Osoby a obsazení

V hlavních rolích
Jaromír Hanzlík
MUDr. Vojtěch Jandera

Jaromír Hanzlík

Legendární ředitel záchranky z první Sanitky, ústřední postava velkého lidského a mravního rozměru, který jí přináší mnohé strasti. Jandera jim neuhýbal tehdy a neuhýbá jim ani nyní, po téměř třiceti letech. Vrací se z Afriky, kde působil v organizaci Lékaři bez hranic. Vrací se ke své druhé ženě Markétě, ale i k první ženě Elišce, k dospělému synovi Markovi, k bratrovi Jardovi a jeho napůl slepéženě Alžbětě. Vrací se s pocitem, že by měl uspořádat svůj život, znovu naléztjeho řád, a chápe, jak je to v jeho věku těžké. Ani tady neuhne a udělá to, co je opravdové a nezbytné.


Zlata Adamovská
Eliška, Janderova první manželka

Zlata Adamovská

Kdysi dávno, v čase mezi dvěma seriály, se s ní Jandera rozešel, ale ona ho vlastně nikdy neopustila, stále byl a je ústředním mužem jejího života, i když jí už nepatří. Druhým takovým je syn Marek Jandera, jehož dospělost jí přináší mnohé trpké chvilky. Ale v životě se může stát ledacos, i to, na co se stárnoucí žena ani neodvažuje pomyslet.


Tomáš Juřička
Janderův bratr Jarda

Tomáš Juřička

Jak tomu u bratrů bývá – jejich vztah je silný, ale často pořádně napjatý. Narážejí na sebe, aniž to sami chtějí. Ani Jardovi, plnému starostí o nemocnou ženu Alžbětu, se takový střet s bratrem nevyhne a střetne se nejen s ním, ale i sám se sebou na samém dnu zoufalství. Návrat k normálnímu životu je pak velmi, velmi těžký.


Ivana Andrlová
Jardova manželka Alžběta

Ivana Andrlová

Dobrá žena, věrná manželka v obou řadách seriálu, na niž se však osud neusmál. Snaží se neobtěžovat svou poloviční slepotou, snaží se nad ní zvítězit, nebo se s ní alespoň smířit, ale ani to jí není umožněno…


Petr Kostka
Doktor Mádr

Petr Kostka

Emigrant z první řady seriálu se vrátil coby bohatý muž a založil si svou vlastní leteckou záchrannou službu. Ani tak úspěšný a vlivný muž však není imunní proti problémům v osobním životě, v rodině. Jeho syn Gordon, pilot záchranného vrtulníku, je postižen chorobou z nejhorších – žárlivostí.


Svatopluk Skopal
Doktor Karlík

Svatopluk Skopal

Doktor Karlík je snad nejstálejší postavou obou řad seriálu – rovný a čestný člověk, který neuhýbá ani svému omylu. Pevný sloup záchranné služby, které věnoval celý svůj profesní život.


Pavel Zedníček
Fanda Beznoska

Pavel Zedníček

Postava z nejsympatičtějších. Rázovitý, otevřený a mimořádně lidský řidič záchranky, který přenáší svůj nezaměnitelný půvab i do nových dílů seriálu. Zřejmý tahoun diváckého zájmu, jehož komentáře k životu i k sobě samému nepostrádají moudrost i bizarnost. Dvojka ve spojení s nerudným záchranářem Nelibou.


Další z diváckých ikon první Sanitky, která přechází i do té druhé. Milovník psů, který s novým garážmistrem Tatouškem (na místě původního Pudila) zasahuje do mnohých dramatických událostí nové Sanitky – ale vždy ve spojitosti s nějakým psem.


Jiří Dvořák
Doktor Kaderka

Jiří Dvořák

Zkušený lékař, pevný chlap poznamenaný rodinným neštěstím. Dědic Janderova ředitelování, tedy svým způsobem hlavní postava nového seriálu. Mnozí Janderovi nástupci situaci záchranky nezvládli a on přichází, aby to napravil. Není divu, že mu doktor Jandera pečlivě hledí na prsty. Ředitel Kaderka to má složité i jinak a dochází k poznání, že máloco je tak těžké jako uřídit záchranku. Protože však je, jaký je, neuhýbá před tím, co proti němu stojí. Neuhýbá vlastně před ničím, ať už jde o práci, nebo o lásku.


Jiřina Bohdalová
Kaderkova matka

Jiřina Bohdalová

Kdysi zubařka, nyní přímá a rázná dáma na penzi. Své syny má ráda, ale i ona musí překonávat situace, které jsou jí proti mysli. Její rodina je plná silných osobností, v dobrém i ve zlém.


Vladimír Javorský
Kaderkův bratr Theo

Vladimír Javorský

Černá, i když spíše nešťastná vrána rodiny Kaderkových. Malíř, který pochybuje o svém talentu a zaměňuje ho za životní neštěstí. Se svým bratrem ředitelem je spojen silným poutem, ale dokáže mu přes všechnu jeho snahu pomoci způsobit hluboce nepříjemné chvíle.


Dagmar Havlová
Doktorka Foldynová

Dagmar Havlová

Druhá žena doktora Jandery, dcera z bohaté rodiny hoteliéra Foldyny. Zkušená lékařka, která se ve svém oboru dokonale orientuje. Horší je to v jejím osobním životě s doktorem Janderou. Ne, že by se neměli rádi. Ale cosi v jejich vztahu chybí. Chtějí to odstranit a napravit, chtějí se po letech soužití opět nalézt, ale je to složitější, než si dokážou představit. Klíčová postava seriálu.

O natáčení Sanitky 2:

„Seriál se začal natáčet od září 2011. A já jsem se tehdy nějakými svými pocity ohledně návratu k seriálu nezabývala. Soustředila jsem se na to, abych se na každý natáčecí den dobře připravila bez ohledu na mou soukromou situaci a abych na sobě při natáčení nedala znát, jak mi ve skutečnosti je. Jak moji herečtí kolegové, tak Filip Renč a celý štáb, mě tenkrát velmi podrželi a práce na Sanitce a hezká role primářky Markéty Foldynové mi svým způsobem pomohly překonat nejtěžší období mého života.“


Václav Jiráček
Janderův syn Marek

Václav Jiráček

Syn z prvního manželství s Eliškou, od kterého doktor Jandera kdysi dávno odešel, aby se s ním nyní setkal jako s lékařem začínajícím na záchrance. To setkání neodpovídá Janderovým představám, ale totéž se stalo mnoha jiným otcům a jejich až příliš vyhraněným synům. Nalézt k sobě opět cestu bude složité a dlouhé.


Jan Budař
Mádr junior

Jan Budař

Pilot, Mádrův syn, postižený chorobou zvanou žárlivost. Ne, že by k ní neměl důvod, ale o to nejde – destruující je to v každém případě, ať jde o pravdu, či jen o představu.


Jana Kolesárová
Simona Mádrová

Jana Kolesárová

Notoricky nevěrná manželka Gordona Mádra. Žena, jež má v sobě podivný motor, který ji stále znovu a znovu žene do milostných dobrodružství. Bývalá královna krásy, žena s tajemstvím, kterému nikdo pořádně nerozumí.


Marek Vašut
Neliba

Marek Vašut

Obhroublý, stále nenaladěný chlap, který řídí velkou sanitku a tahá nosítka po schodech, proklínaje svůj starý hřbet. Stále nespokojený partner povídavého Fandy Beznosky, v mnohém jeho protiklad. I takový bručoun však má své tajemství, které jej otáčí naruby jako ponožku.


Jaromír Dulava
Doktor Radosta

Jaromír Dulava

Lékař, kterého doktor Kaderka porazil v konkursu na ředitele záchranky. Už to samo naznačuje problémy a komplikace, které se snaží zastírat bodrou maskou. Pak je tu ještě Kaderkův dávný vztah s Radostovou ženou Leonou…


Jitka Schneiderová
Leona Radostová

Jitka Schneiderová

Nadřízená doktora Kaderky na magistrátě. Žena, která kdysi dávno ve svém vztahu k doktoru Kaderkovi udělala chybu a teď se ji bezúspěšně pokouší napravit. Otevře při tom jistou Pandořinu skříňku, která se hluboce dotýká i ředitele Kaderky.


Michal Dlouhý
Doktor Bláha

Michal Dlouhý

Zkušený profesionál, který zachránil již mnoho životů. A zároveň vtipný, veselý, a přesto neradostný poutník mezi ženami, kterého už čeká jen ta zásadní křižovatka života, která asi čeká na každého, kdo žije jako on.


Igor Bareš
Cígler

Igor Bareš

Řidič, záchranář, který se zpronevěří svému povolání – a dokáže lidem na záchrance ve své mstivosti pořádně zamotat hlavu.


Jiří Lábus
Tatoušek

Jiří Lábus

Nástupce legendárního Pudila z první řady seriálu. Člověk vlídný a velmi chápavý. Člověk zamilovaný, i když to nikdy nedokáže vyslovit.


Iveta Jiřičková
Dispečerka

Iveta Jiřičková

Mladá žena, která se notoricky špatně zamilovává. Ale přesto touží nalézt to, co hledá, a tato touha ji přivede k velmi složitým a životně obtížným rozhodnutím.