Jihočeské divadlo, České Budějovice

Jihočeské divadlo, České Budějovice Na místě, kde byla v roce 1819 postavena budova Jihočeského divadla, stával pivovar, kde se však už od roku 1764 hrálo divadlo, samozřejmě německy. V 1838 zde byla německou společností provedena Štěpánkova hra Čech a Němec. A s největší pravděpodobností se tu taktéž odehrálo poslední vystoupení Josefa Kajetána Tyla, a to v jeho vlastní hře Chudý kejklíř.

Stálý činoherní soubor působí v Budějovicích od roku 1919, historicky prvním ředitelem Jihočeského divadla byl Karel Dostal. Za všechny významné osobnosti, které tímto divadlem prošly, jmenujme alespoň Miroslava Macháčka, který zde působil v letech 1952 až 1956.

Zřizovatel Jihočeského divadla je město České Budějovice. Od roku 2004 stojí v čele divadla Jiří Šesták, dříve člen tamní činohry. Uměleckým šéfem činoherního souboru je od ledna 2006 režisér Martin Glaser.

» Oficiální stránky divadla

Klicperovo divadlo, Hradec Králové

Klicperovo divadlo, Hradec Králové Razatní zásluhu na vystavění Klicperova divadla v Hradci Králové má továrník V. F. Červený, který v roce 1877 vyzval tamní ochotníky, aby „započali střádat kapitál k výstavbě nového důstojného stánku“. O osm let později, tedy v roce 1885, již tento stánek stál a pojmenován byl po čestném občanovi Hradce Králové, národním buditeli a „otci české veselohry“ Václavu Klimentu Klicperovi.

Stálý profesionální činoherní soubor zde působí od roku 1949. K významným osobnostem, které zde tvořily, patří například režiséři Milan Pásek, Jan Grossman či Vladimír Morávek. A právě on, spolu s Ladislavem Zemanem, který stojí v čele divadla od roku 1990, učinili z Klicperova divadla velmi respektovanou činoherní scénu, poctěnou čtyřikrát prestižním titulem Divadlo roku.

V čele Klicperova divadla, které je od roku 2007 obecně prospěšnou společností, stojí ředitel Ladislav Zeman. Uměleckým šéfem je dramatik a režisér David Drábek.

» Oficiální stránky divadla

Západočeské divadlo, Cheb

Západočeské divadlo, Cheb Doložitelné počátky divadelního dění na Chebsku spadají minimálně do roku 1442, kdy zde byla hrána Hra chebská, jejíž provedení trvalo tři dny! Divadelní budova byla v Chebu postavena v roce 1874 a jako zahajovací představení byly zvoleny dvě části Schillerovy Valdštejnské trilogie (hrané samozřejmě v němčině).

Stálá česká profesionální scéna působí v Chebu od roku 1961. Zakládajícím ředitelem a tvůrcem souboru se stal režisér a herec Karel Novák. V čele divadla stál do roku 1970, kdyby byl v důsledku počínající normalizace odvolán. Spolu s ním v Chebu tehdy působili například Miroslav Moravec, Jan Tříska či Jarmila Horská-Rösnerová (matka Borise Rösnera).

Od roku 1970 do revoluce 1989 bylo chebské divadlo přezdíváno „českou Sibiří“, pro svoji vzdálenost od Prahy bylo vhodným vyhnanství pro komunistickou mocí neoblíbené divadelníky – třeba Jana Grossmana, Milana Klímu či Vlastu Chramostovou, pro kterou se chebská Matka Kuráž stala nadlouho poslední rolí vytvořenou na českých jevištích.

Současným ředitelem Západočeského divadla zřizovaného městem Cheb je MUDr. Jan Svoboda. Uměleckým šéfem je od ledna 2006 režisér Zdeněk Bartoš.

» Oficiální stránky divadla

Městské divadlo, Kladno

Středočeské divadlo, Kladno Historie kladenské divadelní budovy se začala psát v roce 1897, kdy bylo založeno „Družstvo pro postavení domu lidového divadla v královském horním městě Kladně“. V roce 1912 toto družstvo sáhlo svého cíle. Stálý činoherní soubor začal v Kladně působit o dva roky později.

Ke konci šedesátých let došlo ke sloučení kladenského divadla s divadlem mladoboleslavským, které pak až do znovurozdělení v roce 1994 hrálo pod názvem Divadlo Jaroslava Průchy.

Za více než 90 let existence prošla po kladenských divadelních prknech řada dnes již legendárních osobností: Josef Kemr, Josef Hlinomaz, Jiřina Štěpničková… Z mladších pak třeba Marek Eben, Veronika Jeníková či Otakar Brousek ml.

Od roku 2002 stojí v čele divadla, které má od roku 2012 status společnosti s ručením omezením ředitelka Blanka Bendlová, která předtím působila jako ředitelka regionální Obchodní komory. Uměleckým šéfem souboru je dramaturg Daniel Přibyl.

» Oficiální stránky divadla

Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Divadlo F. X. Šaldy, Liberec Historie budovy dnešního divadla F. X. Šaldy se začala psát v roce 1879 krátce poté, co ze záhadných příčin vyhořelo liberecké tzv. Soukenické divadlo. O vypracování projektu byli požádáni vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Herman Helmer, kteří v poslední třetině 19. století vybavili reprezentativními divadelními budovami řadu evropských metropolí (postavili mj. Stadttheater a Volkstheater ve Vídni, Lidové divadlo v Budapešti, dnešní Mahenovo divadlo v Brně, Deutsches Theater (dnes Státní opera) v Praze či Stadttheater v Curychu).

Kromě již zmíněných architektů, kteří budovu navrhli v novorenesančním stylu, se na jeho výzdobě podílela celá řada slavných umělců té doby, třeba Gustav Klimt, který pro liberecké Městské divadlo vytvořil hlavní oponu.

Stálý český činoherní soubor začal v této budově působit až po válce, když bylo v srpnu 1945 ustaveno Zemské oblastní divadlo v Liberci. Od páté sezóny zde nastoupil jako dramaturg Josef Balvín, a zahájil tak tradici kvalitní dramaturgie libereckého divadla, ve které později pokračovali třeba Zdeněk Digrin, režisér a dramatik Oldřich Daněk, Zdeněk Hořínek, Jaroslav Král či Vlasta Gallerová. V roce 1957 bylo divadlo přejmenováno po libereckém rodákovi a legendě české divadelní kritiky F. X. Šaldovi.

V čele dnes třísouborového divadla stojí operní režisér Martin Otava. Současným šéfem činohry je Ivan Rajmont. Divadlo zřizuje město Liberec.

» Oficiální stránky divadla

Městské divadlo, Mladá Boleslav

Městské divadlo, Mladá Boleslav Za krásnou budovu postavenou v neobarokním stylu, přičemž interiér je ovšem secesní, vděčí mladoboslavští svým ochotníkům. Právě z jejich podnětu byla tato budova vystavěna a v roce 1909 slavnostně uvedena do služby umění.

Stálý profesionální činoherní soubor zde působí od roku 1945. Od té doby prošli zdejším jevištěm třeba Martin Růžek, Bronislav Poloczek, Jiří Hálek či Raul Schránil. Ke konci šedesátých let došlo ke sloučení mladoboslavského divadla s divadlem kladenským, které pak až do znovurozdělení v roce 1994 hrálo pod název Divadlo Jaroslava Průchy.

Od roku 1994 stojí v čele „samostatného“ Městského divadla Mladá Boleslav herec František Skřípek. Uměleckým šéfem je od ledna 2012 režisér Pavel Khek. Zřizovatelem divadla je město Mladá Boleslav.

» Oficiální stránky divadla

Městské divadlo, Most

Městské divadlo, Most Počátky českého divadla na Mostecku jsou spjaty s ochotníky, jejichž spolků zde působila celá řada – Vlastimil, Lidumil, Česká občanská beseda, Dramaticko-ochotnická jednota Máj… Přelomem v historii mosteckého divadelnictví byla výstavba divadelní budovy, kterou si vybojovalo německé měšťanstvo, a která byla pro jeho zábavu a povznesení ducha slavnostně otevřena v roce 1911. Vznik Československé republiky výrazně napomohl české divadelní produkci na prknech Mosteckého divadla, prvenství ovšem opět patřilo ochotníkům, kteří zde v roce 1919 sehráli první česky hrané představení.

V roce 1948 byla – tato již ryze česká scéna – přejmenována na Divadlo pracujících a tento název nesla dalších víc jak 40 let. V této době také původní divadelní budova musela (stejně jako celé historické jádro města) ustoupit těžbě uhlí. Namísto ní byla v 80. letech vystavěna budova nová, v českých poměrech výjimečná svou velikostí, která se naštěstí vztahuje i na hrací prostor (mostecké jeviště je široké 21,5 m a hluboké 27 m).

V současné době má Městské divadlo Most status společnosti s ručením omezením, jejímž majoritním vlastníkem je město Most. Ředitelem, uměleckým šéfem a jednatelem v jedné osobě je herec Jiří Rumpík.

» Oficiální stránky divadla

Východočeské divadlo, Pardubice

Východočeské divadlo, Pardubice Základní kámen pardubického divadla byl slavnostně položen v květnu 1907, o dva roky později již bylo Městské divadlo v Pardubicích slavnostně otevřeno.

Za více než sto let své existence vychovalo řadu budoucích divadelních hvězd. Tuto „tradici“ založil v 50. letech za svého ředitelování režisér Karel Novák. Za jeho éry v Pardubicích začínali například Josef Vinklář, Blanka Bohdanová, Petr Haničinec či Jana Štěpánková. V šedesátých letech byli členy zdejšího souboru třeba Jiří Hrzán, Pavel Landovský, Josef Somr či Věra Galatíková.

Východočeské divadlo zřizuje město Pardubice. Jeho současným ředitelem a uměleckým šéfem zároveň je herec Petr Dohnal.

» Oficiální stránky divadla

Divadlo J. K. Tyla, Plzeň

Divadlo J. K. Tyla, Plzeň Konání divadelních představení, ovšem německých, je v Plzni doloženo již koncem 18. století. Česky se divadlo v Plzni zcela jistě hraje od roku 1818.

Zvláštní divadelní budovu měla Plzeň už v roce 1832, tehdy v ní žilo 9.040 obyvatel. O necelých šedesát let později počet Plzeňáků stoupl na více než 50 tisíc, a protože milovali divadlo, vznikl plán na postavení dalšího, tentokrát Velkého divadla. To bylo slavnostně otevřeno, jak jinak než Smetanovou Libuší, v září roku 1902. Budova, řazená mezi kulturní památky I. kategorie, patří k architektonickým skvostům města.

Dnes žije v Plzni 162.627 lidí a působí tu čtyřsouborové divadlo, jehož zřizovatelem je město Plzeň. Činoherní scénou za více než sto let její existence prošla řada dnes legendárních osobností českého divadla v čele s hercem, režisérem a překladatelem Vendelínem Budilem. Kromě něj zde působili třeba Alfréd Radok, Luboš Pistorius či Ota Ševčík a z herců pak například Jana Hlaváčová, Miroslav Horníček, Eduard Kohout, Václav Vydra či Otýlie Beníšková.

Po odchodu ředitele Jana Buriana do Národního divadla v roce 2013 stojí v čele Divadla J. K. Tyla Mgr. Ilja Racek, uměleckou šéfkou činohry je režisérka Natália Deáková.

» Oficiální stránky divadla

Divadlo A. Dvořáka, Příbram

Divadlo A. Dvořáka, Příbram Základní kámen příbramského divadla byl položen v roce 1957, od roku 1959 zde působí stálý profesionální činoherní soubor. Od roku 2006 vede divadlo ředitel Petr Bednář, původní profesí herec. Uměleckým šéfem je od ledna 2007 režisér Milan Schejbal. Zřizovatelem divadla je město Příbram. Absolutním diváckým hitem příbramského divadla je inscenace Hrdý Budžes, která má za sebou více než 300 repríz!

» Oficiální stránky divadla