Český jazyk


3.-5. třída

Téma: Vybíráme si zájmový kroužek
Žáci si vybírají kroužek z nabídky podle určitých kritérií, vyplňují přihlášku do kroužku.
Vyučuje: Markéta Grígeľová

Pondělí 21. 9. 2020

Přejít na obsah dílu


1.-2. třída

Téma: Čteme v rozvrhu hodin
Žáci čtou informace z nelineárního textu, odhadují význam zkratek.
Vyučuje: Tereza Kasalová

Pondělí 21. 9. 2020

Přejít na obsah dílu


3.-5. třída

Téma: Kdo je hlavní postava
Žáci vyjadřují pocity hlavní postavy a propojují je s vlastní zkušeností.
Vyučuje: Gabriela Babušová

Pondělí 14. 9. 2020

Přejít na obsah dílu


1.-2. třída

Téma: Souvislosti
Žáci porovnají sebe a své zkušenosti s postavou z knížky.
Vyučuje: Kateřina Vrtišková

Pondělí 14. 9. 2020

Přejít na obsah dílu


3.-5. třída

Téma: Píšeme pohlednici z prázdnin
Žáci sdělují své zážitky z prázdnin prostřednictvím pohlednice pro kamaráda / příbuzné / apod.
Vyučuje: Markéta Grígeľová

Pondělí 7. 9. 2020

Přejít na obsah dílu


1.-2. třída

Téma: Vyprávíme podle obrázků
Žáci aktivně naslouchají čtenému příběhu, pracují s obrázky (časová souslednost), podle obrázků vyprávějí („zapisují“)
Vyučuje: Tereza Kasalová

Pondělí 7. 9. 2020

Přejít na obsah dílu


Rozvrh5. třída

Téma: Vymýšlíme a píšeme recept
Vyučuje: Michaela Čermáková
Pomůcky: tužka, papír linkovaný i nelinkovaný

Čtvrtek 18. 6. 2020

11:30

Přejít na obsah dílu


Rozvrh4. třída

Téma: Pracujeme podle pokynů a instrukcí
Vyučuje: Gabriela Babušová
Pomůcky: tužka, papír

Čtvrtek 18. 6. 2020

10:50

(typ: PPSX; velikost: 217,97 kB; datum: 18. 6. 2020)

Přejít na obsah dílu


Rozvrh3. třída

Téma: Tvořivá práce s textem
Vyučuje: Michaela Čermáková
Pomůcky: tužka, papír, špendlík se žlutou hlavičkou

Čtvrtek 18. 6. 2020

10:10

(typ: PPSX; velikost: 5,99 MB; datum: 18. 6. 2020)

Přejít na obsah dílu


Rozvrh2. třída

Téma: Čtenářské a pisatelské dovednosti v dílně čtení
Vyučuje: Katka Vrtišková
Pomůcky: tužka, papír, rozečtená knížka, materiál z přílohy (není nutný)

Čtvrtek 18. 6. 2020

09:35

(typ: ZIP; velikost: 660,64 kB; datum: 18. 6. 2020)

Přejít na obsah dílu