Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Recyklace versus spalovny“ s Bedřichem Moldanem, zástupcem ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

zástupce ředitele, Centrum pro otázky životního prostředí, UK

Bedřich Moldan

Ročně každý z nás vytřídí zhruba 42 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Toto číslo řadí Češko v žebříčku recyklace a využití obalových odpadů na šestou příčku v Evropě. Ministerstvo životního prostředí chce třídění ještě zlepšit – součástí chystaného zákona o odpadech je proto zavedení systému „zaplať, kolik vyhodíš“, za odvoz komunálního odpadu tedy zaplatíme podle toho, kolik ho vyprodukujeme. Nápadu se ale obává Svaz měst a obcí - lidé podle něj budou víc odpadu pálit a vozit na černé skládky, aby popelnici zaplnili minimálně. Návrh ministra životního prostředí Richarda Brabce kritizují také ekologové, podle nich jen přesunuje odpad ze skládek do spaloven. Jak motivovat k recyklaci odpadu? Zvyšováním poplatku za jeho odvoz? Ptejte se Bedřicha MOLDANA z Centra pro otázky životního prostředí, UK.

Záznam chatu z úterý 31. května 2016

Jana: „Dobrý den pane Moldane, třídíte odpad? Nemyslíte si, že by člověk, který třídí měl mít menší platby za odvoz odpadu?“

Bedřich Moldan: „Otázka byla zodpovězena v průběhu vysílání.“

Pavel: „Dobrý večer, jak je možné, že se (při tom honu za ekologií) dnes legálně prodávají nápoje ve skleněných nevratných obalech ... případně výrobky v kombinovaných obalech neschopných třídění typu "C/xxx"?“

Bedřich Moldan: „Sklo patří mezi materiály, které se poměrně dobře recyklují. Míra recyklace je vysoká. Nelze říct, že by zde docházelo k velkému plýtvání přírodními zdroji.“

Janek: „Naše společnost zatím víc jede v systému „vytěžit, vyrobit, vyhodit“. Kdy se podle vás změní poměr sil ve prospěch recyklovat? A dokázal by už dnes někdo spočítat, kolik ročně bychom dokázali větší recyklací ušetřit?“

Bedřich Moldan: „Rozhodně se pokoušíme tento základní systém změnit a nastartovat schéma, kterému říkáme "oběhové hospodářství". To znamená, že bychom se měli zabývat prevencí odpadu, a když vzniknou, tak se důsledně připravit na recyklaci. O to se snaží nový zákon.“

Tom: „Mám syna na základní škole. Z mých dob na ZŠ si pamatuji organizované sběry papíru, kterými škola vydělávala. Když jsem se na škole ptal teď, tak papír nesbírají, protože by museli zaplatit, aby to vůbec někdo odvezl. Je tohle normální?“

Bedřich Moldan: „Papír patří mezi typ odpadu, který je velmi účinně recyklován. Současný systém založené na dobře známých modrých kontejnerech funguje uspokojivě.“

FRED E: „Jak by se to dalo v praxi technicky realitovat - „zaplať, kolik vyhodíš“ - kdo to bude kontrolovat? Je to vůbec realizovatelné, toto opatření?“

Bedřich Moldan: „Otázka byla zodpovězena v průběhu vysílání.“

Jiří Novák: „Umíme využít energii, která vzniká při spalování odpadu, opravdu efektivně? Někteří varují před přílišným rozvojem této technologie, repektive nebudeme najednou stavět spalovny po celém Česku, protože na to půjdou dotace?“

Bedřich Moldan: „Neobávám se, že by množství odpadů, který bude energeticky využit, zvlášť stoupalo, protože celková tendence rozhodně preferuje recyklaci a nikoliv spalování toho, co už se recyklovat nedá. Dotace mohou jít a jistě především půjdou i na jiné způsoby, než je výstavba spaloven.“

Ondřej: „Proč stát podporuje a buduje spalovny odpadů, když existují mnohem ekologičtějsí technolgie. Například rozkládání odpadu za pomoci pyrolízy.“

Bedřich Moldan: „Pyrolíza je jistě technicky velmi dokonalý způsob, ale neúnosně nákladný. Nelze uvažovat o nějakém masovém využití této metody.“

Jonáš: „Co je "větší zlo" skládka nebo spalovna? Jaké další možnosti, kromě recyklace odpadu, do budoucnosti vidíte?“

Bedřich Moldan: „Otázka byla zodpovězena v průběhu vysílání.“

Jarka: „A co odpad ze spalovny? Co s ní se teď děje? A co s ním bude od roku 2024, kdy nemají být povoleny skládky?“

Bedřich Moldan: „Jistý nespalitelný zbytek po spalování rozhodně zůstává. Žádný jiný způsob, než uložení na speciální skládku, neexistuje.“

Erlebach Josef: „V Norsku se vykupují plastové láhve a především se vykupují plechové butelky od piv, limonád, ... . Jak se budou chovat firmy, kterè tyto odpady produkují. Kdyby se vyráběly kvalitní výrobky, bylo by néně odpadu. Děkuji za odpověď.“

Bedřich Moldan: „Otázka míří k tomu, že celé odpadové hospodářství není jenom zneškodňování odpadu, když už vznikne, ale je to celý systém, který nazýváme "oběhové hospodářství". To znamená, že se to rozhodně týká prevence vzniku odpadů a také navrhování výrobků, zejména obalů, tak, aby byly snadno recyklovatelné. Tento systém se, jak doufám, postupně uplatní i v České republice.“

Martina F.: „Dobrý den, nebylo by v rámci odpadového hospodářství vhodné více propagovat třídění bioodpadu? Řada velkých měst to neumožňuje, přitom malé obce, kde má každý vlastí kompost, bioodpad sváží. Tak se plýtvá ohromným množstvím kompostovatelného materiálu.“

Bedřich Moldan: „Využití bioodpadu je u nás rozhodně na nízké úrovni. Měla by se podstatně zvýšit její úroveň. Je to velká výzva zejména pro obce.“

Petr Horák: „Západní evropské země běžně využívají ZEVO, Švýcarsko má na 8 mil. obyvatel 30 "spaloven", v Polsku se připravuje 16 "spaloven." Opravdu budeme v recyklaci lepší jak zbytek Evropy?“

Bedřich Moldan: „V současné době rozhodně nejsme na špici Evropy, spíše doháníme trendy, které už se na západě dávno prosadily. Něco takového, co naznačuje otázka, nám rozhodně nehrozí.“

Jana Dvořáková: „Dobrý den,jak máme třídit odpad,když v Praze chybí kontajnery na plechovky.Dle informací oddělení odpadů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy byly všechny kontejnery na kovové obaly z celého území hlavního města staženy jeste v r.2014“

Bedřich Moldan: „Rozhodně by se měly plechovky od konzerv sbírat a recyklovat. Ale jak se ukazuje, je to technicky dosti obtížné. Nejdříve je nutné vyřešit právě ty technické otázky. Všude na západ od nás se plechovky recyklují. Doufejme, že i u nás se najde vhodný způsob.“

Petr Š: „Dobrý den, Proč se u nás nevykupují prázdné obaly, např. od nápojů v takovém měřítku jako v sousedních zemích? Co takhle velkým producentům nařídit výkup svých obalů nějakým procentem z produkce?“

Bedřich Moldan: „Otázka byla zodpovězena v průběhu vysílání.“

Valerián: „Jaký druh odpadu neumíme využívat, respektive vyhazujeme ho na skládky zbytečně?“

Bedřich Moldan: „Otázka byla zodpovězena v průběhu vysílání.“

Vladimír: „Bydlím v bytovém domě o 61 bytů. Kdo a jak bude relevantně zjišťovat kolik odpadu vyprodukuje jednotlivý byt. Doufám, že to nebude (zase) průměr. Děkuji“

Bedřich Moldan: „Otázka byla zodpovězena v průběhu vysílání.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2016
 P ST