Semináře pro pedagogy — ČT podporuje kulturu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

ČT podporuje kulturu

Milí pedagogové,

v souvislosti s pandemií COVID-19 rušíme letošní jarní semináře pro pedagogy.

Doufáme, že se společně potkáme během podzimních termínů.

Přejeme pevné zdraví a těšíme se na Vás!


Česká televize zve pedagogy na akreditované semináře o mediální výchově

Jakým způsobem se proměňuje mediální krajina v tuzemsku? Jak efektivně představovat mediální témata ve školách? Z jakých konkrétních zdrojů lze při výuce čerpat? Tyto i Vaše konkrétní otázky zodpovědí osobnosti televizní žurnalistiky, odborníci na média a analytici při letošních jarních seminářích, které proběhnou v České televizi v Praze. Přijeďte i Vy!

Česká televize již pátým rokem zdarma pořádá semináře pro pedagogy základních a středních škol zaměřené na mediální gramotnost, výchovu a posilování kritického přístupu k audiovizuálním obsahům. Od roku 2018 jsou semináře navíc akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, což potvrzuje jejich kvalitu i přínos v praxi.

Také letos si můžete vybrat ze čtyř obsahově různých seminářů a načerpat inspiraci do hodin občanské výchovy, dějepisu a dalších tematicky spřízněných předmětů.

  • 21. 04. 2020 Mediální výchova I: Jak rozumět televizi
  • 14. 05. 2020 Mediální výchova II: Jak vznikají zprávy
  • 26. 05. 2020 Mediální výchova III: Jak využít televizi v hodině
  • 09. 06. 2020 Mediální výchova IV: Fake news a bezpečné chování v online prostoru

Dozvíte se například, jaké pracovní listy pro výuku jsou k dispozici na webu ČT a které metodiky se aktuálně připravují. Dále se seznámíte s interaktivními prvky iVysílání ČT, které vnášejí do vzdělávání nové možnosti, získáte také představu o tom, jak vzniká zpravodajství ČT, vyzkoušíte si například mobilní žurnalistiku a společně se pustíme také do problematiky fake news. Podrobný obsah a jména přednášejících si můžete pročíst v níže přiložených programech jednotlivých seminářů.

Pokud se chcete zúčastnit, stačí se přihlásit přes seminare@ceskatelevize.cz, v předmětu e-mailu prosím, uveďte „Seminář pro pedagogy“ a do těla zprávy Vaše jméno, název školy a specializaci.

Deadline přihlašování je vždy týden před konáním jednotlivých seminářů:

  • Mediální výchova I: do 14. 4. 2020
  • Mediální výchova II: do 7. 5. 2020
  • Mediální výchova III: do 19. 5. 2020
    Mediální výchova IV: do 2. 6. 2020

Těšíme se na Vás!

Oznámení o zpracování osobních údajů:

Česká televize (kontaktní adresa: Praha - Podolí, Na hřebenech II 1132/4, PSČ 14700) tímto informuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zpracovává osobní údaje účastníka semináře v rozsahu jméno, příjmení a email z právního titulu splnění smlouvy a za účelem informování subjektu údajů o podrobnostech konání semináře, k účasti na nějž se přihlásil.

V rámci přihlášky na seminář zaslané na email seminare@ceskatelevize.cz máte možnost uvést, zda chcete zasílat ze strany České televize informace o obdobných seminářích konaných v budoucnu. V takovém případě Česká televize bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení a email za účelem uvedeným v předchozí větě.

Česká televize kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožňuje subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává platná právní úprava. Mezi taková práva patří například právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo na zapomnění), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo na podání stížnosti u dozorového orgánu nebo právo vznést námitku.