Personální a právní útvar — Lidé — Televizní studio Ostrava — Česká televize

Televizní studio Ostrava

Televizní studio Ostrava

  • je tu s vámi 68 let
  • svou tvorbou pomáhá zajišťovat 20% podíl regionální produkce ve vysílání ČT

Lucie Gahérová

Lucie Gahérová

vedoucí personálního útvaru
lucie.gaherova@ceskatelevize.cz


telefon: 703 401 235, 556 448 418