Matematika


3.-5. třída

Téma: Zajímavé rozhledny
Žáci pojmenovávají geometrická tělesa, která mají rozhledny (podle obrázků), vytvářejí její zmenšený model.
Vyučuje: Helena Korfová

Úterý 22. 9. 2020

Přejít na obsah dílu


1.-2. třída

Téma: Stavíme věže
Žáci staví z kostek věže, porovnávají je, na obrázku určují geometrické tvary, ze kterých je věž / hrad postaven (barva, množství)
Vyučuje: Dominika Chalušová

Úterý 22. 9. 2020

(typ: PPS; velikost: 66,99 MB; datum: 18. 9. 2020)

Přejít na obsah dílu


3.-5. třída

Téma: Pojedeme na výlet
Žáci připraví rozpočet na rodinný výlet, uvědomí si položky rozpočtu, odhadují celkovou cenu výletu, svůj odhad si ověřují (i s využitím elektronických zdrojů).
Vyučuje: Magdalena Málková

Úterý 15. 9. 2020

(typ: PPS; velikost: 4,07 MB; datum: 11. 9. 2020)

Přejít na obsah dílu


1.-2. třída

Téma: Rodokmen
Žáci doplňují rodokmen na základě uvedených rodinných vztahů (Aleš je syn…), porovnávají členy rodiny podle věku...
Vyučuje: Karel Šíma

Úterý 15. 9. 2020

(typ: PPS; velikost: 1,62 MB; datum: 11. 9. 2020)

Přejít na obsah dílu


3.-5. třída

Téma: Sklízíme ovoce a zeleninu
Žáci v předloženém textu vyhledávají matematický problém, formulují otázky, zaznamenávají způsob řešení
Vyučuje: Helena Korfová

Úterý 8. 9. 2020

Přejít na obsah dílu


1.-2. třída

Téma: Sbíráme lesní plody
Žáci určují počet předmětů, porovnávají množství (více, méně)
Vyučuje: Dominika Chalušová

Úterý 8. 9. 2020

(typ: PPS; velikost: 10,83 MB; datum: 3. 9. 2020)

Přejít na obsah dílu


3.-5. třída

Téma: Jedeme na kole
Žáci plánují trasu (nejkratší, nejdelší, podle míst, která chtějí navštívit, podle času, který mají apod.), trasu zaznamenávají, pokládají otázky.
Vyučuje: Magdalena Málková

Úterý 1. 9. 2020

(typ: PPS; velikost: 2,06 MB; datum: 31. 8. 2020)

Přejít na obsah dílu


1.-2. třída

Téma: Hrajeme si v parku
Žáci určují polohu, směr, porovnávají velikost, určují počet na základě obrázku / modelové situace, pokládají otázky.
Vyučuje: Karel Šíma

Úterý 1. 9. 2020

(typ: PPS; velikost: 1,41 MB; datum: 31. 8. 2020)

Přejít na obsah dílu


Rozvrh5. třída

Téma: Matematika kolem nás (využití osvojených dovedností k řešení reálných situací)
Vyučuje: Veronika Dobrovolná
Pomůcky: tužka, papír

Úterý 16. 6. 2020

11:30

(typ: PPSX; velikost: 132,51 kB; datum: 16. 6. 2020)

Přejít na obsah dílu


Rozvrh4. třída

Téma: Pamětné počítání s přirozenými čísly
Vyučuje: Helena Korfová
Pomůcky: materiál z přílohy (není nutný), provázek, papír, tužka (mazací tabulka)

Úterý 16. 6. 2020

10:50

(typ: ZIP; velikost: 233,08 kB; datum: 16. 6. 2020)

Přejít na obsah dílu