Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Hrozí kolaps sociálních služeb?“ s ředitelem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

ředitel, Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Jiří Horecký

Česko stárne a systém sociálních služeb na to není připraven. Pokud výrazně nepřibudou zařízení pro seniory, hrozí v dalších desetiletích kolaps, varuje nejen prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. A čísla jeho slova potvrzují - na tisícovku osmdesátníků a starších lidí aktuálně připadá zhruba 83 míst v domovech pro seniory. Pokud ale nebudou vznikat nová zařízení, klesne toto číslo na pouhých 33 míst. Jak se vyhnout kolapsu sociální péče? A jak pomoc rodinám, které pečují o seniory sami?

Záznam chatu z úterý 2. dubna

ANTI: „Česko stárne a systém sociálních služeb na to není připraven. Jak je to možné, že není připraven?“

Jiří Horecký: „Důvodem je, že kapacity v ČR dlouhodobě stagnuje, podpora investice do sociálních služeb je dlouhodobě nedostatečná a systém financování sociálních v ČR neumožňuje jeho rozvoj, tj. aby reagoval na poptávku a potřeby seniorů.“

Martin: „Bude v budoucnu vůbec péče o seniory reálně ufinancovatelná s ohledem na měnící se poměr mezi ekonomicky aktivní a neaktivní populací, který bude ještě nepříznivější, než dnes?“

Jiří Horecký: „Pokud se stávající systém nezmění, tak nikoliv. Finanční udržitelnost řeší většiny jiných evropských zemích a shodují se mimo jiné na to, že bude nutné využívat více zdroje soukromé. Jak investiční, jak větší participaci na úhradách za péči (a to buď přímou nebo nepřímou, tj. formou pojištění).“

Tomáš Hudec: „Měl by se dotační proces vrátit zpátky na MPSV? Nebo jste jen pro variantu úpravy tzv. směrných čísel. Věřím, že nechcete směrná čísla upravit pouze počtu obyvatel.“

Jiří Horecký: „Směrná čísla byla zavedena původně na přechodné období 3 let a máme je tu stále. Nejsou dlouhodobě udržitelné a zkušenosti posledních let nám ukazují, že částečná centralizace financování sociálních služeb je lepší.“

Tomáš Hudec: „Více jak 60 % zařízení nevyužívá úhradové limity, proč je tedy chcete navyšovat?“

Jiří Horecký: „Pro ta ostatní zařízení, dále pro zařízení, která by chtěli vařit lepší stravu a nemohou, protože naráží na limit 170 Kč/den anebo pro zařízení, která chtějí cenově odlišit jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje a moc dobře nemají kam ten úhradový rozdíl posunout.“

Tomáš Hudec: „Výpadek 2 mld. Kč neodpovídá realitě, říkáte, že v září skončí služby, nyní bylo rozděleno 15,7 mld. V případě vašeho výpočtu chybí 4,3 mld. a ne 2 mld.“

Jiří Horecký: „Asociace krajů vyčíslila potřeba dofinancování na 3,1 mld. Kč. Požaduje ale zvýšenou participaci státu formou státních dotací ve výši 2 mld. Kč.“

Tomáš Hudec: „Můžete nám říci, jaký je průměrný plat ředitele příspěvkové organizace - domova se zvláštním režimem s kapacitou 100 klientů? Ano je to 80-100 tis. Kč/měsíčně/brutto. Kolik bere pečovatelka? 20 tis?“

Jiří Horecký: „Plat ředitelů se pohybuje okolo 40.000 - 50.000 (mohou být výjimky). Jejich plat je určován platovými tabulkami a není výjimkou, že v některých zařízeních má např. vrchní sestra větší plat než ředitel.“

Tomáš Hudec: „Dobrý den, kdo zastupuje seniory? Spíše než zástupce poskytovatelů soc. služeb se chováte jako představitel Unie zaměstnavatelských svazů. Nehájíte kvalitu ale platy převážně ředitelů.“

Jiří Horecký: „Seniory zastupuje Rada seniorů ČR. Já osobně, a je to dohledatelné v mých vystoupeních - bojuji dlouhodobě o kvalitu a podmínky pro zaměstnance v sociálních službách (např. skokové navýšení platů pečovatelů, pečovatelek a sociálních pracovníků v r. 2017, Národní cena Pečovatelka roku, Značka kvality v sociálních službách apod.)“

Zuzka: „Pracuji v seniorcentru, kde 95% manuálních zaměstnanců tvoří ženy nad 50 let. Když nastoupí nová mladá holka, po několika dnech ve zkušební době odchází pryč. Jak chcete řešit stárnutí pečovatelek? Kdo bude o seniory za několik málo let pečovat?“

Jiří Horecký: „Zvyšováním platů a mezd, zvyšování poštu těchto pracovníků a tím tedy i předcházení jejich přetěžování a obecně zvyšování lepšího povědomí veřejnost o nesmírné potřebnosti této profese.“

Pepa: „Těžkou a zodpovědnou práci pečovatelek již nechce většina lidí dělat. Mizerné odměňování, které narůstá jen za cenu přesčasů a příplatků za soboty, neděle či noční služby, nikoho neláká,to je lepší dělat prodavačku v supermarketu. Jak se bude toto řešit?“

Jiří Horecký: „Ano souhlasím a toto byl důvod, proč jsme společně s odbory usilovali o skokové navýšení platů pečovatelek v r. 2017 a to se nám podařilo. Je potřeba v tom pokračovat, ale paralelně usilovat o to, aby každé navýšení bylo doprovázeno alikvótním financováním.“

SK: „Pokud výrazně nepřibudou zařízení pro seniory, hrozí v dalších desetiletích kolaps - je tento katastrofický scénář skutečné pravdivý?“

Jiří Horecký: „Stačí si přečíst pozorně zprávy, prognózy a doporučení např. OECD, WHO, Evropské komise a porovnat to s aktuální situací v budoucími plány v ČR.“

Václav K.: „Dobrý večer. Problém stárnutí populace, je záležitost většiny vyspělých zemí. Můžete uvést stát, který může být dán za příklad, v přístupu k této problematice?“

Jiří Horecký: „Příkladnými zeměmi je Švýcarsko nebo Nizozemí. Učit se ale můžeme i od sousedního Rakouska.“

Pepa: „Již dnes je situace v pečovatelských službách vážná. Pečovatelky v předdůchodovém věku jsou strhané, odcházejí do předčasných důchodů a mladým se tato náročná práce dělat nechce. Stavy "zaplácávají" Ukrajinky nebo Bulharky. Jak dlouho je toto udržitelné?“

Jiří Horecký: „Není, proto na tu upozorňujeme. Je nutné zvyšovat kapacity a s tím souvisí zajištění pracovníků v sociálních službách. Není a nebude to lehké a řeší to většina evropských zemích a pouze pracovní migrace tento problém nevyřeší.“

Tomáš Hudec: „Budete v příštích volbách do PSP kandidovat za realisty?“

Jiří Horecký: „Neplánuji to :).“

Brigita: „V sociálních službách dlouhodobě chybí pracovníci, zejména pečovatelé. Proč není učební obor Pečovatelské služby systematicky více podporován a propagován?“

Jiří Horecký: „Pro výkon pečovatelské služby stačí 150 hod. kvalifikační kurz, které musí být absolvován do 18 měsíců po nástupu do práce. Je však nutné zvyšovat i atraktivitu této práce, což není lehký úkol.“

Udivený: „Proč řešíte nedostatek ubytovacích kapacit pro seniory, když už dnes se stávající domovy důchodců a penziony potýkají s katastrofálním nedostatkem pracovníků?“

Jiří Horecký: „Nevím co myslíte penziony pro seniory. V ČR máme pobytové služby (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, apod.) a pak domy s pečovatelskou službou.“

jitka bartošová: „Skutečně stát by měl vybrat daně, aby mohl kvalitně organizovat služby. Existuje i péče o bezdomovce? Přece jsme všichni společně"sociální"... Přeji úspěch.“

Jiří Horecký: „Ano, existuje i síť služeb pro bezdomovce, noclehárny, azylové domy, terénní programy apod. I tato zařízení se potýkají s nedostatečnými financemi.“

Jiří: „Platy pečovatelek jsou mizerné, základní platy (bez příplatků za svátky a přesčasy) se mnohde pohybují mezi 15 až 17 tisíci hrubého. Mladí lidé odmítají tuto těžkou práci dělat i za vyšší platy a odcházejí jinam. Jak se toto bude řešit?“

Jiří Horecký: „Průměrný plat pečovatelek je 23 - 24 tis. Kč. Jde ale o průměr a pouze ve veřejném sektoru, neziskové organizace mají nižší mzdy o 10 - 15%. Chceme řešit i tyto veliké rozdíly a nepoměry.“

Pepa: „Již dnes je situace v pečovatelské péči taková, že (na práci) nejsou lidi. Většina nových absolventek sociálních služeb sice umí vyplňovat výkazy, ale tahat se s nepohyblivými seniory či jim dokonce vyměňovat pleny se mladým nechce. Co s tím?“

Jiří Horecký: „Nikdy to nebude práce pro každého a její náročnost je nutné zohlednit v odměňování. Nutno dodat, že tyto profese patří k hůře odměňovaným nejen v ČR, ale ve většině evropských zemích. Víme také, že hlavní důvod výkonu této práce není a nemůže být často jen odměna.“

Tomáš Hudec: „Je podle váš vhodné financovat sociální služby na tzv. lůžko (u pobytových) nebo kapacitu (u poradenství a prevence)? Nestačilo by, aby příspěvek na péči pokryl náklady na péče v pobytových zařízeních a poradenství a prevence byla hrazena z fondu/dotací?“

Jiří Horecký: „Ano, toto je krok správným směrem a přesně toto bylo předmětem našeho návrhu, který jsme v r. 2013 odeslali na MPSV a tento systém financování by částečně přirozeně vedl k možnému rozvoji sociálních služeb.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD