Dokumentární film o třicetileté české cestě ke svobodě. V první části celkem tři desítky osobností hodnotí klíčové milníky od roku 1989 po kupónovou privatizaci. Režie P. Jančárek

Autoři se v tomto díle analytického dokumentu věnují okolnostem sametové revoluce a začátkům budování kapitalismu, ale i celkového politického systému v Československu a později v České republice. Celkem tři desítky osobností hodnotí klíčové milníky prvních svobodných let. Dokument, ve kterém mezi jinými účinkují prezidenti Václav Klaus, Zuzana Čaputová nebo Andrej Kiska, začíná Palachovým týdnem v lednu 1989 a končí kupónovou privatizací.

Projekt Jefima Fištejna, Josefa Albrechta a režiséra Petra Jančárka je pokusem o pochopení toho, jak praktická politika souvisí se stavem společnosti. Nejde o dokumentární výčet událostí, ale jejich analýzu. Ukazuje se, že pocit spokojenosti či nespokojenosti obyvatelstva se svým osobním a veřejným životem není odvislý jen od dosažené úrovně blahobytu. Ten lze snadno vyjádřit pomocí obvyklých ekonomických ukazatelů, zatímco duševní stav společnosti vyžaduje mnohem jemnější instrumentář. „Blbá nálada“ nemusí nutně doprovázet pokles životní úrovně a naopak období relativní prosperity nemusí dodávat veřejnému životu na smysluplnosti. Současné nálady v české společnosti jsou toho názorným důkazem: hospodářství se daří výborně, leč málokomu to postačí ke spokojenosti. Smyslem filmu je ukázat, že ne každá politika, byť ekonomicky úspěšná, je veřejností vnímána jako něco, co uspokojuje její tužby.

Stopáž54 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD
ŽánrDokument