Semináře pro pedagogy — ČT podporuje kulturu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

ČT podporuje kulturu

Jarní vlna seminářů – přihlašování

Zajímá Vás, jak vznikají reportáže do Událostí, jak fungují peoplemetry či jak lze pracovat ve vyučovacích hodinách s ukázkami z televizního díla? Přijměte prosím pozvání k nám do České televize.

Rádi bychom Vás pozvali do prostor České televize, která otevře po tři dny své brány pedagogům druhého stupně základních škol a pedagogům středních škol, kteří se věnují mediální výchově a chtějí získat další informace a inspiraci.

Během tří celodenních interaktivních seminářů, které získaly akreditaci od MŠMT, Vám představíme vzdělávací pořady, které Česká televize vyrábí a vysílá, poradíme, jak je lze ve výuce využít, vysvětlíme například, co znamená spojení „koláč“ sledovanosti a jak fungují peoplemetry a společně s Michalem Kubalem a Václavem Moravcem nahlédneme pod pokličku zpravodajství. V praxi se naučíte natočit videa pomocí chytrého telefonu, připravit rozpočet pořadu, zpracovat námět a podíváte se do autentického zázemí České televize. Věnovat se Vám budou profesionálové z České televize a odborníci na danou problematiku.

První seminář, který se uskuteční v úterý 19. března 2019, se bude věnovat tématu Mediální výchova I: Jak rozumět televizi. Seminář na téma Jak vznikají zprávy proběhne 9. dubna 2019Jak využít televizi v hodině 30. dubna 2019. Více informací k jednotlivým seminářům naleznete v příloze.

V případě zájmu potvrďte svou účast e-mail: seminare@ceskatelevize.cz. Do předmětu prosím uveďte „Seminář pro pedagogy“, do těla emailu pak jméno pedagoga, který se zúčastní, název školy, aprobaci a jakého semináře se chcete zúčastnit. Přihlásit se můžete zdarma na všechny tři termíny.

Těšíme se na Vás.

Oznámení o zpracování osobních údajů:

Česká televize (kontaktní adresa: Praha - Podolí, Na hřebenech II 1132/4, PSČ 14700) tímto informuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zpracovává osobní údaje účastníka semináře v rozsahu jméno, příjmení a email z právního titulu splnění smlouvy a za účelem informování subjektu údajů o podrobnostech konání semináře, k účasti na nějž se přihlásil.

V rámci přihlášky na seminář zaslané na email seminare@ceskatelevize.cz máte možnost uvést, zda chcete zasílat ze strany České televize informace o obdobných seminářích konaných v budoucnu. V takovém případě Česká televize bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení a email za účelem uvedeným v předchozí větě.

Česká televize kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožňuje subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává platná právní úprava. Mezi taková práva patří například právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo na zapomnění), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo na podání stížnosti u dozorového orgánu nebo právo vznést námitku.