Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Peníze pro vysoké školy“ s rektorem Univerzity Karlovy, předsedou České konference rektorů Tomášem Zimou.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

rektor UK, předseda,Česká konference rektorů

Tomáš Zima

Nedostatek peněz na univerzitách a vysokých školách může způsobit odliv odborníků a v důsledku toho zasáhnout i českou ekonomiku, varují rektoři. Místo slíbené čtyři a půl miliardy korun navíc by si podle předběžného návrhu státního rozpočtu měly vysoké školy polepšit jen o sto milionů korun. A to je podle rektorů málo. Peníze měly jít hlavně na platy. Třeba asistent na Karlově univerzitě si teď měsíčně vydělá asi 20 tisíc korun hrubého, stipendium pro doktorandy se pohybuje v průměru kolem sedmi tisíc. Pokud se nepodaří částku určenou pro vysoké školy navýšit, chtějí se rektoři začátkem září poradit o dalším postupu - ve hře jsou i protesty.

Záznam chatu ze čtvrtka 13. července 2017

ASCONA: „Platí stále článek z r. 98 - LN - (české) Vysoké školy - pevnost neschopných?“

Tomáš Zima: „Ne.“

kh: „Zlepšuje se spolupráce VŠ s konkrétními podniky, aby studenti přišli do styku s praxí a školy si přivydělaly? Kolik VŠ tak funguje? Mají o to VŠ zájem, nebo jen natahují ruce?“

Tomáš Zima: „Ano, zlepšuje, spolupráce je nejen u technických univerzit. Vysoké školy o to mají zájem, ale podpora ze strany firem a podniků často není dostatečná.“

vlastimil havlik: „Přesto,že se populace zmenšuje,brát stále stejně vysoký počet uchazečů s tím,že stoupnou nároky na učitele,ale zachová se počet přijatých do rocniku. Nebo udržovat náročné přijímačky, a tím přijmout méně zájemců?“

Tomáš Zima: „Počet studentů na vysokých šklách od roku 2013 klesá.“

Václav K.: „Dobrý večer. Máte přehled, ohledně uplatnění absolventů UK a VŠ, jež mají „náborových“ letáků plné metro?“

Tomáš Zima: „Náborové letáky se týkají soukromých vyskoých škol a ty nejsou financovány ze státního rozpočtu.“

Jarmila: „Jaké mají postavení - ve srovnatelném školském systému - doktoranti v zahraničí. Myslím, co se týká peněz.“

Tomáš Zima: „Vůbec ne, stipendium tvoří 7500 Kč z rozpočtu MŠMT.“

Pavel: „Dobrý večer, jak se stavíte k nápadu rozlišit státní příspěvky na provoz vysokým školám podle hospodářského přínosu oborů, které vyučují? Například platit z mých daní výuku oborů "sociální ekologie" a podobně, povžuji za čisté plýtvání.“

Tomáš Zima: „A kdo určí, který hospodářský přínos je důležitý - překladatel, učitel, úředník???!!!“

Jirka Ptáček: „Jak jsme na tom v porovnání s jinými vysokými školami v regionu / Německo, Rakousko/ v nákladech na studenta?“

Tomáš Zima: „Náklady na studenta jsou u nás zhruba o 30 - 40 % nižší než v sousedních zemích.“

brkb: „"Místo slíbené čtyři a půl miliardy korun navíc by si podle předběžného návrhu státního rozpočtu měly vysoké školy polepšit jen o sto milionů korun." - proč si přilepší české VŠ pouze takto?“

Tomáš Zima: „Protože vláda nedrží svůj slib a chceme 4,5 mld.“

ANTIM: „"Pokud se nepodaří částku určenou pro vysoké školy navýšit, chtějí se rektoři začátkem září poradit o dalším postupu - ve hře jsou i protesty. " Jaké protesty konkrétně jsou ve hře?“

Tomáš Zima: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:08).“

ze: „Budou se peníze přidávat podle potřebnosti oborů pro stát, nebo budeme nadále země sociologů, politologů, genderů a pod.? Pokud někdo ihned po VŠ odejde do ciziny, neměl by za studium něco státu zaplatit? /Platíme to z našich daní./“

Tomáš Zima: „Nikoliv, absolventů humanitních oborů je u nás méně než v okolních zemích. Kdo odchází do zahraničí, určitě může, žijeme ve svobodném státě a řada lidí se také vrací zpět do ČR.“

SONAX: „"Nedostatek peněz na univerzitách a vysokých školách může způsobit odliv odborníků" - jak velký odliv to může způsobit?“

Tomáš Zima: „Ano, ale hlavně mladí kolegové nebudou nastupovat.“

Stanislav: „Domníváte se,že kvalita vzdělání závisí na platech?“

Tomáš Zima: „Ano, ale nejen na platech.“

Sluka: „Máme nejvíce VŠ v EU/obyv. a o jejich úrovni je zbytečné hovořit.Tak proč také neuvažujete o zrušení části VŠ zejména humanitních směrů?Místo toho ale stále žádáte o peníze a chrlíte nové a nové profesory jako Baťa cvičky.“

Tomáš Zima: „Máte velmi špatné informace. U humanitních směrů je absolventů méně než v zahraničí. Na studenta dostáváme méně, než v roce 2005. Zkuste zaplatit za elektřinu v roce 2005, neodpojí Vás?!“

Petr Lysoněk: „Vážený pane rektore, je ČKR potažmo vy pro zavedení placení školného na VŠ?“

Tomáš Zima: „Z hlediska ekonomické síly obyvatelstva nikoliv. A většina evropských zemí školné nemá, pokud ho měly, již ho zručily (Německo) a poplatek se pohybuje okolo 100-500 euro ročně. To nřeší problém podfinancování.“

Emil Grünwald: „Jestliže já - daňový poplatník - mám dávat vysokým školám své peníze, neměl bych mít právo skrze volené politiky určit a kontrolovat, co vysoké školy za mé peníze mají dělat? Chcete-li autonomii a akademické svobody, dělejte to za své peníze, ne za moje.“

Tomáš Zima: „Hospodaření s veřejnými prostředky na vysokých školách podléhá kontrole ze strany státu.“

Stanislav: „Domníváte se,že navyšování peněz pro VŠ může zlepšit úroveň vzdělání?Přitom místo na modernější vybavení škol nebo na výzkumné programy,chcete ty peníze použít na platy!Strašíte odlivem profesorů a dokonce i protesty,jako doktoři.Není to nemorální?“

Tomáš Zima: „Zvýšení platů je nezbytné, aby učitelé byli motivováni a jistě řadu prostředků také používáme na vybavení škol. My nestrašíme, my jen říkáme pravdu, na rozdíl od politiků.“

Eva: „Úroveň vzdělání rapidně klesla. Nepodílí se i vysoké školy na devalvaci vzdělání, když berou téměř každého? I toho, kdo by se v minulosti vůbec nedostal ani na střední školu, protože na to „neměl” ( teď nemyslím kvůli politice) ?“

Tomáš Zima: „Veřejné vysoké školy neberou každého uchazeče, na UK v letošním roce bylo 60 000 přihlášek a přijímáme cca 12 000 studentů.“

Kukačka: „V r.1989 bylo u nás 23 VŠ a 69 fakult a dnes je to 71 VŠ ( z toho 43 soukromých) a 150 fakult,počet studentů se zvýšil o 300%!Můžete vysvětlit,proč mají daňoví poplatníci sponzorovat soukromé VŠ a věčné studenty?“

Tomáš Zima: „Vaše informace není přesná. Státní rozpočet nefinancuje soukromé VŠ ani věčné studenty. Pokud student studuje o více než jeden rok déle, tak si studium platí.“

Mirek: „Kolik činí financování katedry genderových studií, katedry elektronické kultury nebo katedry sociální ekologie?Kdo financuje tři středověké církevní fakulty?“

Tomáš Zima: „Ve středověku byla jen jedna fakulta, nikoliv tři. Na těchto fakultách se vyučuje zejména sociální péče, historie a další obory. Pro informaci, rozpočet těchto tří fakult na UK činí cca 90 mil. korun z rozpočtu 9,6 mld korun, což je méně než jedno promile z celkového rozpočtu. Katedru elektronické kultury nemáme a genderová problematika je důležitá z hlediska rozvoje lidských zdrojů.“

Lojza: „Za kolik odpracovaných hodin je Vámi zmíněné stipendium 7tis pro doktorandy? Nemají snad další příjmy z různých grantů, výzkumů případně mimoškolního zaměstnání? A existuje průzkum poměru prům. platu profesorů vzhledem k oboru?“

Tomáš Zima: „Samozřejmě, že doktorand může mít příjmy i z grantů, ale primární má být stipendium. Platy profesorů se liší dle oborů i dle vysokých škol a fakult. Údaje jsou ve výročních zprávách vysokých škol.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD