Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Spor o odposlechy v Rathově případu“ s Ondřejem Šťastným z Unie státních zástupců.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

Unie státních zástupců

Ondřej Šťastný

Asi nejsledovanější politická kauza, kterou se teď zabývá Nejvyšší soud. Se stížností na postup vrchního soudu se na něj obrátil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Nejde totiž jen o Davida Ratha, soudci, žalobci i policisté od soudu očekávají návod, jak v budoucnu přistupovat k podobným případům založeným na odposleších. Nejvyšší soud totiž rozhodne, zda odposlechy, které byly hlavními důkazy proti Rathovi, byly pořízeny v souladu se zákonem a mohly být v jeho procesu vůbec použity. Zásadní otázky: Jak povolovat odposlechy?Jaký bude mít verdikt dopad na Rathův případ?

Záznam chatu z úterý 30. května 2017

Jiřina Petráková: „Za jakých podmínek může soudce povolit odposlechy? A může tuto praxi verdit Nevyššího soudu změnit?“

Ondřej Šťastný: „Jednoduše řečeno, soudce nařídí odposlech, pokud po prostudování spisu dojde k přesvědčení, že návrh na odposlech podaný státním zástupcem je důvodný, že zde existuje dostatečné podezření z trestné činnosti konkrétních osob a jsou splněny další zákonné podmínky. Očekávaný verdikt NS bude důležitý hlavně proto, že odpoví na otázku, jak má příkaz k odposlechu vypadat.“

ANTIMONY: „Co vy si o celé kauze Davida Ratha myslíte?“

Ondřej Šťastný: „Jde o zásadní kauzu, jak z hlediska odborného, tak z hlediska veřejnosti. Domnívám se, že její výsledek bude mít výrazný vliv na to, jak bude česká veřejnost vnímat justici a obecně spravedlnost.“

SKINF: „Obhájci v kauze upozorňovali na to, že odůvodnění při povolení odposlechů bylo jako přes kopírák s tím, co na soud přinesli státní zástupci. Mají obhájci v tomto pravdu?“

Ondřej Šťastný: „Nemohu komentovat tento konkrétní případ, protože ho nemám na starosti. Obecně je má zkušenost taková, že soudci nejsou žádné "automaty" na razítka či vydávání příkazů, ale každý návrh státního zástupce pečlivě přezkoumávají a své rozhodnutí pečlivě zdůvodní.“

Ondřej: „U jakých případů jsou nejčastěji požadovány odposlechy? Pokud nemají orgány jiné důkazy, tak žádají o povolení odposlouchávat? Nebo jak to je? A neusnadňují odposlechy "až příliš" práci orgánů činných v trestním řízení - na úkor narušení soukromí?“

Ondřej Šťastný: „Odpověď zazněla ve vysílání (00:21).“

GF: „Nešlo o žádnou banální trestnou činnost, kterou lze odhalit běžnými prostředky, ale o vysoce sofistikované jednání, které vyžaduje náležité vyšetřování. Tak ve zkratce odůvodnil ministr spravedlnosti R. Pelikán svou stížnost. Má pravdu v tomto zdůvodnění?“

Ondřej Šťastný: „Zcela souhlasím s ministrem spravedlnosti. Případ Davida Ratha je velmi komplikovanou a sofistikovanou věcí, k jejímuž odhalení bylo nasazení operativní techniky (odposlechů) nezbytné.“

Stanislav: „Za jakých okolností smí soudce požadavek policie na provádění odposlechů zamítnout?Musí policie předložit nějaké důkazy o trestné činnosti podezřelého na odůvodnění svého požadavku pro jeho odposlech?Jakou roli v tom hraje Státní zastupitelství?Děkuji.“

Ondřej Šťastný: „Odpověď zazněla ve vysílání (19. minuta).“

Ondřej: „Jak je naloženo s nahrávkami odposlechů, u nichž se nezjistí trestná činnost, ani žádné jiné stopy vedoucí k trestné činnosti? Existuje statistika, kolik odposlechů bylo zbytečných?“

Ondřej Šťastný: „Ty části odposlechů, které nejsou důležité pro danou trestní kauzu, se vůbec nedostanou do trestního spisu a po uplynutí zákonné lhůty jsou skartovány. Tím je chráněno soukromí odposlouchaných osob. Statistika takzvaných "zbytečných" odposlechů se nevede. Z vlastní praxe vím, že v naprosté většině případů, ve kterých jsou použity odposlechy, důvodné podezření z trestné činnosti je. Odposlechy ho v naprosté většině případů potvrdí.“

Stanislav: „Jaké nedostatky a chyby policie mohou způsobit,že soud nepřijme v hlavním líčení jako důkaz odposlechy,které nebyly pořízeny v souladu se zákonem?Jsou vůbec odposlechy relevantním důkazem viny,když mohou být velice snadno zmanipulovatelné?Díky za odpověď.“

Ondřej Šťastný: „Odpověď zazněla ve vysílání (51. minuta).“

Nešťastný: „Máte ještě nějakou důvěru v rozhodnutí NS, když víte jak rozhodl v případě úplatných poslanců ?“

Ondřej Šťastný: „Skutečnost, že státní zástupce je nespokojen s konkrétním rozhodnutím soudu, je v praxi běžná. A není třeba se jí výrazněji znepokojovat. Ostatně i v této konkrétní problematice se zanedlouho Ústavní soud vyjádřil zcela opačně a Nejvyššímu soudu nedal za pravdu.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD