Železniční doprava v českých zemích má své počátky už v první třetině 19. století a dodnes máme jednu z nejhustších sítí železniční dopravy na světě. K životu na kolejích se váže také existence velkého množství technických památek. Některé z nich jsou všeobecně známé, jiné zůstávají důmyslně ukryty před zraky lidí a zachovávají si svá tajemství, o nichž ví jen hrstka železničních nadšenců. V jednotlivých dílech dokumentárního cyklu budeme vyprávět příběhy železničních staveb, které dodnes slouží svému účelu. Ale i těch, z nichž dnes zůstala jen torza pohlcená okolní krajinou. Unikátní, ale i zaniklé a umírající stavby přiblížíme divákům v rozhovorech s odborníky, historiky a pamětníky.

Jestliže se dnes stále častěji zabýváme historií teprve nedávnou, patří k tomuto zájmu také nově aktuální téma technických památek. Mezi nimi nejsou jen opuštěné tovární haly a expozice unikátních strojů, ale i železniční objekty, které jsou živoucím dokladem vynalézavosti a mistrovství předchozích generací. Kolejová přeprava šla vždy ruku v ruce s rozvojem průmyslu. Zajišťovala transport surovin až do jednotlivých provozů nebo hotových výrobků ke svým adresátům. Uměla se vyšplhat do míst jindy nepřístupných a zásadním způsobem ve své době promluvila do tuzemské i zahraniční osobní přepravy.

Náš současný životní styl preferuje jiný typ osobní dopravy, častěji sedíme za volantem než ve vlakovém kupé. I přepravu větších zavazadel a zboží raději řešíme jinak než po železné dráze. Přesto ale máme všichni v sobě velký kus nostalgie spojené s vlaky a vláčky, která se promítá do prvních pohádek i hraček pro nejmenší, do vzpomínek na první školní výlety nebo cestování za studiem, prací či za vzdálenějšími horizonty.

Všechny tyto skutečnosti připomene Tajemství železnic a průvodcem nám při tom bude Martin Dejdar. Po železničních tratích začneme putovat v jeho rodišti, na dnes už zaniklém nádraží v Chrasti u Chrudimi. Cestování po východních Čechách nazvané Osudným tunelem Jana Pernera, kterému je věnován první díl cyklu, zahrnuje památkově chráněné nádražní budovy i vzpomínku na největší železniční neštěstí v naší historii. Připomeneme choceňský tunel, jenž se stal osudným staviteli železničních tratí i nejhlouběji ukrytou a také nejkratší funkční železnici u nás.

Náš cestovní deník zahrnuje pak dalších osm zeměpisných oblastí. Unikáty na území hlavního města zahrnují jedinečnou architekturu nádraží, viaduktů, ale i technickou úroveň historických vlaků nebo překvapivé zapojení horské dráhy. To všechno si připomeneme v pokračování nazvaném Vlakem po Praze.

Železná dráha musela ustupovat vodním dílům, a tak se také vydáme Vlakem na dno Želivky. Politické dějiny připomeneme v díle nazvaném Projížďka „továrnou na smrt“. Cestování po severní Moravě a Slezsku absolvujeme Osoblažkou po slezské Hané, ale vydáme se i S Cimrmanem do Kaprounu. Železnici, která promluvila do novodobých dějin, vzpomeneme na začátku března v díle s podtitulem Vlakem za železnou oponu a vydáme se také Krušnohorským Semmeringem do Saska. I na závěr se projedeme horským terénem, tentokrát Zubačkou do Krkonoš.

Ocenění pro ostravskou dokumentární tvorbu

Klikněte pro větší obrázek Na 20. Národním filmovém festivalu turistických filmů TOUR REGION FILM převzali autoři cyklu Tajemství železnic Zvláštní cenu odborné poroty – Prix Jury.