Tvůrci filmu

V hlavních rolích

V jednotlivých dílech dále účinkují:
 • Landulf (1. a 2. díl): Petr Motloch
 • arcibiskup Zbyněk Zajíc (1. a 2. díl): Petr Lněnička
 • Meistermann (1. a 3. díl): Hartmut Krug
 • Abraham (1. a 3. díl): Pavel Gajdoš
 • Husův otec (1. a 3. díl): Ivo Kubečka
 • Vittorio (1. a 2. díl): Václav Jiráček
 • Balardi (1. a 3. díl): Jiří Oberfalzer
 • Weilburg (2. díl): Ján Sedal
 • Jan z Chlumu (2. a 3. díl): Václav Neužil
 • d´Ailly (2. a 3. díl): Martin Finger
 • biskup kostnický (2. a 3. díl): Adrian Jastraban
 • patriarcha (2. a 3. díl): Jaroslav Achab Haidler
 • biskup (2. a 3. díl): Ondřej Kavan, Petr Franěk
 • mnich (3. díl): Jiří Čapka
 • kardinál (3. díl): Radek Mezuláník
 • Ludvík Falcký (3. díl): Hynek Chmelař
 • Fridrich Braniborský (3. díl): Jiří Bartoň