Novinář a publicista Milan Kocourek v magazínu o těch, co žijí jinde, než jsou jejich kořeny (2011)

Obsah dílu

Přehrát vše

Kolo zákona

„Falun Gong je druh kultu, který škodí společnosti a nelegální organizace, která se objevila v některých částech Číny před několika lety.“ (Text ČLR)

Jaká je však pravda o Falun Gong či Falun Dafa, jak se také označuje. Je skutečně především duchovní cestou zušlechťování resp. kultivaci těla a mysli? Zakladatel (1992) Li Chung-č' (Li Hongzhi) o této metodě hovoří jako o „pokročilé kultivační metodě školy buddhismu“. Falun Gong znamená kolo zákona, které se skládá z pěti svastik (symbolizují buddhismus), a čtyř monád (znaků symbolizující školy taoismu). Ve své praxi využívá tradiční čínská duchovní energetická meditační cvičení zvaná čchi-kung, která slouží ke kultivaci těla. Největší důraz je v této praxi ovšem kladen na charakter praktikujícího a přizpůsobení se principům Pravdivosti (Zhen), Soucitu (Shan) a Snášenlivosti (Ren).

Objektivní pravdou je, že přívrženci Falun Gong jsou v Číně od roku 1999 pronásledováni, mučeni a v mnoha případech dokonce zabíjeni. V řadě států světa probíhají nebo byly ukončeny soudní spory potvrzující genocidní charakter čínského režimu vůči přívržencům Falun Gong.

Čech v Bush House

V Československu vystudoval Milan Kocourek ekonomiku zahraničního obchodu na VŠE a před nástupem normalizace odešel spolu se svou snoubenkou do exilu ve Velké Británii. Bylo září 1969. V březnu 1970 se vzali v univerzitní kapli ve skotském Dundee. Po promoci působil rok na University of Essex, další rok na University of Birmingham jako odborný asistent a v září 1974 získal místo redaktora českého vysílání BBC z Londýna. V této redakci působil až do června 1998 (BBC External Services, později World Service). A od srpna 2000 je stálým spolupracovníkem ČRo 1 – Radiožurnálu. Stal se nástupcem Karla Kyncla, který zemřel v dubnu 1997. Byl velkým obdivovatelem dnes už legendárních fejetonů K. K., zejména jeho naprosto nenapodobitelného smyslu pro humor „když Karel zkřivil ústa a začal se šklebit, tak byl obvykle nejvtipnější…“. Milan Kocourek působil rovněž jako londýnský zpravodaj Lidových novin a psal i pro Metropolitan nebo Denní Telegraf.

Řadu let byl dobrovolným knihovníkem Čsl. Národního domu na West End Lane v L. N. W. 6. Český klub tam stále existuje i s knihovnou. Schází se v něm dodnes česká komunita. V knihovně objevil archiv Sokola Londýn z roku 1903 a z materiálů pak vznikla jeho první kniha Dějiny Sokola Londýn a začátky české obce v Anglii. Sokol má dodnes své centrum v jižním Londýně. Později uspořádal medailony významných krajanů v publikaci Československá Británie (2006) a Britské obrázky, které vydalo Ottovo nakladatelství v Praze (2007). Deset let je předsedou britské skupiny Společnosti pro vědu a umění SVU, která pravidelně zasedá každou poslední sobotu v měsíci na londýnském Velehradě, 22 Ladbroke Square, W. 11.

Milan Kocourek je dnes věhlasným rozhlasovým spolupracovníkem Radiožurnálu. Denně jej slyší posluchači ve zpravodajských vstupech z ostrovů, v sobotu a v neděli pravidelně v Zápisníku zahraničních zpravodajů. Jeho způsob vidění Británie odráží zkušenosti člověka, který v zemi žije 41 let a tak fejetony nejsou povrchní a prvoplánové. Přiznává, že Kyncl byl jeho velkým vzorem. Mnohokrát se v Londýně potkávali, navštěvovali se.

Co dělá v rozhlase? Sleduje britskou scénu, nejvíce jej fascinuje monarchie. Británie mu připadá unikátní díky své koloniální minulosti, kterou mnozí Britové stále vnímají jako nedílnou součást přítomnosti. Snaží se českému posluchači předkládat britskou realitu takovou jaká je, bez příkras. Podle jeho názoru není úkolem radiožurnalisty vyvozovat závěry nad pozorovanou realitou, nýbrž pomáhat posluchači realitu vstřebat a pochopit po svém.

Léta práce v české redakci BBC World Service v londýnském Bush House považuje za velmi plodnou zkušenost. Učil se tam novinařinu např. od Karla Brušáka a rád na něj vzpomíná. Sokol a jeho hnutí mu imponuje – Tyršova hesla „Co Čech, to Sokol“ nebo „Samý ruch, samá nespokojenost“ jej oslovují. Pracuje rád z pouhého nadšení, ve prospěch věcí, které se mu líbí „děsí mě příliš velká spokojenost – právě naše staročeská pohoda, ze které čiší zápecnictví, lenost a vyhýbání se povinnostem. Ale spokojenost duše je něco jiného – to je nirvana. Úplně něco jiného…“.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2011
 ST
ŽánrMagazín