Křesťanský magazín

23. listopad 2014

Obsah dílu

Biskup Josef Martin Nathan — Oceněni biskupem — Kaple sv. Kryštofa na paprsku — Svatohubertská pouť — Atmosféra

Části dílu

01:35
Biskup Josef Martin Nathan
  Biskup Nathan je velkou inspirující osobností svým vztahem k chudým a nemocným, který proměnil ve velké dílo trvalé hodnoty. Jeho život současně dokládá složité peripetie dějin první poloviny dvacátého století. Po vysvěcení na kněze v roce 1916 se stal administrátorem a v roce 1924 generálním vikářem pruské části olomoucké arcidiecéze. V prvních letech 20. století založil a vybudoval v Branicích (dnešní Polsko) pro psychicky nemocné pacienty dodnes obdivované a stále fungující Městečko Milosrdenství. Na začátku protektorátu mu byla svěřena pastorační péče o zabrané území a v roce 1943 byl jmenován světícím biskupem olomouckým. V důsledku poválečného vývoje byl však všech církevních funkcí zbaven a Branice musel opustit. Pobýval a v lednu 1947 zemřel v Opavě, kde byly také uloženy jeho ostatky. Po téměř sedmdesáti letech byly letos ostatky slavnostně přeneseny z Opavy do polských Branic, aby spočinuly v kostele městečka, které vytvořil.
  06:54
  Oceněni biskupem
   Na svátek sv. Hedviky byli oceněni lidé, kteří se svou prací v uplynulém roce zasloužili o rozkvět ostravsko-opavské diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz sloužil v kostele sv. Václava mši svatou, při které ocenil dvacet šest lidí. Ocenění se uděluje od roku 2011. Nominace kandidátů vzešly z jednotlivých děkanátů. Jedním z oceněných byl např. pan Oldřich Harok, a to za umělecký přínos a dlouholetou pastorační pomoc. Oldřich Harok je ze Šenova u Ostravy a věnuje se malbě i drobné sochařské práci. Byl pokřtěn jako evangelík a v roce 1974 se oženil s místní katoličkou. Obětavě a nezištně se zapojuje do života farnosti. K jubileu dvou set padesáti let kostela vytvořil čtyřmetrovou skulpturu Prozřetelnost Boží. Pomáhá také s výrobou pozvánek, plakátů, nástěnného kalendáře i farního časopisu, který ve svém podniku tiskne zdarma. Svou ochotou a obětavostí je cenným pomocníkem ve farnosti.
   10:41
   Kaple sv. Kryštofa na paprsku
    U chaty Paprsek v Rychlebských horách stojí dřevěná kaplička zasvěcená sv. Kryštofu. Jejím donátorem a vlastně i majitelem je pan Miloslav Míka ze Starého Města, chatař z Paprsku, který stavbu nechal zhotovit u příležitosti svých šedesátých narozenin. Kaple byla vysvěcena v září 2009. Stavbou chtěl pan Míka Bohu poděkovat za svůj život, za ženu Milenu i za práci v nádherných horách. Pro vybavení kapličky našel zvon z nedalekého zničeného kostela v zaniklé osadě Grund Messinghammer. Lavice vyhledal v jiném nepoužívaném kostele. Protože jde o oblast před válkou hustě osídlenou německým obyvatelstvem, stala se kaple také symbolem česko-německého usmíření. Často ji navštěvují vnuci těch, kteří odtud v roce 1945 odešli, a dozvídají se tak více o oblíbených místech svých prarodičů. Dnes se zde odbývají svatby i pobožnosti. Zajímavostí je, že kaplička je vyzdobena obrázky křížové cesty, které vytvořila technikou podmalby na skle významná československá horolezkyně Dina Štěrbová.
    15:25
    Svatohubertská pouť
     Na 3. listopadu připadá svátek sv. Huberta, patrona myslivců. Kolem tohoto data se na různých místech na světě konají myslivecké mše svaté s prosbami za dobrý lov, za ochranu zvířat a přírody. Podobná mše proběhla také v barokním poutním chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, který je známý především zázračným obrazem tzv. černé byzantské Madony. Na pouť se pravidelně sjíždí velké množství příznivců myslivosti, a to nejen z naší republiky. Letos šlo již o VII. ročník Evropské myslivecké pouti. Svatohubertskou mši celebroval P. Ginter Žmuda. Nutno dodat, že i místní farář Jan Kornek je sám myslivcem a obdivovatelem a znalcem přírody.
     20:04
     Soutěž
      20:56
      Atmosféra
       Loni o Vánocích na půlnoční mši se několik mladých lidí domluvilo, že v Ostravě, v multižánrovém centru současného umění Cooltour, uspořádají netradiční bohoslužbu, kde se lidé budou moci potkat se známými a zajímavými osobnostmi, s inspirující hudbou a s motivačním duchovním slovem. Slovo dalo slovo a stalo se. Při setkání si mohli dát šálek čaje či kávy, což všechno dohromady vytvořilo skvělou atmosféru. Kupodivu tehdy poprvé přišlo na čtyři sta lidí. Od té doby se mladí sešli už několikrát. Hlavní postavou všech těchto setkávání je Ježíš, který změnil a stále mění atmosféru této planety. Účastníci akce trefně nazvané Atmosféra věří, že také oni sami se mohou změnit, že mohou změnit své životy a všichni společně tak pozitivně ovlivňovat atmosféru kolem sebe.
       Přehrát celé video
       Stopáž27 minut
       Další díl
       30. listopad 2014

       Přehled dílů

       691 dostupných
       Stopáž27 minut

       19. březen

       Na úvod se ještě ohlédneme za celorepublikovou akcí Národní týden manželství, dále zavítáme do Olomouce na setkání varhaníků, představíme restaurátora Romana Slaného, který vyrábí moravské kláty a navštívíme zrekonstruovanou zámeckou kapli v Oslavanech na Brněnsku.

       19. 3. 2023 na ČT2
       Stopáž26 minut

       12. březen

       Mnoho významných osobností katolické církve bylo v únoru k zastižení v Praze. Odehrávalo se zde kontinentální shromáždění Synody a plenární zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE).

       12. 3. 2023 na ČT2
       Stopáž27 minut

       5. březen

       Na úvod se vydáme do Šternberku, kde se začátkem února konala tradiční hromniční pouť matek. Dále přineseme reportáž ze setkání podporovatelů charitativní organizace Mary’s Meals, vydáme se do Koclířova k replice Fatimské kaple a představíme brněnského rodáka Kurta Gödela, který mimo jiné vytvořil i rovnici pro logický důkaz boží existence.

       5. 3. 2023 na ČT2
       Stopáž26 minut

       26. únor

       Svatý Valentin, tanzanské děti, varhany ve Špičkách, jarní prázdniny v Hubertu, společenství Ábel

       26. 2. 2023 na ČT2
       Stopáž27 minut

       19. únor

       Mariánská úcta v Čáslavi a téměř neznámé duchovní pamětihodnosti Kolína – další z cyklu cestovatelských magazínů zavede diváky do Středočeského kraje.

       19. 2. 2023 na ČT2
       Stopáž27 minut

       12. únor

       Na úvod se ještě ohlédneme za oslavou pravoslavných Vánoc v Brně, podíváme se, jak se v brněnské diecézi letos koledovalo a kam poputují peníze ze sbírky, navštívíme novou křesťanskou školu v Sudicích na Blanensku a představíme knihu Cisterciácká krajina.

       12. 2. 2023 na ČT2

       Křesťanský magazín na sociálních sítích

       Napište nám