Přehled dílů

149
alternative text

Proměny češtiny

Jak se proměnila čeština ve veřejném prostoru v posledních letech?

Tématem celkově poslední Jasné řeči bude česky jazyk. Jak se proměnila čeština ve veřejném prostoru v posledních letech. Zda a jak náš veřejně jazyk zhrubl, zda se zjednodušuje, jak se v něm projevují sociální a technologické proměny.

alternative text

Divadlo Husa na provázku a Vladimír Morávek

Jakou stopu zanechal Vladimír Morávek v Huse na provázku?

Divadlo Husa na provázku rovná se Vladimír Morávek. To platilo dlouhá léta. Po nátlaku se Morávek rozhodl dát výpověď: „Ano, je to tak. V poslední den letošního roku končím!“ Jakou zanechal stopu v Divadle Husa na provázku? A jaká je vůbec jeho stopa v českém divadelnictví posledního čtvrstoletí?

alternative text

Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění

alternative text

Zahradnictví

alternative text

Konec pěvecké kariéry Marty Kubišové

alternative text

Absence blízkosti a Milada

Do českých kin vstupují dva nové filmy, které spojuje mimo jiné i „umělecký náraz do zdi“. O filmech Absence blízkosti a Milada s kritiky Marcelem Kabátem a Kamilem Filou.

alternative text

Jak si v kulturní politice stála odcházející vláda

alternative text

Nový šéfdirigent České filharmonie

alternative text

8 hlav šílenství

alternative text

Ve smrti si nejsme rovni