Komunikace — Lidé — Televizní studio Ostrava — Česká televize

Televizní studio Ostrava

Televizní studio Ostrava

  • je tu s vámi 68 let
  • svou tvorbou pomáhá zajišťovat 20% podíl regionální produkce ve vysílání ČT

Zaměstnanci komunikace

Jana VaškováJana Vašková
vedoucí marketingu a komunikace TSO
jana.vaskova@ceskatelevize.cz
tel.: 556 448 221