Výroba — Lidé — Televizní studio Ostrava — Česká televize

Televizní studio Ostrava

Televizní studio Ostrava

  • je tu s vámi 67 let
  • svou tvorbou pomáhá zajišťovat 20% podíl regionální produkce ve vysílání ČT
Markéta Grossmannová

Markéta Grossmannová

vedoucí Výroby TS Ostrava

Sekretariát

Šárka Czyžová
sarka.czyzova@ceskatelevize.cz
telefon: 556 448 227

Vedoucí podřízených útvarů