Jaroslav Klemeš – poslední parašutista. Po výcviku v Anglii seskočil Jaroslav Klemeš do protektorátu a zapojil se do odboje. Bojoval i v Pražském povstání. Stát se mu po roce 1948 odvděčil vězením a šikanováním

Generálporučík Jaroslav Klemeš zemřel letos 7.srpna v nedožitých devadesáti pěti letech. Byl posledním žijícím parašutistou, který za války seskočil do protektorátu a aktivně se účastnil bojů jako radiotelegrafista. V roce 1941 prodělal výcvik u paradesantních jednotek ve Skotsku. V polovině roku 1942 se přihlásil do výcviku skupin pro zvláštní úkoly. V noci ze 16. na 17. února 1945 byl Klemeš v rámci operace Platinum – Pewter vysazen poblíž Nasavrk a zapojil se do odboje, zúčastnil se i květnové revoluce v Praze. Po osvobození Československa byl vyznamenám Čs. válečným křížem 1939 a stal se důstojníkem z povolání. V roce 1949 byl zatčen a 15 měsíců držen ve vyšetřovací vazbě. Následně byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody za protistátní spiknutí. Po propuštění pracoval v dělnických povoláních. 2. května 1968 byl rehabilitován a byla mu vrácena hodnost i vyznamenání. 8. května 2010 byl prezidentem republiky jmenován do hodnosti brigádního generála, roku 2015 povýšen do hodnosti generálporučíka.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST
ŽánrMagazín