Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Financování politických stran a kampaní“ s šéfem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Vojtěchem Weisem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

předseda,Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran

Vojtěch Weis

Budeme přísní ke všem bez rozdílu, slibuje Vojtěch Weis, šéf nového úřadu, který má hlídat financování politických stran a kampaní. Dosud měl hospodaření politických stran na starosti sněmovní kontrolní výbor. Jeho pravomoci ale byly omezené prakticky jen na kontrolu každoroční finanční zprávy. Úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí má řídit tým pěti lidí. Ve funkci je ale zatím jediný – Weis. Ostatní členy má doporučit prezidentovi ke jmenování Senát, ale zatím se tak nestalo. Začne nový úřad naplno fungovat do léta, kdy propukne hlavní část kampaně před říjnovými sněmovními volbami? Jaké má pravomoci a je správné, že členy jeho vedení nominují sami politici? Můžete se ptát předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Vojtěcha Weise.

Záznam chatu z pondělí 6. února 2017

Spadl z oblaků: „Jak efektivní může být mini-tým o 6 lidech ? Manažer a pět lidí ? Můžete ovlivnit složení svého týmu ?Jak si budete vybírat lidi do nového týmu ?“

Vojtěch Weis: „Není to 6 lidí, ale 1+4, tedy předseda a čtyři členové. K tomu ještě dalších 12 zaměstnanců, z nichž někteří budou pracovat v rámci státní služby a někteří v pracovním poměru. Na jmenování dalších čtyř členů nemá předseda žádný vliv, jsou voleni Senátem a následně jmenováni prezidentem.“

Ondřej: „Jaké očekávání máte od nového úřadu ? Nejsou dnes transakce většiny parlamentních subjektů natolik sofistikované, že půjde těžko rozplétat podezřelé finanční toky? A ještě ke všemu v 5 lidech?“

Vojtěch Weis: „Očekávání musí být přiměřená a realistická s ohledem na velikost úřadu, který právě vzniká. Právní úprava umožňuje kontrolu finančních toků v některých konkrétních případech online, a to nikoliv pouze pro úřad, ale pro širokou veřejnost.“

DAYD: „Úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí má řídit tým pěti lidí. Není pět málo?“

Vojtěch Weis: „Pět lidí tvoří vedení úřadu, kteří budou provádět dohledovou činnost za přispění dalších zaměstnanců, kterých by mělo být 12.“

Standa: „Stihnete do začátku předvolební kampaně letošních parlamentních voleb uvést Váš úřad do plné pohotovosti tak,aby byly veškeré výdaje stran pod kontrolou?Budou výsledky těchto kontrol zveřejňovány průběžně a nebo až po volbách?Děkuji za odpověď.“

Vojtěch Weis: „Úřad musí být akceschopný, nejpozději před vyhlášením voleb ze strany prezidenta republiky. Celá řada informací bude průběžně dohledatelná na webových stránkách úřadu již od samého počátku předvolební kampaně.“

Ondřej: „Jaké kompetence má mít Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran ? Jak bude nový úřad vstupovat do volebních kampaní ? Nehrozí, že se stane nový úřad "účastníkem" předvolebních kampaní ?“

Vojtěch Weis: „Úřad se nemůže stát "účastníkem" předvolební kampaně. Schválená legislativa umožňuje úřadu průběžně kontrolovat finanční toku politických stran v celém průběhu předvolební kampaně.“

GF: „" Ve funkci je ale zatím jediný – Weis. Ostatní členy má doporučit prezidentovi ke jmenování Senát, ale zatím se tak nestalo. " Proč se zatím tak nestalo?“

Vojtěch Weis: „Senátem byli nominováni kandidáti pan Navrátil, Hudeček a Sivera, avšak doposud neobdrželi jmenovací dekrety.“

S.: „Co hrozí těm politickým stranám,které poruší předepsaná pravidla?Na co se budete ve financování politických stran nejvíce zaměřovat?Které nedostatky jsou nejčastější a které budou považovány za nejhrubší?Jaké sankce budou používány?Děkuji za odpověď.“

Vojtěch Weis: „Politickým stranám v případě porušení zákona hrozí především finanční sankce. Prioritou úřadu v letošním roce bude kontrola financování předvolebních kampaní.“

SK: „Začne nový úřad naplno fungovat do léta, kdy propukne hlavní část kampaně před říjnovými sněmovními volbami?“

Vojtěch Weis: „Úřad v každém případě fungovat začne, a to nejpozději do vyhlášení voleb prezidentem republiky.“

Ondřej: „Jak budete postupovat, pokud zjistíte nesrovnalosti ve financích politických subjektů ? Jak je zabezpečeno, aby Váš úřad nedopatřením nepoškodil politické subjekty, které mají finance v pořádku ? O čem a v jakých fázích budete informovat veřejnost ?“

Vojtěch Weis: „Informovanost veřejnosti bude zajištěna publikováním maxima informací na webových stránkách úřadu. V případě nesrovnalostí ve financích bude úřad provádět standardní kontrolu ve smyslu kontrolního řádu, správního řádu a příslušných zákonů, kterými byl úřad zřízen.“

Ondřej: „Bude nový úřad dohlížet též na prezidentské volby a prezidentské kampaně?Jak nový úřad dohlédne na případnou podporu kandidátů nebo politických stran ze zahraničí ? Jak chce nový úřad kontrolovat tzv. drobné dary, vložené stranám nebo kandidátům na účet?“

Vojtěch Weis: „Úřad dohlíží i na prezidentské kampaně a disponuje kompetencemi, aby zabránil nedovolenému financování ze zahraničí.“

?: „Nehrozí zneužití úřadu k politickému boji ?“

Vojtěch Weis: „Úřad musí striktně dodržovat zákony, neboť je pod drobnohledem veřejnosti i médií.“

Honza z Těšína: „Není 20 mil. Kč pro 15 zaměstnanců na na rok trochu moc?“

Vojtěch Weis: „Finanční prostředky pro fungování úřadu jsou ze značné části určené na reálné vytvoření úřadu, tedy zřízení mobiliáře, hardwaru a softwaru.“

Westík: „Na základě jakých podnětů chcete prověřovat politické strany a hnutí ? Namátkou nebo na udání ? Jak bude zajištěna nestrannost a spravedlivý přístup úřadu ?“

Vojtěch Weis: „Odpověď zazněla ve vysílání.“

Jiří Kappler: „Už při posledních volbách se ukázalo, jak jdou omezení kampaní obcházet - inzerci si objedná a zaplatí nějaká soukromá osoba, nebo anonymní sro, či advokát. Účetnictvím strany to neprojde a do limitu nezapočítá. Češi jsou mistři v obcházení zákonů, že?“

Vojtěch Weis: „Jakákoliv činnost je komplikovaná, jestliže některé subjekty chtějí obcházet zákon.“

Stanislav: „Co bude Váš úřad kontrolovat a jak?Budou kontrolovány všechny příjmy polit.stran včetně sponzorských darů?A jak ohlídáte jejich výdaje?Proč byl na to vlastně vytvořen nový úřad?Neměl by být součástí NKÚ?A jaké budete mít pravomoci?Děkuji za odpověď.“

Vojtěch Weis: „Bylo jednou z možností, že úřad bude patřit pod NKÚ. Ten ovšem nemůže udělovat sankce.“

Pavel: „Dobrý večer, není mu úplně jasné jak chcete řešit situaci, když majitel reklamní agentury poskytne před volbami své plochy straně-se kterou sympatizuje-za nějakou symbolickou částku? Za kolik pronajímá jiným je obchodní tajemství, tak co budete evidovat?“

Vojtěch Weis: „Úřad může regulovat jednání subjektů pouze v rámci předvolební kampaně, která začíná až dnem vyhlášením voleb. Na jednání mimo rámec předvolební kampaně zákon o regulaci předvolební kampaně nepamatuje.“

O: „Jak bude Váš úřad hodnotit marketingové kampaně, které budou poskytnuty zdarma ? Nebo za nízké a netržní ceny ? A jak chce nový úřad kontrolovat nadržování médií určitému subjektu ? Např. střet zájmu pana Babiše a jeho médii, která dočasně převedl?“

Vojtěch Weis: „Odpověď zazněla ve vysílání.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD