Řekové narození v bývalém Československu a jejich cesta zpět do původní vlasti v magazínu o životě národnostních menšin a cizinců u nás (2011). Provází M. Růžičková

Obsah dílu

Přehrát vše

Romské muzeum slaví

Muzeum romské kultury v průběhu celého letošního roku oslavuje svoji dvacetiletou existenci. Právě toto výročí dalo popud k celkové bilanci nad uplynulými roky a bylo inspirací pro vznik nové dočasné výstavy s názvem „Pod lupou. 20 let Muzea romské kultury“, která bude otevřena do 18. 3. 2012.

Muzeum romské kultury urazilo za dobu své existence dlouhou cestu a jen málokdo si již pamatuje, v jak provizorních podmínkách tato organizace v roce 1991 vznikala. Z původně nevládní neziskové organizace se postupně zformovala obecně prospěšná společnost a v roce 2005 se Muzeum romské kultury stalo příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. I prostory působení se značně proměnily. V roce 1991 existovalo muzeum fyzicky pouze ve dvou pronajatých kancelářích. Výstavy pak byly vždy organizovány v prostorách jiných institucí. Teprve s přesunem do budovy na Bratislavské se výstavní prostory ustálily, od roku 2005 je přístupná také část stálé expozice a koncem tohoto roku bude zpřístupněna stálá expozice v celém rozsahu.

Za 20 let existence prošlo výstavami a akcemi muzea přes 150 000 návštěvníků, bylo uspořádáno na 65 vlastních i vypůjčených výstav, bylo získáno přes 30 000 sbírkových předmětů, přes 6 000 knižních svazků do muzejní knihovny a počet zaměstnanců narostl z původních tří na dnešních třiadvacet.

Jak ale probíhal proces vzniku takového muzea? S čím museli bojovat zakladatelé i další pracovníci muzea v době, kdy existence často visela na vlásku? Jakým způsobem vlastně vznikaly a stále vznikají sbírkové fondy, ve kterých je nyní již přes 30 000 předmětů?

Výstava „Pod lupou“ návštěvníky zavede do zákulisí muzea. Zároveň ukáže, kolik různorodých činností a aktivit muzeum během své existence provozovalo a provozuje. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout výběr z nejzajímavějších sbírkových předmětů, prohlédnout si fotografie z výzkumných cest nebo se podívat na architektonické 3D návrhy podoby stálé expozice.

Na nejmenší návštěvníky bude přímo ve výstavě čekat interaktivní dětský koutek. Výstavu bude doprovázet také krátký film vytvořený ze sbírkových audio-vizuálních a fotografických záznamů muzea.

Česká vesnice

Při nedávném natáčení životních osudů těch, které občanská válka v Řecku v padesátých letech vyštvala ze svých domovů jsme navštívili i vesnici, cca 100 km jihozápadně od Soluně. Své jméno Ziaka odvozuje od jednoho z představitelů protitureckého odboje a nese jej po zásluze. Na konci II. světové války ji Němci v podstatě rozstříleli co by partyzánskou základnu. Náš průvodce, Konstantinos Bajnetas, nám přiblíží nejen její historii ale i její současnost. Kuriozitou je ti fakt, že téměř všichni její současní obyvatelé prožili značnou část svého života v Československu.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST
ŽánrMagazín