Viktor Horváth – portrét maďarského spisovatele a překladatele, autora románu Turecké zrcadlo, za který získal Literární cenu EU. Režie T. Bojar

Viktor Horváth. Spisovatel, překladatel z angličtiny, němčiny a španělštiny, vysokoškolský pedagog, narozen 1962. Na univerzitě v Pětikostelí vyučuje umělecký překlad a dějiny básnických forem. Je autorem poetické příručky s názvem Kontrarevoluce básně. Svoji první prózu vydal poměrně pozdě, ve 42 letech. V roce 2012 získal za román Turecké zrcadlo Literární cenu Evropské unie. Román zavádí čtenáře do Uher 16. století, kdy si zemi podmanil sultán Sulejmán Nádherný. Bouřlivé dění sledujeme očima mladého osmanského Turka. O obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy roku 1968 pojednává nejnovější Horváthův román Můj tank. Naše historické trauma však pojímá groteskně. Vypravěčem a přímým účastníkem invaze je totiž politicky uvědomělý prosťáček s hodností nadporučíka Maďarské lidové armády.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2021
 P HD
ŽánrDokument