Semináře pro pedagogy — ČT podporuje kulturu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

ČT podporuje kulturu

Česká televize vzdělává pedagogy v práci s médii

Jak pracovat s mediálními tématy ve školách? Jak se orientovat v neustále se měnící mediální krajině? Jak rozlišovat mezi kvalitními zdroji informací a fake news? Na tyto i Vaše konkrétní otázky odpoví osobnosti české televizní žurnalistiky, odborníci na média a mediální analytici na letošních jarních seminářích. Ty proběhnou v Praze na Kavčích Horách v budově České televize. Přihlaste se i Vy! Účast je zdarma.

Již poosmé pořádá Česká televize semináře pro pedagogy základních a středních škol zaměřené na mediální gramotnost a výchovu akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Letos nabízíme čtyři obohacující setkání na čtyři rozdílná témata:

úterý 21. 3. 2023 Mediální výchova I. - Jak rozumět televizi
úterý 4. 4. 2023 Mediální výchova II. - Jak vznikají zprávy
úterý 18. 4. 2023 Mediální výchova III. - Jak využít televizi v hodině
úterý 2. 5. 2023 Mediální výchova IV. - Fake news a bezpečné chování v online prostoru

Každé z témat představí odborníci v oboru z různých úhlů. Nahlédnete tak například do vzniku zpravodajské relace, získáte představu o aktuálních výzvách televizní žurnalistiky či se zorientujete v problematice fake news. Dále se dozvíte, jaké výukové materiály jsou k dispozici na webu ČT edu a jak s nimi efektivně pracovat. Detailní obsah seminářů naleznete v přiložených programech.

Semináře jsou zdarma, je nutné se předem registrovat přes e-mailovou adresu seminare@ceskatelevize.cz. Do předmětu, prosím, uveďte „Seminář pro pedagogy“ a do těla zprávy Vaše jméno, název školy a Vaši specializaci.

Deadline přihlašování je vždy týden před konáním jednotlivých seminářů:

Mediální výchova I. do 17. 3. 2023
Mediální výchova II. do 30. 3. 2023
Mediální výchova II. do 14. 4. 2023
Mediální výchova IV. do 28. 4. 2023

Těšíme se na Vás!

Oznámení o zpracování osobních údajů:

Česká televize (kontaktní adresa: Praha - Podolí, Na hřebenech II 1132/4, PSČ 14700) tímto informuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zpracovává osobní údaje účastníka semináře v rozsahu jméno, příjmení a email z právního titulu splnění smlouvy a za účelem informování subjektu údajů o podrobnostech konání semináře, k účasti na nějž se přihlásil.

V rámci přihlášky na seminář zaslané na email seminare@ceskatelevize.cz máte možnost uvést, zda chcete zasílat ze strany České televize informace o obdobných seminářích konaných v budoucnu. V takovém případě Česká televize bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení a email za účelem uvedeným v předchozí větě.

Česká televize kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožňuje subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává platná právní úprava. Mezi taková práva patří například právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo na zapomnění), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo na podání stížnosti u dozorového orgánu nebo právo vznést námitku.