Všestranné poznávání života kontinentu v historických a globálních souvislostech.