Psychologové Ivan Douda a Michal Vančura v baru u Michala Prokopa

Klinický psycholog Ivan Douda je symbolem liberálního přístupu k řešení drogových závislostí. Organizace, kterou založil s kolegou Jiřím Preslem, zvaná DROP IN, je nejznámější institucí svého druhu u nás. Jejich východiskem není kriminalizace drogově závislých, nýbrž práce s prevencí, léčbou, ale také substitucí, tedy podávání drogových náhražek. Smyslem jejich snahy je od prvopočátku ochrana zbytku společnosti od šíření nebezpečně nakažlivých chorob, jako je HIV nebo žloutenka. Ivan Douda se také léta zasazuje o regulovanou distribuci marihuany, jež se v jeho očích stala pro mladou generaci podobným fenoménem, jako pro tu starší zůstává alkohol.

Další psycholog, ale především psychoterapeut Michael Vančura se většinu svého profesionálního života pohybuje v hraničních disciplínách svého oboru. Jeho hlavním tématem je tak zvaná psychospirituální krize, kterou klasická psychiatrie dosud neuznává. K alternativním metodám léčby psychických potíží založil a řídí neziskovou organizaci Diabasis. Je uznávaným odborníkem na holotropní dýchání, které je jednou z mnoha cest ke změněným stavům vědomí, což je pole, na kterém se dlouhodobě pohybuje.

Stopáž37 minut
Rok výroby 2012
 P ST