Křesťanský magazín

23. listopad 2014

Část: Svatohubertská pouť

Obsah dílu

Biskup Josef Martin Nathan — Oceněni biskupem — Kaple sv. Kryštofa na paprsku — Svatohubertská pouť — Atmosféra

Části dílu

01:35
Biskup Josef Martin Nathan
  Biskup Nathan je velkou inspirující osobností svým vztahem k chudým a nemocným, který proměnil ve velké dílo trvalé hodnoty. Jeho život současně dokládá složité peripetie dějin první poloviny dvacátého století. Po vysvěcení na kněze v roce 1916 se stal administrátorem a v roce 1924 generálním vikářem pruské části olomoucké arcidiecéze. V prvních letech 20. století založil a vybudoval v Branicích (dnešní Polsko) pro psychicky nemocné pacienty dodnes obdivované a stále fungující Městečko Milosrdenství. Na začátku protektorátu mu byla svěřena pastorační péče o zabrané území a v roce 1943 byl jmenován světícím biskupem olomouckým. V důsledku poválečného vývoje byl však všech církevních funkcí zbaven a Branice musel opustit. Pobýval a v lednu 1947 zemřel v Opavě, kde byly také uloženy jeho ostatky. Po téměř sedmdesáti letech byly letos ostatky slavnostně přeneseny z Opavy do polských Branic, aby spočinuly v kostele městečka, které vytvořil.
  06:54
  Oceněni biskupem
   Na svátek sv. Hedviky byli oceněni lidé, kteří se svou prací v uplynulém roce zasloužili o rozkvět ostravsko-opavské diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz sloužil v kostele sv. Václava mši svatou, při které ocenil dvacet šest lidí. Ocenění se uděluje od roku 2011. Nominace kandidátů vzešly z jednotlivých děkanátů. Jedním z oceněných byl např. pan Oldřich Harok, a to za umělecký přínos a dlouholetou pastorační pomoc. Oldřich Harok je ze Šenova u Ostravy a věnuje se malbě i drobné sochařské práci. Byl pokřtěn jako evangelík a v roce 1974 se oženil s místní katoličkou. Obětavě a nezištně se zapojuje do života farnosti. K jubileu dvou set padesáti let kostela vytvořil čtyřmetrovou skulpturu Prozřetelnost Boží. Pomáhá také s výrobou pozvánek, plakátů, nástěnného kalendáře i farního časopisu, který ve svém podniku tiskne zdarma. Svou ochotou a obětavostí je cenným pomocníkem ve farnosti.
   10:41
   Kaple sv. Kryštofa na paprsku
    U chaty Paprsek v Rychlebských horách stojí dřevěná kaplička zasvěcená sv. Kryštofu. Jejím donátorem a vlastně i majitelem je pan Miloslav Míka ze Starého Města, chatař z Paprsku, který stavbu nechal zhotovit u příležitosti svých šedesátých narozenin. Kaple byla vysvěcena v září 2009. Stavbou chtěl pan Míka Bohu poděkovat za svůj život, za ženu Milenu i za práci v nádherných horách. Pro vybavení kapličky našel zvon z nedalekého zničeného kostela v zaniklé osadě Grund Messinghammer. Lavice vyhledal v jiném nepoužívaném kostele. Protože jde o oblast před válkou hustě osídlenou německým obyvatelstvem, stala se kaple také symbolem česko-německého usmíření. Často ji navštěvují vnuci těch, kteří odtud v roce 1945 odešli, a dozvídají se tak více o oblíbených místech svých prarodičů. Dnes se zde odbývají svatby i pobožnosti. Zajímavostí je, že kaplička je vyzdobena obrázky křížové cesty, které vytvořila technikou podmalby na skle významná československá horolezkyně Dina Štěrbová.
    15:25
    Svatohubertská pouť
     Na 3. listopadu připadá svátek sv. Huberta, patrona myslivců. Kolem tohoto data se na různých místech na světě konají myslivecké mše svaté s prosbami za dobrý lov, za ochranu zvířat a přírody. Podobná mše proběhla také v barokním poutním chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, který je známý především zázračným obrazem tzv. černé byzantské Madony. Na pouť se pravidelně sjíždí velké množství příznivců myslivosti, a to nejen z naší republiky. Letos šlo již o VII. ročník Evropské myslivecké pouti. Svatohubertskou mši celebroval P. Ginter Žmuda. Nutno dodat, že i místní farář Jan Kornek je sám myslivcem a obdivovatelem a znalcem přírody.
     20:04
     Soutěž
      20:56
      Atmosféra
       Loni o Vánocích na půlnoční mši se několik mladých lidí domluvilo, že v Ostravě, v multižánrovém centru současného umění Cooltour, uspořádají netradiční bohoslužbu, kde se lidé budou moci potkat se známými a zajímavými osobnostmi, s inspirující hudbou a s motivačním duchovním slovem. Slovo dalo slovo a stalo se. Při setkání si mohli dát šálek čaje či kávy, což všechno dohromady vytvořilo skvělou atmosféru. Kupodivu tehdy poprvé přišlo na čtyři sta lidí. Od té doby se mladí sešli už několikrát. Hlavní postavou všech těchto setkávání je Ježíš, který změnil a stále mění atmosféru této planety. Účastníci akce trefně nazvané Atmosféra věří, že také oni sami se mohou změnit, že mohou změnit své životy a všichni společně tak pozitivně ovlivňovat atmosféru kolem sebe.
       Přehrát celé video
       Stopáž27 minut
       Další díl
       30. listopad 2014

       Přehled dílů

       700 dostupných
       Stopáž27 minut

       28. květen

       Setkání katolické mládeže — Charitativní projekt „Mary's meals“ — Restaurátorské práce ve vyškovské synagoze — Arcidiecézní muzeum Olomouc — Pozvánky

       28. 5. 2023 na ČT2
       Stopáž27 minut

       21. květen

       Celorepublikové Dny dobrovolnictví, náměstí kardinála Tomáška v Ostravě-Svinově, varhany na hradě Bouzově, Ministrantský den v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a Komunitní centrum P. Josefa Peče ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

       21. 5. 2023 na ČT2
       Stopáž27 minut

       14. květen

       Jan Vávra v dalším cestovatelském magazínu zavede diváky na sever Čech. České Švýcarsko, Děčínsko a Českolipsko skrývá řadu pozoruhodných míst propojených s duchovními tradicemi tohoto regionu.

       14. 5. 2023 na ČT2
       Stopáž26 minut

       7. květen

       Velikonoční festival duchovní hudby — Jihomoravská Klentnice — Obnova fary v Zaječí — Expozice „Na jevišti světa"

       7. 5. 2023 na ČT2
       Stopáž26 minut

       23. duben

       Velkopáteční umývání, pomoc ukrajinským uprchlíkům, varhany v olomouckém Husově sboru, nová sezona v Arcibiskupském paláci v Olomouci, zdravotní sestra Marcela Dedková.

       23. 4. 2023 na ČT2
       Stopáž27 minut

       16. duben

       Na úvod připomeneme výročí narození biskupa Jednoty bratrské – Jana Blahoslava a také představíme online projekt s názvem HledámBoha.cz. Navštívíme chráněnou dílnu v Paloníně, kde vznikají velikonoční paškály a dílnu, kde společně tvoří řezbář a pernikář.

       16. 4. 2023 na ČT2

       Křesťanský magazín na sociálních sítích

       Napište nám