Československé sbohem
očima Jiřího Fiedora

Můžete jedním slovem vyjádřit, co cítíte, kdy se řekne „Československo“?

Minulost.

Jak jste prožívali rozpad státu?

Jezdil jsem jako novinář na všechna jednání, která mezi českými a slovenskými politiky probíhala. S rozdělením ČSFR jsem nesouhlasil. Přišlo mi pitomé změnšovat ekonomický prostor, stavět hranice a dělit společné výdobytky a majetky. Nicméně jsem nějak vnitřně chápal snahy těch, kteří si chtějí řídit své záležitosti sami. Neohlížím se ale dozadu a téma rozdělení státu bylo pro mě až do natáčení tohoto dokumentárního cyklu uzavřenou kapitolou.

Natáčeli jste letos i na Slovensku. Kterou osobnost nebo který názor považujete za výjimečný?

Všichni, s nimiž jsme na Slovensku natáčeli, a pro Čechy to rovněž platí, jsou bezesporu osobnosti s výjimečnými názory.

Setkali jste se při natáčení s reakcemi, které vás překvapily?

Překvapila mě obecně neuvěřitelná vztřícnost, otevřenost a bezelstnost všech lidí, se kterými jsme natáčeli na Slovensku. Uvědomil jsem si, jak moc se v tomto ohledu od sebe Slováci a Češi odlišují.

Máte oblíbené slovenské slovo?

Jeden kamarád z Bratislavy mi vyprávěl, že slovenští akademici svého času vymýšleli nová slova, aby se co nejvíce odlišovala od češtiny. Nevím, zda je to pravda, nicméně výrazy hovník (česky pohovka) a lezúň (česky batole) mi připadají unikátní.

Československé sbohem očima autorů