Kulturní výsadek moderátora Petra Fischera, který vede se svými hosty razantní, kritickou a překvapivou diskusi. Jeho pohyblivý kulturní modul se vydává ze střechy České televize tam, kde se odehrává kultura a umění odrážející podstatné fenomény.

Diskusní kulturně-kritický týdeník Konfrontace Petra Fischera se zabývá aktuálními i obecnějšími kulturními tématy a podrobuje je zevrubnějšímu kritickému zkoumání z překvapivých úhlů pohledu. Má ambici stát se klíčovým kulturním pořadem, který dokáže k umění a souvisejícím oblastem přitáhnout i nespecializované publikum. Pořad na kulturní témata reaguje s živostí a v netradičním formátu – studiem mu bude teoreticky jakýkoli kulturní či jiný relevantní prostor. Klidně i exteriér. Jeho moderátor Petr Fischer se se svým kulturním modulem bude vydávat tam, kde se odehrávají podstatné kulturní jevy nebo se nacházejí lidé, s nimiž stojí za to mluvit.

Každý týden se kulturnaut Petr Fischer soustředí na jeden kulturní fenomén, který ohledává v provokativní a razantní diskusi se dvěma hosty. Za jedním se vydává se svým zvláštním kulturním modulem mimo Českou televizi, druhého si pak zve k sobě do televizního studia. Pořad využívá možností daných současnými médii – názorně pracuje s ukázkami, fotografiemi, klipy, videi, hudbou, aby se témata co nejvíce zkonkrétnila a vizualizovala.

Moderátor Petr Fischer je zvědavým a zvídavým, ale i kritickým partnerem, aby dialog byl vždy napínavý nejen kvůli novým skutečnostem, ale i díky různým pohledům na danou problematiku. Vnímá kulturu jako základ každé společnosti, která se chce hýbat, vyvíjet, měnit, jedním slovem – žít. Chce vykročit z kulturního ghetta a vyvolávat debatu svým společenským přesahem.

Petr Fischer
publicista, kritik, šéfredaktor ČRO Vltava

Petr Fischer

* 1969