Návštěva legendárního poutního místa, které je spojené se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Pořadem provázejí Josef Somr a Ladislav Lakomý (2008). Režie J. Šindar

Úvod bude patřit českému patronu svatému Václavovi. Společně s našimi průvodci navštívíme toto nejstarší poutní místo, které je spojené se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Místní románskou basiliku svatého Václava založil nad místem mučednické smrti svého předka kníže Břetislav. Jednou provždy zůstane toto místo spojeno s našimi největšími křesťanskými svědky. Kdysi tu knížecí rodinu navštívil svatý Cyril a Metoděj, se svými vnuky tady pobývala svatá Ludmila a na svůj osudový zápas se v Boleslavi připravoval svatý Jan Nepomucký. Zamiloval si ji Karel IV, pobýval tu kronikář Kosmas i vynikající jezuitský historik Balbín. K tomuto místu vzhlíželi vlastenci doby obrozenecké i docela nedávné, když před nacistickým nebezpečím hledali pomoc a ochranu před Palladiem. Palladium země České, milostný obraz, kterému čeští katolíci tradičně připisují zvláštní ochrannou moc nad Českými zeměmi, je uloženo ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi byla obnovena v roce 2003. Koná se každoročně u příležitosti dne svátku svatého Václava.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST AD
ŽánrDokument