Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku, dnes na téma „Nové kotlíkové dotace“.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

zástupce ředitele, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

Bedřich Moldan

V krajích odstartovala druhá vlna kotlíkových dotací

První zájemci se mohli hlásit o příspěvek v Karlovarském kraji, následoval kraj Moravskoslezský. Novinkou je možnost podat žádost elektronicky a nejen na kotle na uhlí nebo kombinované s ručním přikládáním. Celkem půjde na výměny kotlů 3,4 miliardy korun z evropských fondů, domácnost může dostat až 127 500 KČ. Jaké jsou zkušenosti z první vlny kotlíkových dotací? Jak velký vliv na životní prostředí můžeme od projektu očekávat? A co úspory? Jsou? Kde a jaké?

Záznam chatu z úterý 3. října 2017

GF: „Jak velký vliv na životní prostředí můžeme od projektu očekávat?“

Bedřich Moldan: „Nemyslím si, že úplně zásadní. Vliv to může mít kladný, nikoli ale zcela zásadní. Záleží ovšem na lokalitě a v některých lokalitách to může znamenat hodně, zejména v menších sídlech.“

SK: „Jaké jsou zkušenosti z první vlny kotlíkových dotací?“

Bedřich Moldan: „To by mě skutečně velmi zajímalo, zejména zda jsou výsledky systematických měření z lokalit, kde se dotace upltanily a podle toho by se mělo postupovat dále.“

DAYD: „"Celkem půjde na výměny kotlů 3,4 miliardy korun z evropských fondů, domácnost může dostat až 127 500 KČ." Jsou to podle Vás dostatečné částky?“

Bedřich Moldan: „Myslím si, že částka je poměrně velká a je důležité vyhodnotit, do jaké míry dosavadní dotace přinesly výrazné zlepšení. Protože celková částka na zlepšení čistoty ovzduší určitě bude podstatně vyšší, protože jsou to různá opatření. Jde o to, zda právě kotlíkové dotace jsou důležitou součástí, ale důkladné vyhodnocení první vlny je podmínkou.“

Lenka: „Co si myslíte o kontrolách topení na udání, tedy pardon, na ohlášení souseda?“

Bedřich Moldan: „Už ta formulace udání asi svědčí o tom, že se Vám to moc nelíbí. Ale na rozdíl od Vás soudím, že určitá forma sousedské spolupráce, která může zahrnovat i že se veřejně, nebo jiným způsobem oznámí, kdo výrazně narušuje sousedské vztahy tím, že špatně topí a zněčišťuje ovzduší, je na místě. Považuji za naprosto základní věc solidaritu mezi sousedy a jejich vzájemnou spolupráci založenou na respektování a vzájemné důvěře.“

Matěj Straka: „Máte už nějaká relevantní čísla, o kolik se zlepšilo díky kotlíkovým dotacím ovzduší například na Severní Moravě? Je to už poznat?“

Bedřich Moldan: „To by bylo skutečně potřeba, aby ministerstvo vydalo zprávu s těmito údaji.“

Stanislav: „Jsou kotlíkové dotace ekonomicky výhodné?Nebylo by lépe dát ty peníze na obnovu,zlepšení a rozšíření centrálních zdrojů tepla?Současný způsob dotaci podpoří jen pár domácností,ale centrální zdroje mohou podpořit mnohem větší počet.Jak to vidíte Vy?“

Bedřich Moldan: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:10).“

Pěnkava: „Jak se kontroluje a jak často, že peníze šly opravdu jen na výměnu kotle? Kolik jste zaznamenali pokusů o podvod?“

Bedřich Moldan: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:20).“

Petr Špatenka: „Co si myslíte o podpoře obnovitelných zdrojů ve formě rychle rostoucích dřevin? Nemyslíte, že by toto mohlo životnímu prostředí přispět, pokud by lidé ve velkém začali topit levným dřevem namísto spalování uhlí? Děkuji. P“

Bedřich Moldan: „Rozhodně to může pomoci, nejde jen o rychlerostoucí dřeviny, ale obecně o využití veškeré biomasy, ze které je ovšem třeba připravit kvalitní palivo, např. pelety. Velmi důležité také je, aby dřevo, kterým se topí, bylo absolutně suché, mokré a suché dřevo je totiž velký rozdíl.“

Ivan: „Je to smutne zvrácené. Sam jsem poridil automat na uhlí kvuli levnejsimu provozu. Mam ale i elektrokotel. Proc se nepodpoří zajimavou cenou ze kwh topení elektřinou. Byl bych pak velice ekologicky.“

Bedřich Moldan: „Topit elektřinou by bylo ekologicky výhodné jenom za předpokladu, že by se využilo přebytků elektřiny v síti, tak jak to např. nastává, když v Německu zároveň fouká hodně vítr a svítí slunce. V tom případě by bylo výhodné využít přebytků na topení. Ale to předpokládá úpravy distribuční sítě a také velmi vyspělý software na řízení poptávky.“

Ondřej: „Ze stránek soukr.firmy: ,,Je ale potřeba počítat s tím,že firmy specializované na podávání žádostí jsou vybaveny softwarem na rychlejší podání.Takže se může stát,že i přesto,že se budete snažit podat žádost na začátku,nemusí na Vás zbýt peníze."Je to ok?“

Bedřich Moldan: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:25).“

Jaroslav: „Dobrý den! Proč nepodporujeme jiné typy paliv jako např. zemní plyn nebo různé druhy tepelných čerpadel. Děkuji.“

Bedřich Moldan: „V rámci stávající výzvy jsou tyto způsoby vytápění rovněž podporovány. Podle mého názoru by se právě na tyto způsoby měla ještě ve větší míře zaměřit pozornost poskytovatelů dotací.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD