělců z evropských i mimoevropských zemí. Cílem festivalu je představit nevšední inscenace ze zahraničí a nabídnout výběr českých inscenací v široké škále tematické, stylové i žánrové (činohra, hudební, taneční, loutkové i pouliční divadlo).

13. – 21. 9. 2023, Plzeň

Serial Killer

Serial Killer

Festival TV a online seriálů nabízí premiéry, soutěžní přehlídku seriálů z regionu s mezinárodní porotou složenou ze západoevropských osobností televize a filmu či Industry program. Kromě tradičních sekcí, jako jsou soutěž seriálů ze střední a východní Evropy, mezinárodní panorama nebo webseriály, se festival každý rok v sekci Fokus zaměřuje na seriálovou tvorbu určité země.

19. – 24. 9. 2023, Brno

Finále Plzeň

Finále Plzeň

Soutěžní a bilanční přehlídka hraných a animovaných filmů a soutěžní přehlídka dokumentů. Od roku 2012 je součástí festivalu přehlídka kinematografií okolních krajin (od roku 2016 nese název Festival ZOOM se zaměřením na několik evropských zemí) a platforma Industry Days pro filmové profesionály a studenty uměleckých škol.

22. – 27. 9. 2023, Plzeň

Zahajovací koncerty 128. sezony České filharmonie

Zahajovací koncerty 128. sezony České filharmonie

Otevření sezony je slavnostní událostí a zaslouží si zásadní obsah. Začátek sezony patří Antonínu Dvořákovi, a to nejen proto, že s ním osobně je spojen sám počátek České filharmonie. Na zahajovacím koncertě vystoupí poprvé i německo-amerického houslista Augustin Hadelich.

27., 28. a 29. 9. 2023, Praha

spot

Národní pedagogický institut – Měníme osnovy

Národní pedagogický institut – Měníme osnovy

Právě probíhá revize vzdělávacího programu. Děti na základních školách získávají větší prostor pro rozvíjení dovedností, které jim pomohou zorientovat a uplatnit se v dnešním dynamickém světě. Naučí se lépe pracovat s informacemi, řešit problémy, orientovat se ve svých emocích nebo pečovat o své okolí a myslet na budoucnost svou i naší planety.

říjen – listopad 2023, celá ČR

spot

Tady Vary

Tady Vary

Tady Vary 2023/24 je filmová sezóna s předplatným na 10 festivalových večerů mezi říjnem 2023 a červnem 2024. Jednou měsíčně vstoupíte do kina po červeném koberci a užijete si předpremiéru skvělého filmu. Spolu s vámi budou film ve stejnou chvíli sledovat diváci po celé ČR. Mimořádnou atmosféru podpoří úvod přenášený do všech kin.

1. 10. 2023 – 30. 6. 2024, celá ČR

spot

Zlatý Ámos

Zlatý Ámos

Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky jejíž cílem je popularizace školství a pedagogických osobností, zvýšení společenské prestiže učitelek a učitelů a s tím spojená propagace oboru. Jednotlivé kandidáty navrhují sami žáci základních a středních škol a následně o nich hlasuje odborná porota.

5. 10. 2023 – 30. 3. 2024, celá ČR

spot

55. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově

55. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově

Ostrovský filmový festivalu, původně národní přehlídka filmové tvorby vznikla v roce 1969 z iniciativy nadšenců, ostrovských učitelů a členů dětského filmového klubu Martin. Pravidelným návštěvníkem a fandou přehlídky byl scenárista a spisovatel Ota Hofman. Po létech jeho patronátu nejen nad přehlídkou, ale i celou dětskou tvorbou byl nově se formující festival s laskavým svolením paní Ireny Hofmanové pojmenován „Festival Oty Hofmana“.

8. – 13. 10. 2023, Ostrov

Signal Festival

Signal Festival

Největší kulturní událost v České republice propojující moderní umění a nové technologie s širokou i odbornou veřejností. Ulice a veřejná prostranství Prahy, její nejznámější historické památky i méně známá zákoutí se během čtyř večerů promění pod taktovkou českých i světových osobností světelného designu v umělecké objekty a prostory, které netradičními formami zachycují různé tváře současné i historické Prahy.

12. – 15. 10. 2023, Praha

Sport Liberec International Ficts Festival

Sport Liberec International Ficts Festival

Liberec hostí mezinárodní festival sportovních filmů již 26. rokem, opět se bude konat v kultovním kině Varšava a v prostorách Technické univerzity. Během celého roku Sportfilm pořádá výstavy, filmové projekce, konference, sport eventy a slavnostní galavečer na závěr.

12. – 15. 10. 2023, Liberec

Národní galerie v Praze – Petr Brandl: Příběh bohéma

Národní galerie v Praze – Petr Brandl: Příběh bohéma

Výstava po více než padesáti letech přiblíží dílo nejvýznamnějšího umělce barokního umění v Čechách ⁠–⁠ Petra Brandla (1668 Praha ⁠–⁠ 1735 Kutná Hora). Představí jeho monumentální oltářní plátna, která jsou pro účel této výstavy restaurována, dále portrétní tvorbu a námětově velice zajímavé žánrové malby. Diváci také prvně zhlédnou Brandlova nově objevená díla.

20. 10. 2023 – 11. 2. 2024, Praha

spot

MFDF Ji.hlava

MFDF Ji.hlava

MFDF Ji.hlava patří mezi největší festivaly autorských dokumentárních filmů v Evropě a významné společensko-kulturní události ČR. Každoročně uvádí více než 200 filmů, diskuze se světovými mysliteli v Inspiračním fóru a pestrý doprovodný program. V roce 2021 se podoba festivalu ustálila na kombinaci fyzického setkání, videopřenosů a online filmů dostupných po skončení festivalu.

24. – 29. 10. 2023, Jihlava

spot

Národní divadlo – činohra Cherry Man

Národní divadlo – činohra Cherry Man

V dávných dobách se věřilo, že mast z višňových pecek, pokud se pořádně vetře do kůže, pronikne tak hluboko, že zaplní všechna prázdná místa a v těle už zůstane navždy. Proto si říkám – Višňový člověk.

premiéra 26. a 27. 10. 2023, Stavovské divadlo, Praha

spot

Prague Sounds

Prague Sounds

Hudební přehlídka známá originálními kombinacemi jazzu a klasiky, tradice a experimentů. Festival prezentuje světové špičky a vynikající domácí interprety z oblasti klasické hudby, jazzu, word music i crossover hudební projekty.

1. – 18. 11. 2023, Praha

spot

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách

Projekce dokumentárních filmů o československých dějinách na ZŠ a SŠ po celé ČR a debaty s pamětníky komunistického bezpráví. Projekt tradičně poskytuje školám dokumentární i hrané filmy pro rozšíření výuky dějepisu, které jsou doplněny aktivitami a informačními materiály k danému tématu. Během akce se organizují metodické semináře pro vyučující a vznikají projekty pro studentské týmy, ve kterých žáci pátrají po příbězích z období komunistického Československa. Studenti navíc udělují Cenu Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu.

1. – 30. 11. 2023, ČR

spot

Mezinárodní queer filmový festival Mezipatra

Mezinárodní queer filmový festival Mezipatra

Festival prezentuje evropskou a světovou kinematografii s tématikou sexuálních menšin. Snímky zobrazují život osob s LGBTQ orientací a reflektují historické skutečnosti, stejně tak současnou situaci a postavení těchto menšin v českém a mezinárodním kontextu. Posláním festivalu je zviditelnit a konfrontovat skutečnosti vztahující se k homosexualitě, sexuálním menšinám, jejich právům, historii a osobité kultuře s důrazem na potřebu pochopení rozmanitosti a diverzity, akceptace různých forem jinakosti člověka a zrovnoprávnění LGBTQ skupin v každé oblasti společenského života.

2. – 9. 11. 2023, Praha a 10. – 17. 11. 2023, Brno

spot

Juniorfest

Juniorfest

Filmový festival pro děti a mládež nabízí pestrou škálu filmů z celé Evropy a doprovodné akce připomínající významné české (československé) filmy a jejich tvůrce. Vedle mezinárodní odborné poroty hodnotí soutěžní snímky i dětští diváci. Součástí akce jsou pracovní dílny a workshopy pro žáky a studenty.

3. – 8. 11. 2023

spot

Týden Akademie Věd

Týden Akademie Věd

Pořadatelé akce navazují na festival Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Široká veřejnost a studenti středních škol nahlédnou do laboratoří a knihoven a získají bezprostřední zkušenost s prací vědce a vědeckými laboratořemi. Vědečtí pracovníci AV ČR připravují širokou nabídku přednášek, exkurzí, výstav, filmových promítání, science show či vědeckých kaváren, ve kterých představují své výzkumné projekty, nejmodernější vědecké přístroje a přiblíží návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy.

6. – 12. 11. 2023, Praha, Brno, Ostrava + další místa

spot

Národní divadlo – Laterna Magika Valérie a týden divů

Národní divadlo – Laterna Magika Valérie a týden divů

Poetická adaptace bizarního černého románu, který budí dodnes emoce, jitří vášeň i strach.

9. a 10. 11. 2023, Nová scéna, Praha

spot

Blues Alive

Blues Alive

Mezinárodní bluesový festival je soutěžní přehlídkou, jejíž dramaturgie čerpá z domácí, evropské i americké scény a má řadu doprovodných akcí hudebního, filmového i výstavního charakteru spolu se satelitními koncerty v ČR, na Slovensku a v Polsku.

16. – 18. 11. 2023, Šumperk

spot

Korzo Národní

Korzo Národní

Projekt připomíná události ze 17. listopadu roku 1989 mladým lidem i celé společnosti. Organizační spolek tvoří hlavně studenti a mladí lidé, kteří akcí děkují za to, že můžeme žít ve svobodné společnosti. Oslavy a připomínkové akce tradičně probíhají na Národní třídě. I letos se napříč všemi aktivitami zaměří na připomenutí nesvobody a absurdity komunistického režimu v naší zemi, a to společně s připomenutím událostí a hodnot sametové revoluce. Cílí také na otevírání celospolečenského dialogu nad aktuálními celospolečenskými tématy.

17. 11. 2023, Praha

spot

Národní technické muzeum – Santini a svět jeho architektury

Národní technické muzeum – Santini a svět jeho architektury

Výstava je věnována významnému výročí 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Tento legendární architekt se řadí mezi nejvýznamnější umělce působící v Čechách, Ve svém díle propojuje osobitě ztvárněnou dobovou architekturu s reflexí gotického stylu. Výstava se snaží přiblížit dílo tohoto slavného architekta široké veřejnosti a odborníkům. V rámci výstavy je plánována řada edukačních aktivit.

7. 12. 2023 – 30. 7. 2024, Praha

spot