Archiv a programové fondy TS Ostrava (APF) — Televizní studio Ostrava — Česká televize

Televizní studio Ostrava

Televizní studio Ostrava

  • je tu s vámi 68 let
  • svou tvorbou pomáhá zajišťovat 20% podíl regionální produkce ve vysílání ČT

Oddělení archivních a programových fondů (APF) TS Ostrava spravuje archivní materiály vzniklé z činnosti TS Ostrava od okamžiku založení ostravského televizního studia v roce 1955 až do současnosti. Jedná se o audiovizuální záznamy, zvukové nahrávky, písemnou dokumentaci, fotografie a negativy. V depozitářích televizního studia v Ostravě je uloženo na tisíce hodin audiovizuálních záznamů na různých typech nosičů.

Archiv poskytuje výpůjční služby pro vysílání, odborné rešerše, dokumentaci obrazových záběrů, zajišťuje správu nosičů, kontrolní projekce, přepisy na jiná média dle konkrétních požadavků, katalogizuje veškeré materiály za účelem jejich snadnějšího vyhledání.

V roce 1997 postihla TS Ostrava povodeň, která bohužel značnou část archivních materiálů zničila.

V současné době probíhá digitalizace všech ostravských archivních fondů za účelem jejich záchrany a většího zpřístupnění, které digitální technologie umožňují. Tím se oddělení stará o uchování archivního dědictví televizního studia Ostrava.

Základní kontakt

  • Česká televize Ostrava
  • Archiv a programové fondy
  • Dvořákova 18
  • 728 20 Ostrava 1
  • telefon: +420 556 448 111 (ústředna)

Badatelna APF TS Ostrava

Ostravské studio České televize umožňuje po předchozí dohodě přístup do archivu studentům a badatelům, dle provozních možností. Odborné veřejnosti jsou k dispozici prostory, kde má zájemce možnost získat informace o pořadech ČT vyhledáváním v databázích, pokud má pořad náhledovou kopii či kopii v digitálním archivu, je možná i projekce.

Kontaktní adresa pro zájemce o návštěvu ostravské badatelny:

archova@ceskatelevize.cz

Další informace pro badatele a přístup do archivu:

Archiv a programové fondy ČT – Praha – přístup do archivu

Další informace o archivu:

Archiv a programové fondy ČT – Praha, Kavčí hory