Jedinečná expedice do života Čechů žijících v australském Melbourne. Jejich Národní dům je plný sokolských tradic i dětského švitoření. Připravili: M. Růžičková, K. K. Keteleš, V. Pokorný a J. Vašek

Ti, kteří se řízením osudu, touhou či v horším případě nevyhnutelnou volbou mezi dobrem a zlem ocitli mimo svou vlast s vizí navždy, se musí zamyslet nad tím, jakým jazykem budou hovořit jejich děti. V minulosti u těch, kteří z Československa utíkali byla často možnost výuky rodného jazyka pro jejich děti potlačena trpkostí, s jakou museli vlast opustit. V posledních desetiletích se ale situace naštěstí změnila. A tak zaznamenáváme značný rozkvět „českých“ škol v jeho nejrozmanitějších podobách. Nejinak je tomu i v Austrálii. V zemi, která v minulosti poskytla nový domov nezanedbatelné komunitě československých uprchlíků. Czech School of Melbourne je založena na interakční metodě a jejím hlavním úkolem je motivovat děti, ale i jejich rodiče k zachovávání českého jazyka. Jejich stěžejním programem je Zpívání, které vyžaduje i aktivní zapojení rodičů tak, aby děti viděly a cítily, že i jejich rodičům zpívání přináší radost. „Hudba, rytmus, písničky jsou nakažlivé a zůstanou nám v paměti navždy,“ říká ředitelka školy Zuzana Vasitch. „Děti si procvičují výslovnost, zapamatují si celá spojení a věty a hlavně se písničky nemohou překládat do angličtiny. A proto i děti, které obvykle mluví jen anglicky, buď proto, že nemají potřebu mluvit česky anebo nejsou dost jazykově vyspělé, perfektně a s radostí zpívají celé písničky od začátku do konce. Naše škola připomíná rodičům zapomenuté hry, říkadla a písničky. Učí je také spoustu nových, ale hlavně vytváří to naše společné malé Česko tak, aby pro děti nebyla čeština mrtvý jazyk.“ To vše se odehrává v prostředí, které vybudovali ti, kteří utíkali z Československa po roce 1948. Vybudovali zde nejen základnu Sokola, která se později proměnila v Národní dům či Český klub, jak jej někteří nazývají. Dalším důležitým prvkem je i Peksa park Šumava na okraji Melbourne, kde po více než půlstoletí usilovné práce vzniklo místo, které uprostřed australské buše připomíná československé luhy a háje. Za tím vším stojí skupina lidí, kteří sami o sobě říkají, že museli odejít hodně daleko, aby se přiblížili ke svému domovu.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrDokument