Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Počet exekucí narůstá“ s viceprezidentem Exekutorské komory ČR Vladimírem Plášilem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

viceprezident, Exekutorská komora ČR

Vladimír Plášil

Počet nově zahájených exekucí loni meziročně klesl o desetinu na 680 tisíc, celkový počet všech řízení však vzrostl o pět procent na 4,68 milionu. Daří se tak vymáhat stále méně exekucí, které se navíc koncentrují na stále užší okruh dlužníků, informovala Exekutorská komora ČR. Největší počet exekucí je veden proti lidem ve věku mezi 28 až 47 lety, jde o zhruba 2,6 milionu případů. Nezanedbatelný podíl ale mají i starší lidé, kteří patří k nejvíce ohroženým skupinám. „Například u občanů starších 68 let registrujeme kolem 110 tisíc případů,“ uvedl viceprezident komory Vladimír Plášil. Jak řešit mnohačetnost exekucí? Ptejte se Vladimíra Plášil - viceprezidenta Exekutorské komory ČR.

Záznam chatu ze středy 5. dubna 2017

Mirek: „Zná naše spravedlnost něco jako účelové přepsání majetku? Např. když podnikatel z dluhy ve výši několik desítek milionů přepíše veškerý majetek na děti, je možno takový majetek exekučně zabavit?“

Vladimír Plášil: „Jednalo by se o neplatný právní úkon, který lze samozřejmě napadnout soudní žalobou, takže takovýto postup by nic dlužníkovi neumožnil, spíše by mu prodražil řízení.“

Stanik: „Jaké dluhy podle jejich výše a příčin jejich vzniku se nejvíce podílí na nárůstu počtu exekucí?Čeho by se tedy měl člověk vyvarovat,aby neskončil v exekuci?Jakých chyb se nejčastěji dopouští dlužníci?Děkuji za odpověď.“

Vladimír Plášil: „Jsou to nejvíce neuvážené půčky na spotřební zboží, dovolené, kdy žadatel o půčku nezvažuje následky závázat se k nevýhodné půjčce poskytované zejména nebankovními subjekty nebo lichváři. Tyto subjekty fakticky vůbec neprověřují, narozdíl od bank schopnost dlužníka splácet svůj přijatý závazek.“

MIrek Novotný: „Dobrý den, zaujala mě odpověd hosta, že senioři aktivně navrhuji výši splátek. Já bohužel pár exekucí v životě měl a nikdy jsem nedostal na výběr se splátkami. Bud to byla rovnou exekuce na plat nebo zablokovaný bankovní účet. Jaká jsou reálné možnosti“

Vladimír Plášil: „Je zapotřebí, spojit se se soudním exekutorem a sdělit mu svoje možnosti s tím, že jako dlužník navrhujete určitou výši pravidelných splátek. Myslím, že vás nikdo neodmítne.“

Václav K.: „Dobrý večer. V minulosti, se dlužníci věřitelům otevřeně vysmívali. Nejsme dnes v opačném, opět extrémním bodě?“

Vladimír Plášil: „Bohužel se obávám, že máte naprostou pravdu.“

Jan Ch: „Dobrý den. Je možné, aby exekutor nutil oprávněného k zastavení exekuce z důvodu nevyhamatelnosti mnohočetné exekuce pod pohrůžkou, že pokud soud nevyhamatelnost uzná, zaplatí náklady exekuce oprávněný? Osobní zkušenost. Děkuji.“

Vladimír Plášil: „Pro vedení exekuce platí, že se jedná o právní službu stejnou, jako právní služba advokáta nebo notáře. Podle ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod má každý nárok na odměnu za vykonanou práci. Myslím si, že zadarmo pracuje pouze filantrop.“

Jana: „Inzerát: "Půjčíme i lidem bez potvrzení o příjmu, v exekuci"... měla by taková firma mít nárok následně vymáhat svou pohledávku exekucí? Když půjčí někomu, o kom ví, že nebude splácet.“

Vladimír Plášil: „Jsou to bohužel subjekty, které dopředu počítají s tím, že dlužník nebude schopen své závazky z nevýhodné půjčky platit a tento "byznys" provozují jako určitý zdroj nemorálního výdělku.“

S.: „Jací věřitelé běžných občanů dnes převažují v současných exekucích?Kdo podává nejvíce podnětů k exekucím?Jsou to banky,obchodní společnosti,nebankovní půjčovny a nebo úřady či státní instituce?Komu se má občan raději vyhnout,když už se musí zadlužit?Díky.“

Vladimír Plášil: „Řekl bych, že je to poměrně rozloženo mezi všechny vámi jmenované subjekty, větší rozdíl nevidím.“

Zlata: „Můžete určit, jaké jsou nejčastější příčiny exekucí u mladších ročníků (2,7 mil.) a u seniorů (100 000)?“

Vladimír Plášil: „U mladších ročníků je to předevsím hlad po rychlém získanání zbytného, spotřebního zboží. U seniorů se může jednat o nějaké opomenutí, či podlehnutí vtíravé reklamě tzv. "šmejdů".“

Petr: „Finanční gramotnost lidí s exekucí patrně není příliš veliká... některé školy už gramotnost vyučují. Jsou lidi s exekucí převážně lidé s výučním listem nebo lidé se základní školou?“

Vladimír Plášil: „Postupem posledních roků se finanční gramotnost postupně zvyšuje. Na výchově potenciálních dlužníků se podílejí již jak základní, tak i střední školy, neziskové organizace a samozřejmě i exekutorská komora.“

SK: „Stává se často, že exekuce je uvalena na české st. zaměstnance?“

Vladimír Plášil: „Ano, bohužel se to stává. Zvláštní evidenci však Exekutorská komora ČR k těmto subjektům nevede.“

DAYD: „Stalo se někdy, že někdo z exekutorské komory, exekutor se sami dostali do exekuce?“

Vladimír Plášil: „Myslím si, že ano, pokud si vzpomínám, jednalo se o zapomenutou pokutu za rychlou jízdu.“

DAKAR: „Je v ČR dostatek exekutorů?“

Vladimír Plášil: „Počet exekutorů byl doposud dostatečný, avšak s ohlášeným snížením tarifů počet začíná klesat. V minulém roce rezignovalo na svoji funkci 14 exekutorů. Nelze vyloučit, že v letošním roce tento trend může pokračovat.“

Standa: „Zajímá mě,kdy a zda vůbec bude někdy uvalena exekuce na ČSSD za její dluh panu Altnerovi v kauze "Lidový dům"?“

Vladimír Plášil: „Již nařízenou exekuci odložil svým rozhodnutím Nejvyšší soud ČR. Toto rozhodnutí je nutné respektovat, věc bude dále komplikována i pozůstalostním řízením po zemřelém JuDr. Altnerovi.“

DIS: „Jak funguje česká exekutorská komora?“

Vladimír Plášil: „Exekutorksá komora ČR je zřízena ze zákona, stejně tak jako např. Česká advokátní komora nebo Notářská komora ČR. Kontroluje činnost soudních exekutorů, stará se o jejich profesní vzdělání a navenek prosazuje jejich zájmy.“

xxx: „Nejsem dlužník ale chci se zeptat jak je to s EXEKUCÍ vůči dluhům z dědictví ?“

Vladimír Plášil: „Jako dle Starého OZ, tak i podle Nového OZ odpovídají dědici za dluhy zůstavitele, avšak v každém konkrétním případě je rozhodující, jak se dědici k otázce postaví, to je jestli dědictví odmítnou, nebo ho přijmou bez výhrady soupisu (pak odpovídají v plné výši za dluhy zůstavitele), nebo s výhradou soupisu, kde je otázka odpovědnosti za dluhy limitována výsledkem soupisu majetku zůstavitele.“

Ondřej: „Jak je to s exekucemi u nájemních bytů, ve kterých mají dlužníci trvalý pobyt, ale nic v bytě jim nepatří?“

Vladimír Plášil: „Pokud v bytě dlužníků nejsou žádné věci patřící dlužníkovi, tak zcela logicky není nic sepsáno do exekuce.“

DEFENDER: „Funguje Exekutorská komora ČR dobře?“

Vladimír Plášil: „Jsem přesvědčen, že EK ČR funguje velmi dobře, ale samozřejmě může podle mého názoru fungovat i lépe, což se týká zejména průběžného doplňování odborného vzdělání soudních exekutorů a jejich zaměstnanců.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD