Dlouhodobá partnerství — Kampaně 2015 — Archiv kampaní — ČT podporuje kulturu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Česká televize žije kulturou. Dlouhodobě podporuje významné kulturní instituce a své diváky informuje o dění napříč uměleckými žánry.

Národní divadlo

Národní divadlo

Mecenášský klub

Hlavním cílem Mecenášského klubu N8rodního divadla je získat další zdroje financování jedinečných projektů, na něž se z běžného rozpočtu nedostává.

Mefistofeles

Současného hudebního nastudování jediné dokončené opery Arrigo Boita se ujal host světových operních scén včetně Metropolitní opery, italský dirigent Marco Guidarini.

Ballettissimo

Komponovaný večer baletních opusů význačných evropských choreografů: Uwe Scholz, Jacopo Godani a Petr Zuska.

Slavík/Jolanta

Spojení první opery Igora Stravinského a poslední opery Petra Iljiče Čajkovského, které pocházejí ze zcela odlišných hudebních světů.

V rytmu swingu buší srdce mé

Režisér, herec, zpěvák a dirigent Ondřej Havelka se ve své revue soustředí na dobu zlomu, dobu mezi nacismem a komunismem. Jde o výjimečný projekt zobrazující pohnuté dějiny státu s názvem Československo z originálního úhlu pohledu originálním způsobem.

Modrý pták

Dobrodružná cesta za duší věcí a tvorů kolem nás, která sama o sobě je cílem - jen na cestě může ústřední dvojice pochopit, že mezilidské vztahy a vzájemný soucit jsou tím, co nám přinese onoho „modrého ptáka“.

Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze

Výstavní činnost

Národní muzeum

Národní muzeum

Smrt

Výstava se zaměřuje i na vznik života a s ním spjatý koloběh v přírodě, v případě člověka pak na okolnosti jeho fyzického zániku i na nejširší kulturní aspekty spojené se smrtí.

Archa Noemova

Zoologická expozice Archa Noemova uvede návštěvníky Nové budovy Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, kteří obývají nebo obývali naši planetu.

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum

Parní stroje v českých zemích

Výstava připomínající výročí vynálezu parovozu Josefa Božka mapuje vývoj parních motorů, které přinesly revoluční přelom v dopravě, průmyslu i zemědělství.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Secese

Vitální umění 1900 - Expozice v pražském Obecním domě představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Český kubismus

Expozice v Domě U Černé Matky Boží představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné a užité umění i architekturu.

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Hrady a zámky objevované a opěvované

Velkolepá výstava je řešena jako putování tisíciletou historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými šesti sty nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem území.

Neobjevené památky

Projekt připomíná méně známé a podprůměrně navštěvované atrakce, které si podle památkářů přesto pozornost turistů zaslouží. Vytipováno bylo celkem 33 návštěvnicky nedoceněných památek, které mají podle památkářů co nabídnout.

Hradozámecká noc

Již šestý ročník akce, která ve večerních a nočních hodinách se otevře brány 82 památek, letos uvítala přes třicet tisíc návštěvníků.

Česká filharmonie

Česká filharmonie

Předprodej abonmá 2015

Zahajovací koncert 2015

Filharmonie Brno

Filharmonie Brno

Nové zážitky