Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu si připomeneme osobnost biskupa Josefa Martina Nathana. Představíme vám některé z lidí oceněných biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem za zásluhy o rozkvět ostravsko-opavské diecéze. V seriálu o dřevěných kostelech na Moravě a ve Slezsku se zastavíme u kaple sv. Kryštofa ve Velkém Vrbně v Rychlebských horách. Zúčastníme se svatohubertské pouti k baroknímu chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. A na závěr zavítáme do multižánrového centra současného umění Cooltour na netradiční akci nazvanou Atmosféra.

Biskup Josef Martin Nathan

Klikněte pro větší obrázek Biskup Nathan je velkou inspirující osobností svým vztahem k chudým a nemocným, který proměnil ve velké dílo trvalé hodnoty. Jeho život současně dokládá složité peripetie dějin první poloviny dvacátého století. Po vysvěcení na kněze v roce 1916 se stal administrátorem a v roce 1924 generálním vikářem pruské části olomoucké arcidiecéze. V prvních letech 20. století založil a vybudoval v Branicích (dnešní Polsko) pro psychicky nemocné pacienty dodnes obdivované a stále fungující Městečko Milosrdenství. Na začátku protektorátu mu byla svěřena pastorační péče o zabrané území a v roce 1943 byl jmenován světícím biskupem olomouckým. V důsledku poválečného vývoje byl však všech církevních funkcí zbaven a Branice musel opustit. Pobýval a v lednu 1947 zemřel v Opavě, kde byly také uloženy jeho ostatky. Po téměř sedmdesáti letech byly letos ostatky slavnostně přeneseny z Opavy do polských Branic, aby spočinuly v kostele městečka, které vytvořil.

Diecéze ostravsko-opavská
Diecéze ostravsko-opavská: Biskup Nathan spočinul ve „svých“ Branicích
Arcidiecéze olomoucká: Ostatky olomouckého biskupa Nathana se vrátí do jeho „Městečka Milosrdenství“

Oceněni biskupem

Klikněte pro větší obrázek Na svátek sv. Hedviky byli oceněni lidé, kteří se svou prací v uplynulém roce zasloužili o rozkvět ostravsko-opavské diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz sloužil v kostele sv. Václava mši svatou, při které ocenil dvacet šest lidí. Ocenění se uděluje od roku 2011. Nominace kandidátů vzešly z jednotlivých děkanátů. Jedním z oceněných byl např. pan Oldřich Harok, a to za umělecký přínos a dlouholetou pastorační pomoc. Oldřich Harok je ze Šenova u Ostravy a věnuje se malbě i drobné sochařské práci. Byl pokřtěn jako evangelík a v roce 1974 se oženil s místní katoličkou. Obětavě a nezištně se zapojuje do života farnosti. K jubileu dvou set padesáti let kostela vytvořil čtyřmetrovou skulpturu Prozřetelnost Boží. Pomáhá také s výrobou pozvánek, plakátů, nástěnného kalendáře i farního časopisu, který ve svém podniku tiskne zdarma. Svou ochotou a obětavostí je cenným pomocníkem ve farnosti.

Diecéze ostravsko-opavská
Diecéze ostravsko-opavská: Biskup Lobkowicz v den slavnosti svaté Hedviky ocení 26 lidí za zásluhy

Kaple sv. Kryštofa na paprsku

Klikněte pro větší obrázek U chaty Paprsek v Rychlebských horách stojí dřevěná kaplička zasvěcená sv. Kryštofu. Jejím donátorem a vlastně i majitelem je pan Miloslav Míka ze Starého Města, chatař z Paprsku, který stavbu nechal zhotovit u příležitosti svých šedesátých narozenin. Kaple byla vysvěcena v září 2009. Stavbou chtěl pan Míka Bohu poděkovat za svůj život, za ženu Milenu i za práci v nádherných horách. Pro vybavení kapličky našel zvon z nedalekého zničeného kostela v zaniklé osadě Grund Messinghammer. Lavice vyhledal v jiném nepoužívaném kostele. Protože jde o oblast před válkou hustě osídlenou německým obyvatelstvem, stala se kaple také symbolem česko-německého usmíření. Často ji navštěvují vnuci těch, kteří odtud v roce 1945 odešli, a dozvídají se tak více o oblíbených místech svých prarodičů. Dnes se zde odbývají svatby i pobožnosti. Zajímavostí je, že kaplička je vyzdobena obrázky křížové cesty, které vytvořila technikou podmalby na skle významná československá horolezkyně Dina Štěrbová.

Kaplička sv. Kryštofa

Svatohubertská pouť

Klikněte pro větší obrázek Na 3. listopadu připadá svátek sv. Huberta, patrona myslivců. Kolem tohoto data se na různých místech na světě konají myslivecké mše svaté s prosbami za dobrý lov, za ochranu zvířat a přírody. Podobná mše proběhla také v barokním poutním chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, který je známý především zázračným obrazem tzv. černé byzantské Madony. Na pouť se pravidelně sjíždí velké množství příznivců myslivosti, a to nejen z naší republiky. Letos šlo již o VII. ročník Evropské myslivecké pouti. Svatohubertskou mši celebroval P. Ginter Žmuda. Nutno dodat, že i místní farář Jan Kornek je sám myslivcem a obdivovatelem a znalcem přírody.

Dub nad Moravou

Atmosféra

Klikněte pro větší obrázek Loni o Vánocích na půlnoční mši se několik mladých lidí domluvilo, že v Ostravě, v multižánrovém centru současného umění Cooltour, uspořádají netradiční bohoslužbu, kde se lidé budou moci potkat se známými a zajímavými osobnostmi, s inspirující hudbou a s motivačním duchovním slovem. Slovo dalo slovo a stalo se. Při setkání si mohli dát šálek čaje či kávy, což všechno dohromady vytvořilo skvělou atmosféru. Kupodivu tehdy poprvé přišlo na čtyři sta lidí. Od té doby se mladí sešli už několikrát. Hlavní postavou všech těchto setkávání je Ježíš, který změnil a stále mění atmosféru této planety. Účastníci akce trefně nazvané Atmosféra věří, že také oni sami se mohou změnit, že mohou změnit své životy a všichni společně tak pozitivně ovlivňovat atmosféru kolem sebe.

Cooltour Ostrava
Atmosféra

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST