Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Obměna na premiérském postu v Británii“ s bývalým ministrem zahraničí Janem Kavanem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

diplomat,bývalý ministr zahraničí

Jan Kavan /ČSSD/

V  dnešní 90Čt24 budeme sledovat výměnu "nájemníků" na prestižní londýnské adrese Downing Street. Premiéra Davida Camerona vystřídá nově zvolená šéfka Konzervativní strany a nynější ministryně vnitra Theresa Mayová. Cameron rezignoval po neúspěchu v referendu o setrvání země v Evropské unii. Mayová se tak stane po Margaret Thatcherové druhou ženou v čele britské vlády. Přichází nová Železná lady? Jak je Mayová připravena na  vyjednávání s Bruselem o odchodu Velké Británie z EU? Ptejte se Jana KAVANA, diplomata a bývalého ministra zahraničí - mimochodem londýnského rodáka a dloholetého člena Labouristické strany.

Záznam chatu ze středy 13. července 2016

Francofka: „Jste bývalý ministr zahraničí, bývalý předseda VS OSN, bývalý poslanec. Tedy člověk s bohatou zahraničněpolitickou zkušeností. Jaký je váš osobní názor na případné české referendum o vystoupení z EU a z NATO? A jaký byste odhadl výsledek?“

Jan Kavan /ČSSD/: „Jsem stoupencem zákona obecného zákona o referendu, myslím si, že referendum je dobrý demokratický prostředek. Ale nemyslím si, že lze použít referendum k jakýmkoliv otázkám, zvláště v případech, které jsou komplikované, kdy občané by měli mít k dispozici detailní statistiky ekonomické argumenty, bezpečnostní apod. A tak nejsem příznivec referenda o vystoupení z EU a z NATO, neboť se domnívám, že v těchto případech by lidé spíš rozhodovali na základ emocí než na základě objektivních faktů. V tomto přesvědčení mne teď utvrdil průběh referenda ve Velké Británii.“

Cecilka: „Za jakou cenu si voliči "koupili" v referendu odchod Británie z EU? Jakmile začne klesat životní úroveň Britů, nezačne narůstat přání setrvat v EU ? Jak by reagovala Labouristická strana na poptávku "zůstat" v EU?“

Jan Kavan /ČSSD/: „Domnívám se, že řada stoupenců Brexitu bude své volby relativně brzy litovat. Ano, dojde k mírnému poklesu životní úrovně Britů, ale těch důvodů bude mnohem více. Vedení Labouristické strany podpořilo volbu zůstat v EU, i když se Jeremy Corbynovi vytýká, že údajně nebyl velmi přesvědčivý. Ale domnívám se, že významná část labouristických voličů, je na otázku, zda zůstat v EU, rozdělena, neboť mnozí především z neznalosti faktů obviňují EU z jejich nedobré životní úrovně, z politiky úspor a škrtů a do této otázky promítají postoj k současné konzervativní britské vládě.“

Kato: „Theresa May bude ve funkci PM řešit odchod Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU. Jak moc jí zkomplikují práci Skotsko, Wales a Severní Irsko? Nehrozí další, národní, referenda? Nehrozí, že se z Velké Británie stane Malá Anglie?“

Jan Kavan /ČSSD/: „Ano, domnívám se, že možnost vyhlášení druhého referenda o možné samostatnosti Skotska je velmi pravděpodobné, pokud se nepodaří premiérce Mayové vyjednat takový kompromis s EU, který by byl pro skotské nacionalisty přijatelný. Poslední výzkumy veřejného mínění prokazují, že dnes by většina Skotů hlasovala pro odtržení od Spojeného království a o pokus vstoupit do EU jako samostatné Skotsko. Pokud jde o Severní Irsko, rovněž nelze vyloučit možnost vyhlášení referenda o sjednocení s Irskou republikou, protože pro mnohé Iry je jistě nestravitelná představa, že by středem Irska probíhala hranice mezi EU a Velkou Británií se všemi souvislostmi tedy celní správou, pasovou správou, ozbrojenou ochranou hranic apod.“

Blanka: „Tak se mi pořád zdá,že z odchodu VB z EU má těžší hlavu EU, než VB.Ta si své místo v Evropě i světě obhájí a nemyslím,že státy ztratí zájem s ní obchodovat a spolupracovat.Cením si,že na rozdíl od jiných zemí chrání své občany a nezávislost.Co vy na to?“

Jan Kavan /ČSSD/: „Samozřejmě pro EU je odchod VB nepříznivou zprávou, ale nemyslím si, že má vedení EU z toho těžší hlavu než vláda VB. Samozřejmě že členské státy EU najdou možnost, jak si udržet obchodní vztahy s VB. VB si jistě vyjedná jakýsi kompromis, který může připomínat např. dnešní postavení Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Nemyslím si, že by VB chránila své občany více než jiné státy včetně ČR.“

Bob: „Když VB vystoupí z EU,znamená to,že zase bude celá Evropa pod nadvládou Německa?“

Jan Kavan /ČSSD/: „Ano, bohužel se domnívám, že vystoupením VB z EU se zvýší mocenské postavení Německa v EU. Jsem proto přesvědčen, že ostatní členské státy EU by měly nyní prosazovat takové reformy, které by decentralizovaly EU, omezily moc především německých bank a zvýšily pravomoce volených orgánů, jako je Evropský parlament nebo reprezentativních orgánů, jako je Evropská rada.“

Josef: „Dobrý den ,rád bych věděl co si myslíte že by se asi dělo ve vedení EU pokud by se později zjistilo že Británii se daří lépe než si vedení evropy myslelo a před čím neustále straší ostatní.Myslíte si že EU bude chudší o další státy a o které si myslíte..“

Jan Kavan /ČSSD/: „Je poněkud paradoxní, že jak ve VB, tak v řadě členských států EU, nyní po Brexitu se zvyšují sympatie k EU, vypadá to, že teprve ve chvíli, kdy lidé mají obavu, že by přišli o něco, co brali jako dané, tak si toho začínají vážit. Nevypadá to, že by některý z dalších států EU uvažoval nyní o tom, že by následovaly příkladu VB. To se týká i země, která si vyjednala také poměrně mnoho výjimek jako VB, tedy Dánska. A státy, které jsou čistými příjemci miliardových dotací z EU, jako je např. ČR, by jistě ve vlastním zájmu se nepokusily oslabit.“

Vladimír: „Pane Kavane, je v demokratickém uspořádání možné, aby nevolený orgán jako EK určoval pravidla, kterými se má řídit EU?“

Jan Kavan /ČSSD/: „Jsem přesvědčen, že pravomoce EK by měly být významně omezené. A naopak pravomoce volebních orgánů, jako je Evropský parlament, anebo orgánů jako je Evropská rada, v níž zasedají premiéři členských států EU, tak by se měly více účastnit formulování základních pravidel EU. Čili podpodporu reformy, které by decentralizovaly a demokratizovaly EU.“

Ondřej: „Jak hodnotíte situaci v Labour Party? Obhájí pan Corbyn funkci předsedy nebo vzejde nový lídr? Zájem o pozici lídra LP zatím oznámila bývalá stínová ministryně obchodu Angela Eaglová a bývalý stínový ministr práce Owen Smith. Máte svého favorita ?“

Jan Kavan /ČSSD/: „Jsem rád, že předsednictvo Labouristické strany rozhodlo o automatické nominaci Jeremy Corbyna do nadcházejícího boje o post šéfa Labouristické strany. Podle pravidel Labouristické strany každý vyzyvatel musí získat nominaci nejméně 51 poslanců nebo europoslanců, ale to se netýká předsedy, který svůj post obhajuje. Rád bych připomněl, že to je jenom deset měsíců, kdy Jeremy Corbyn získal výraznou většinu mezi všemi členy Labouristické strany. A je to pravděpodobné, že jeho podpora od té doby mírně klesla, ale stále se domnívám, že má vysokou naději býti znovu zvolen. To se mi zdá daleko demokratičtější než například volba Theresy Mayové premiérkou, kdy ji vlastně zvolilo asi 199 poslanců její strany. Když se v podobné situaci ocitl Gordon Brown, tak to byla právě Theresa May, která na něm žádala, aby uspořádal předčasné volby. Nyní když Labouristické strana na ní požaduje totéž, tak to premiérka Mayová odmítla.“

Josef: „Boris Johnson ministr zahraničí ,jakou politiku a co od něj po referendu mužeme očekávat.“

Jan Kavan /ČSSD/: „Boris Johnson je velmi pragmatickým politikem. I po vyhlášení výsledků referenda o Brexitu začal zaujímat postoje poměrně středové. Domnívám se proto, že to bude ministr zahraničí schopný vyjednávat kompromisy a bude samozřejmě loajální k současnému vedení Konzervativní strany.“

Honza: „V současné době se diskutuje zejména o postupu Velké Británie po výsledku referenda. Jaká je reakce Evropské unie, neměla by se zamyslet nad důvody rozhodnutí občanů Velké Británie a případně přehodnotit své postoje, které k tomuto rozhodnutí vedly?“

Jan Kavan /ČSSD/: „Je samozřejmě logické a současně to odpovídá právní situaci, že EU bude na britské referendum reagovat až poté, kdy Británie bude iniciovat článek 50 Lisabonské smlouvy a zahájí jednání o vystoupení z EU. Ovšem neformálně EU už dnes se musí zamýšlet nad důvody vítězství Brexitu. Pokud by politici EU byli schopni jisté sebereflexe, tak by měli co nejdříve začít prosazovat radikální reformy EU. Systém rozhodování v EU není zcela demokratický, eurozóna je výhodná především pro bohaté státy, jako je Německo, hlasy evropských občanů nemají téměř žádnou významnou váhu, a tak si myslím, že by Brexit mohl pomoci povzbudit ty evropské síly, které chtějí EU přiblížit lidem a výrazně demokratizovat.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2016
 P ST