15 minut

4/4 Hořký konec

Obsah dílu

Jaká byla atmosféra v české společnosti po skončení druhé světové války? Jak na ni reagovali politici? A proč někteří z nich přilévali příslovečný olej do ohně? Kdy se naplno rozběhlo vyhánění německy mluvících obyvatel Československa? A proč jsme se s dědictvím odsunu stále nedokázali vyrovnat?

Napište nám