Přístup do archivů ČT — Archiv a programové fondy ČT — Vše o ČT — Česká televize

Archiv a programové fondy ČT

APF ČT

  • pracoviště archivu
  • archivní fondy
  • historie a projekty archivu
  • badatelský řád

APF ČT je veřejná instituce, která podle platné legislativy umožňuje náhledový přístup ke svým fondům také odborné i laické veřejnosti. Možné způsoby přístupu jsou následující:

Badatelna APF

ČT umožňuje po předchozí dohodě přístup do archivu studentům a badatelům, dle provozních možností. Odborné veřejnosti jsou k dispozici prostory, kde má zájemce možnost získat informace o pořadech ČT vyhledáváním v databázích, pokud má pořad náhledovou kopii či kopii v digitálním archivu, je možná i projekce.

Kontaktní adresa pro zájemce o návštěvu:

Práva a povinnosti návštěvníka badatelny upravuje Badatelský řád APF ČT:

iVysílání

Velká část archivního fondu ČT je od roku 2005 zpřístupňována veřejnosti online zdarma prostřednictvím webového portálu www.ceskatelevize.cz/ivysilani.

Fotobanka ČT

Statisíce fotografií pořízených od počátku činnosti ČT jsou postupně digitalizovány a je možné jejich získání a využití pro komerční i nekomerční sféru dle platného ceníku. Fotobanku naleznete na adrese www.fotobanka.ceskatelevize.cz.